HOTĂRÂRE nr. 1.436 din 17 noiembrie 2005pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 2 "Forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate" la Hotărârea Guvernului nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.113 din 27 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1.2 va avea următorul cuprins:"1.2. Dimensiunile cărţii electronice de identitate sunt: lungimea = 9 mm, lăţimea = 5,5 mm."2. La punctul 2.3.2., litera d) va avea următorul cuprins:"d) informaţii conforme cu exigenţele Uniunii Europene."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statBucureşti, 17 noiembrie 2005.Nr. 1.436._________