HOTĂRÂRE nr. 1.401 din 10 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 29 noiembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, persoană juridică română cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 65-103, județul Cluj, aflat în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 alin. (2), art. 3 și 7, precum și anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 408/1999 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 3 iunie 1999.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Jozsef Kotoo,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 10 noiembrie 2005.Nr. 1.401.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltarepentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca