ORDIN nr. 1.746 din 20 octombrie 2005privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 2 noiembrie 2005    În temeiul art. 36 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Organismele cuprinse în lista prevăzută la art. 1 îşi pot exercita atribuţiile ce le revin pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, pe o perioadă limitată, până la data intrării în vigoare a Protocolului sectorial PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 254/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 15 martie 2005, cu completările ulterioare, se abrogă.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 20 octombrie 2005.Nr. 1.746.  +  Anexa LISTAorganismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii───────────┬────┬───────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────Denumirea │Numa│ Familii de produse/ │ Numărul │ Sistemul │ Functia şi adresa │rul │ Utilizari preconizate │ tabelului(1) │de atestare organismuluiorganismului de │ │ │a confor- │ (3) recunoscut│iden│ │ │ mitatii │           │tifi│ │ │ (2) │           │care│ │ │ │           │ în │ │ │ │           │Re- │ │ │ │           │gis-│ │ │ │           │trul│ │ │ │           │orga│ │ │ │           │nis │ │ │ │           │melor │ │ │           │recu│ │ │ │           │no- │ │ │ │           │scute │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────ICECON CERT│ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU │ 3.2.1-3.2.3 │ Sistem 1+│ Organism deaparţinând │ │PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │certificare produsde ICECON │ │ │ 2.6; 2.7 │ │ S.A. cu │ │IMBINARI STRUCTURALE │ 3.3.1 │ Sistem 1 │ Organism desediul în: │ 12 │ │ ─────── │ │certificare produsBucureşti, │ │ │ 2.8 │ │   Sos. │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI │ │ │Pantelimon │ │ŞI ACCESORII: │ 3.4.1-3.4.3 │ Sistem 1 │ Organism denr. 266, │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ ──────────── │ │certificare produssector 2, │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ 2.9; 2.11 │ │Cod postal │ │ structuri şi alte produse din lemn │ │ │ 021652 │ │ incleiat │ │ │           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13; 2.14; │ │certificare produs           │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │2.15;2.16;2.17│ │           │ │ dispozitive de control al traficului │ │ │           │ │ instalate permanent │ │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │           │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.18 │ │           │ │ │ │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri │ ────── │ │certificare produs           │ │ de toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ │ │           │ │PERETI CORTINA │ 3.9.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.20 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │ 3.10.1-3.10.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.21; 2.22 │ │           │ │ │ │ │           │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru pardoseli rigide │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Pardoseli elastice şi textile │2.26;2.27;2.28│ │           │ │- Materiale pentru sape de pardoseala │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ 2.30 │ │           │ │structuri │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.38 │ │           │ │ │ │ │           │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.39 │ │           │ │ │ │ │           │ │USI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Uşi şi porti (cu sau fără feronerie │2.40,2.41;2.42│ │           │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de iesire la incendiu │ │ │           │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie aferenta)│ │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari │ │ │           │ │anti-foc/fum şi pe traseele de iesire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │- Feronerie pentru cladiri aferenta usilor │ │ │           │ │şi portilor, pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe │ │ │           │ │traseele de iesire la incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI │ 3.23.1-3.23.2│ │ Organism de           │ │ŞI PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │Sistem 1+ │certificare produs           │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.46 │ │           │ │- Adaosuri de tip II │ 2.44 │Sistem 1 │           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.47;2.48 │ │           │ │ cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Aparate de incalzire a spatiului fără │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │           │ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ │ │           │ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ │ │           │ │ │ │ │           │ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │FARA CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI │ ──────────── │ │certificare produs           │ │UMAN │ 2.51 │ │           │ │- Rezervoare, canale şi conducte de │ │ │           │ │protecţie pentru utilizari în instalaţii │ │ │           │ │de transport/distribuţie/depozitare a │ │ │           │ │combustibilului lichid/gazos prevăzut │ │ │           │ │pentru alimentarea sistemelor de │ │ │           │ │incalzire/racire a cladirii │ │ │           │ │ │ │ │           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Mixturi bituminoase │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.64;2.65 │ │           │ │ │ │ │           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │3.31.1-3.31.6 │Sistem 1 │ Organism de           │ │DIN STICLA TURNATA: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.69; │ │           │ │ pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │ 2.70;2.71 │ │           │ │ antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat│ │ │           │ │ destinat special pentru a servi ca │ │ │           │ │ protecţie la foc │ │ │           │ │- Vitraj izolant, pentru utilizare ca │ │ │           │ │vitraj anti-glont sau antideflagrant sau │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │- Caramizi de sticlă, pentru vitraje anti- │ │ │           │ │glont sau antideflagrante │ │ │           │ │- Panouri de pereti din caramizi de sticlă,│ │ │           │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │           │ │foc sau ca vitraj anti-glont sau │ │ │           │ │antideflagrant │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etansare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ │ │           │ │(tip sarcina grea) │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.73 │ │           │ │Ancore metalice de injectie pentru │ │ │           │ │utilizare în zidarii │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.75 │ │           │ │ │ │ │           │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMIC A │ 3.37.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.77 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │ 3.39.1-3.39.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.79 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare produs           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIS │3.42.1-3.42.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │APLICATE LICHID │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.82 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE ACOPERISURI TRANSLUCIDE │3.43.1-3.43.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │PE STICLA) │ 2.83 │ │           │ │ │ │ │           │ │Grinzi şi stalpi din compozite usoare │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ pe bază de lemn │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.85 │ │           │ │Seturi de izolare a pardoselilor flotante │3.48.1-3.48.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │contra vibratiilor şi zgomotelor de impact │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.88 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de izolare contra vibratiilor şi │3.49.1-3.49.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │zgomotelor pentru pereti │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.89 │ │           │ │ │ │ │           │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.91 │ │           │ │ │ │ │           │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.92 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT │ 3.55.1-3.55.6│Sistem 1 │ Organism de           │ │DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE USOARE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │AUTOPORTANTE │ 2.93;2.94 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sistem de acoperire de interior din placi │ 3.56.1-3.56.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.95 │ │           │ │ │ │ │           │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │standard │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.96 │ │           │ │ │ │ │           │ │Panouri tip "veture" │3.64.1-3.64.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.102 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de captuseli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.103 │ │           │ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────AEROQ │ 13 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Organism deBucureşti, │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │certificare produssector 1, │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │Str. │ │ │ 2.4;2.5 │ │Feleacu │ │- Cimenturi speciale │ │Sistem 2+ │ Organism denr. 14 B, │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │certificare CPFCod postal │ │- Cimenturi pentru zidarie │ 1.1 │Sistem 2 │ 014186 │ │- Lianti hidraulici rutieri │ │ │           │ │- Varuri de zidărie, incluzând: varuri │ │ │           │ │calcaroase, varuri dolomitice şi varuri │ │ │           │ │hidraulice │ │ │           │ │ │ │ │           │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │PENTRU BETOANE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.6; 2.7 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ACCESORII: │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ 2.9; 2.10 │ │           │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ │ │           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13; 2.14; │ │           │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │ 2.15; 2.16; │ │           │ │ dispozitive de control al traficului │ 2.17 │ │           │ │ instalate permanent │ │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.18 │ │           │ │ │ │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ de toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ │ │           │ │PERETI CORTINA │ 3.9.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.20 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │3.10.1-3.10.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.21 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.24 │ │           │ │- Produse de zidarie speciale de categoria │ 2.23; 2.25 │Sistem 2+ │ Organismde           │ │ I sau II │ │ │certificare CPF           │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ │ │           │ │ industrial │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PARDOSELI: │3.12.1-3.12.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru pardoseli rigide │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.26; 2.27; │ │           │ │ │ 2.28 │ │           │ │- Pardoseli elastice şi textile │ │ │           │ │- Materiale pentru sape de pardoseala │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │-Secţiuni/profile metalice pentru structuri│ 2.30 │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │           │ │ structuri │ 2.29; 2.30; │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari în │ 2.31; 2.32 │ │certificare CPF           │ │structuri metalice │ │ │           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │PENTRU STRUCTURI │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.33 │ │           │ │GEOTEXTILE │3.16.1-3.16.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.35 │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │3.19.1-3.19.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produ           │ │ │ 2.38 │ │           │ │ │ │ │           │ │USI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Uşi şi porti (cu sau fără feronerie │2.40;2.41;2.42│ │           │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de iesire la incendiu │ │ │           │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie │ │ │           │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de iesire la incendiu │ │ │           │ │- Feronerie pentru cladiri aferenta usilor │ │ │           │ │şi portilor, pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de iesite la incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/USOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.46 │ │           │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.44; 2.45 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ │ │certificare produs           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.47; 2.48 │ │           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.48 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ cu rol structural │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU │3.28.1-3.28.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PERETI ŞI PLAFOANE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Tapete în suluri, captuseli de plafoane │ 2.57; 2.58 │ │           │ │şi dale │ │ │           │ │- Şindrile şi dale de placaj │ │ │           │ │ │ │ │           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.64; 2.65 │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63;2.64; │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.65;2.66 │ │certificare CPF           │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │           │ │platformelor de pod │ │ │           │ │Seturi de etansare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.73 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru fixarea sistemelor usoare │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.74 │ │           │ │Ancore metalice de injectie pentru │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │utilizare în zidarii │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.75 │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA │ 3.37.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.77 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │3.39.1-3.39.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.79 │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ────────── │ │certificare produs           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Seturi de post-tensionare pentru structuri │ 3.41.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │precomprimate │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.81 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │3.44.1-3.44.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Sistem de acoperire de interior din placi │3.56.1-3.56.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.95 │ │           │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │standard │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.96 │ │           │ │ │ │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere │ 3.62.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.100 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII IN CONTACT CU │ 3.63.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.101 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────EITS-OCP │ 14 │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI: │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Organism deaparţinând │ │- Aparate de incalzire a spatiului fără │ ─────────── │ │certificare produs    de │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │INSTITUTUL │ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ │ │EUROPEAN DE│ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ │ │   STIINTE │ │ │ │ │ TERMICE │ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FARA │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Organism decu sediul │ │CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ─────────── │ │certificare produs    în: │ │- pentru utilizari în instalaţii de │ 2.51; 2.52 │ │Bucureşti, │ │transport/distribuţie/depozitare a │ │ │sector 2, │ │combustibilului lichid/ gazos prevăzut │ │ │Bd.Pache │ │pentru alimentarea sistemelor de incalzire/│ │ │Protopopescu │racire a cladirii │ │ │nr. 66, │ │- pentru utilizari în instalaţii pentru │ │ │Cod postal │ │transportul/ distributia/depozitarea apei │ │ │ 021414 │ │nedestinata consumului uman │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────S.C.QUALITY│ 15 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1 │ Organism deCERT S.A. │ │LIANTI HIDRAULICI │ ─────────── │ │certificare produscu sediul │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.3;│ │   în │ │- Cimenturi speciale │ 2.4 │ │Bucureşti, │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │  Sos. │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │Panduri │ │ │ │ │nr. 94, │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Organism desector 5, │ │PENTRU BETOANE │ ────────── │ │certificare produsCod postal │ │- Produse din otel beton pentru armarea │ 2.6 │ │  050663 │ │betonului │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ACCESORII: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ 2.9; 2.11 │ │           │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ 2.9; 2.10 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ │ │certificare CPF           │ │structuri şi alte produse din lemn incleiat│ │ │           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor; │ 2.13; 2.15 │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.18 │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri de │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN │3.10.1-3.10.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.21; 2.22 │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ 2.21 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.24 │ │           │ │- Produse de zidarie speciale de categoria │ 2.23 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ I sau II │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Materiale pentru sape de pardoseala │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.28 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 2+ │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.29;2.30 │ │           │ │-Secţiuni/profile metalice pentru structuri│ 2.31;2.32 │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │           │ │structuri │ │ │           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari │ │ │           │ │în structuri metalice │ │ │           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.38 │ │           │ │ │ │ │           │ │USI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │-Uşi porti (cu sau fără feronerie aferenta)│ 2.40; 2.41 │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari anti- │ │ │           │ │foc/fum şi pe traseele de iesire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie aferenta)│ │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari anti- │ │ │           │ │foc/fum şi pe traseele de iesire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/U$OR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.46 │ │           │ │- Fibre pentru utilizari structural │ 2.44 │ Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │certificare produs           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.47; 2.48 │ │           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.48 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │cu rol structural │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53;2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU │ 3.28.1-3.28.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │PERETI ŞI PLAFOANE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Şindrile şi dale de placaj │ 2.58 │ │           │ │ │ │ │           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE│ 3.29.1-3.29.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR │ 3.30.1-3.30.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.64;2.65 │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Tratamente de suprafaţa │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │ 3.31.1-3.31.6│Sistem 1 │ Organism de           │ │DIN STICLA TURNATA │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.68;│ │           │ │pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │2.69;2.70;2.71│ │           │ │antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat │ │ │           │ │destinat special pentru a servi ca │ │ │           │ │protecţie la foc │ │ │           │ │- Sticla profilata în U pentru utilizare │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │- Vitraj izolant, pentru utilizare ca │ │ │           │ │vitraj anti-glont sau antideflagrant sau │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │- Caramizi de sticlă, pentru vitraje anti- │ │ │           │ │glont sau antideflagrante │ │ │           │ │- Panouri de perete din caramizi de sticlă,│ │ │           │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │           │ │foc sau în vitraje anti-glont sau │ │ │           │ │antideflagrante │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etansare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ───────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sisteme de membrane hidroizolante pentru │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │acoperis fixate mecanic │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.78 │ │           │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │3.39.1-3.39.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.79 │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare produs           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIS │ 3.42.1-3.42.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │APLICATE LICHID │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.82 │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │ 3.44.1-3.44.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Grinzi şi stalpi din compozite usoare pe │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │baza de lemn │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.85 │ │           │ │Seturi de cladiri prefabricate cu cadre │ 3.47.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │şi barne de lemn │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.87 │ │           │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.91 │ │           │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.92 │ │           │ │ │ │ │           │ │PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT │3.55.1-3.55.6 │Sistem 1 │ Organism de           │ │DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE USOARE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │AUTOPORTANTE │ 2.93;2.94 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sistem de acoperire de interior din placi │ 3.56.1-3.56.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.95 │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │ │ │ │           │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │ │ 2.98 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │ │ 2.99 │ │           │ │Seturi de captuseli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.103 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │la platforme de pod │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.104 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────SOCIETATEA │ 03 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 2+ │ Organism de ROMÂNĂ │ │LIANTI HIDRAULICI: │ ──────────── │ │certificare CPF PENTRU │ │- Lianti hidraulici rutieri │ 2.5 │ │ASIGURAREA │ │- Varuri de zidărie, incluzând: varuri │ 1.1 │Sistem 2 │ CALITATII-│ │calcaroase, varuri dolomitice şi varuri │ │ │    SRAC │ │hidraulice │ │ │cu sediul │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ │ │    în: │ │ACCESORII: │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 2+ │ Organism deBucureşti │ │- Produse din lemn masiv pentru structuri │ ──────────── │ │certificare CPF   str. │ │ │ 2.9; 2.10 │ │  Theodor │ │ │ │ │  Burada │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ │ │   nr. 6, │ │ │ │ │ sector 1 │ │PANOURI PE BAZA DE LEMN: │3.10-1-3.10.2 │Sistem 2+ │ Organism de  Cod │ │- Panouri pe bază de lemn pentru elemente │ ──────────── │ │certificare CPF poştal │ │structurale │ 2.21 │ │  010215 │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ 2.23; 2.25 │ │           │ │industrial │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV│ 3.13.1-3.13.4│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.29; 2.30;│ │           │ │- Secţiuni/profile metalice pentru structuri 2.31;2.32 │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │           │ │structuri │ │ │           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari în │ │ │           │ │structuri metalice │ │ │           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │PENTRU STRUCTURI │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.33 │ │           │ │COŞURI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE │ 3.15.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.34 │ │           │ │ │ │ │           │ │GEOTEXTILE │3.16.1-3.16.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.35 │ │           │ │MEMBRANE │3.20.1-3.20.3 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.39 │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/USOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.45; 2.46 │ │           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, adaosuri de tip I │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ ──────────── │ │ certificare CPF           │ │cu rol structural │ 2.48 │ │           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63;2.64; │ │           │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.65; 2.66 │ │           │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │           │ │platformelor de pod │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etansare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.72 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru fixarea sistemelor usoare │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.74 │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA │ 3.37.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │EXTERIOARA/ SETURI CU TENCUIALA │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.77 │ │           │ │Sisteme de membrane hidroizolante pentru │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │acoperis fixate mecanic │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.78 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │ 3.44.1-3.44.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.84 │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.98 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.99 │ │           │ │Seturi de captuseli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.103 │ │           │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid la │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │platforme de pod │ ──────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.104 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────SOCIETATEA │ 16 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Organism de ROMÂNĂ │ │LIANTI HIDRAULICI: │ ──────────── │ │certificare CPF PENTRU │ │- Cimenturi obişnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │ASIGURAREA │ │- Cimenturi speciale │ 2.4 │ │ CALITATII-│ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │    SRAC │ │- Cimenturi pentru zidărie │ │ │ CERTISERV │ │ │ │ │ cu sediul │ │ÎMBINĂRI STRUCTURALE │ 3.3.1 │Sistem 1 │ Organism de     în │ │ │ ─────────── │ │certificare produsBucureşti, │ │ │ 2.8 │ │    str. │ │ │ │ │ Theodor │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de Burada │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │ nr. 6, │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13; 2.14; │ │certificare produssector 1, │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │2.15;2.16;2.17│ │cod poştal │ │ dispozitive de control al traficului │ │ │ 010215 │ │ instalate permanent │ │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │           │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.18 │ │           │ │ │ │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri │ ────── │ │certificare produs           │ │ de toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ │ │           │ │PERETI CORTINA │ 3.9.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.20 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZĂ ŞI AUXILIARE PENTRU │ 3.11.1-3.11.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │ZIDĂRIE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Produse de zidărie speciale de categoria │ 2.24 │ │           │ │I sau II │ │ │           │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru pardoseli rigide │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Pardoseli elastice şi textile │2.26;2.27;2.28│ │           │ │- Materiale pentru sape de pardoseala │ │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.38 │ │           │ │ │ │ │           │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.39 │ │           │ │ │ │ │           │ │USI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Uşi şi porti (cu sau fără feronerie │2.40,2.41;2.42│ │           │ │ aferenta), pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe traseele│ │ │           │ │de iesire la incendiu │ │ │           │ │- Ferestre (cu sau fără feronerie aferenta)│ │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari │ │ │           │ │anti-foc/fum şi pe traseele de iesire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │- Feronerie pentru cladiri aferenta usilor │ │ │           │ │şi portilor, pentru utilizare în │ │ │           │ │compartimentari anti-foc/fum şi pe │ │ │           │ │traseele de iesire la incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI │ 3.23.1-3.23.2│ │ Organism de           │ │ŞI PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │Sistem 1+ │certificare produs           │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.46 │ │           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.44;2.45 │Sistem 1 │ Organism de           │ │betonului │ │ │certificare produs           │ │- Adaosuri de tip II │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ 2.47;2.48 │ │           │ │ cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU │3.28.1-3.28.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PERETI ŞI PLAFOANE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Tapete în suluri, captuseli de plafoane │2.57;2.58;2.59│ │           │ │şi dale │ ;2.60;2.61 │ │           │ │- Şindrile şi dale de placaj │ │ │           │ │- Plafoane suspendate │ │ │───────────┴────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────           │ │- Dale, profile şi panouri │ │ │           │ │- Profile fasonate şi cadre de suspendare │ │ │           │ │ │ │ │           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE│ 3.29.1-3.29.5│Sistem 1 │ Organism de           │ │AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR │ 3.30.1-3.30.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.64;2.65 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ │ │           │ │- Tratamente de suprafaţa │ │ │           │ │ │ │ │           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │ 3.31.1-3.31.6│Sistem 1 │ Organism de           │ │DIN STICLA TURNATA │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.68;│ │           │ │pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │2.69;2.70;2.71│ │           │ │antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat │ │ │           │ │destinat special pentru a servi ca │ │ │           │ │protecţie la foc │ │ │           │ │- Sticla profilata în U pentru utilizare │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │- Vitraj izolant, pentru utilizare ca │ │ │           │ │vitraj anti-glont sau antideflagrant sau │ │ │           │ │într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc │ │ │           │ │ │ │ │           │ │- Caramizi de sticlă, pentru vitraje anti- │ │ │           │ │glont sau antideflagrante │ │ │           │ │- Panouri de perete din caramizi de sticlă,│ │ │           │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │           │ │foc sau în vitraje anti-glont sau │ │ │           │ │antideflagrante │ │ │0 │ │ │ │ │           │ │Seturi de etansare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ───────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │ │           │ │SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICA │ 3.37.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │EXTERIOARA/SETURI CU TENCUIALA │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.77 │ │           │ │SETURI DE COMPARTIMENTARI INTERIOARE │3.39.1-3.39.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.79 │ │           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │certificare produs           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │SETURI DE HIDROIZOLATII DE ACOPERIS │ 3.42.1-3.42.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │APLICATE LICHID │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.82 │ │           │ │SETURI DE ACOPERISURI TRANSLUCIDE │ 3.43.1-3.43.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE PE │ ──────────── │ │certificare produs           │ │STICLA) │ 2.83 │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │ 3.44.1-3.44.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de izolare a pardoselilor flotante │ 3.48.1-3.48.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │contra vibratiilor şi zgomotelor de impact │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.88 │ │           │ │Seturi de izolare contra vibratiilor şi │ 3.49.1-3.49.2│Sistem 1 │ Organism de           │ │zgomotelor pentru pereti │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.89 │ │           │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.91 │ │           │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.92 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sistem de acoperire de interior din placi │ 3.56.1-3.56.3│Sistem 1 │ Organism de           │ │de ipsos armat cu fibre │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.95 │ │           │ │Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere │ 3.62.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.100 │ │           │ │ │ │ │           │ │Panouri tip "veture" │3.64.1-3.64.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.102 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de captuseli pentru pereti exteriori│3.65.1-3.65.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.103 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────    S.C. │ 17 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Organism deQUALITAS │ │LIANTI HIDRAULICI: │ ──────────── │ │certificare produs   S.A. │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │cu sediul │ │- Cimenturi speciale │ 2.4; │Sistem 2+ │ Organism de   în: │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ 2.5 │ │certificare CPFBucureşti, │ │- Cimenturi pentru zidarie │ 1.1 │Sistem 2 │ Organism destr. │ │- Lianti rutieri hidraulici │ │ │certificare CPFSpatarul │ │- Varuri pentru constructs │ │ │Preda nr.20│ │ │ │ │bl. 97A, │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Organism desc. 1, et.1│ │PENTRU BETOANE │ ──────────── │ │certificare produsap. 6, │ │ │ 2.6;2.7 │ │sector 5, │ │IMBINARI STRUCTURALE │ 3.3.1 │Sistem 1 │ Organism deCod postal │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.8 │ │           │ │PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI │ 3.4.1-3.4.3 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ACCESORII │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Produse lamelate incleiate pentru │ 2.11 │ │           │ │structuri │ │ │           │ │ │ │ │           │ │- Stalpi din lemn pentru linii suspendate │ 2.10 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │CIRCULATIE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Produse pentru marcarea drumurilor │ 2.13;2.14; │ │           │ │- Indicatoare de trafic rutier şi │2.15;2.16;2.17│ │           │ │dispozitive de control al traficului │ │ │           │ │instalate permanent │ │ │           │ │- Stalpi de iluminare a drumurilor │ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru vehicule│ │ │           │ │- Sisteme de restrictionare pentru pietoni │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE DE BAZA ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDARIE│ 3.11.1-3.11.3│Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Produse de zidarie de categoria I │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Mortare de zidarie proiectate fabricate │ 2.23; 2.25 │ │           │ │industrial │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI INCLUSIV │ 3.13.1-3.13.4│Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Secţiuni/profile metalice pentru │ 2.30 │ │           │ │structuri │ │ │           │ │- Elemente de construcţie metalice pentru │ 2.29; 2.30, │Sistem 2+ │ Organism de           │ │structuri │ 2.31; 2.32 │ │certificare CPF           │ │- Materiale de sudura, pentru utilizari │ │ │           │ │în structuri metalice │ │ │           │ │- Piese de legătură cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN │ 3.14.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │PENTRU STRUCTURI │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.33 │ │           │ │COSURI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE │ 3.15.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.34 │ │           │ │GEOTEXTILE │ 3.16.1-3.16.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.35 │ │           │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.39 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/USOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.46 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Fibre pentru utilizari structurale │ 2.44; │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ │ │certificare produs           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I şi II │ 2.45; 2.46 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.48 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ │ │           │ │ cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.63; 2.64 │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.65;2.66; │ │           │ │- Tratamente de suprafaţa │ │ │           │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │           │ │platformelor de pod │ │ │           │ │ │ │ │           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │ 3.31.1-3.31.6│Sistem 1 │ Organism de           │ │DIN STICLA TURNATA │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Panouri de sticlă plana şi curbata, │ 2.67; 2.71; │ │           │ │pentru utilizari ca vitraj anti-glont sau │ │ │           │ │antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat │ │ │           │ │destinat special pentru a servi ca │ │ │           │ │protecţie la foc │ │ │           │ │- Panouri de perete din caramizi de sticlă,│ │ │           │ │pentru utilizare la compartimentari anti- │ │ │           │ │foc sau vitraje anti-glont sau antidefla- │ │ │           │ │grante │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etansare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ │ │certificare CPF           │ │ │ │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.33.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.73 │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru fixarea sistemelor usoare │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.74 │ │           │ │Ancore metalice de injectie pentru │ 3.35.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │utilizare în zidarii │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.75 │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sisteme de membrane hidroizolante │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru acoperis fixate mecanic │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.78 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de post-tensionare pentru structuri │ 3.41.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │precomprimate │ ────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.81 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │3.44.1-3.44.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │ │           │ │Grinzi şi stalpi din compozite usoare pe │ 3.45.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │baza de lemn │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.85 │ │           │ │Sine în U pentru insertii de fixare în │ 3.52.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │beton │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.90 │ │           │ │Set de ancorare chimica │ 3.53.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.91 │ │           │ │Set de ancorare din beton epoxi/poliester │ 3.54.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.92 │ │           │ │ │ │ │           │ │Racorduri şi mufe pentru bare de armare │ 3.58.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │standard │ ─────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.96 │ │           │ │ │ │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │Lamba speciala pentru asamblare stalpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.98 │ │           │ │Sabot pentru ancorare stalpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.99 │ │           │ │Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere │ 3.62.1 │Sistem 1 │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.100 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII IN CONTACT CU │ 3.63.1 │Sistem 1+ │ Organism de           │ │APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.101 │ │           │ │Seturi de hidroizolatii aplicate lichid │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │la platforme de pod │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.104 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 18 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.3; │ │aparţinând │ │ │ 2.4; │ │    de │ │- Cimenturi speciale │ │ │ CEPROCIM │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ │  S.A. │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │cu sediul │ │ │ │ │   în: │ │PARDOSELI: │3.12.1-3.12.2 │Sistem 1 │ Laborator deBucureşti, │ │- Materiale pentru şape de pardoseala │ ──────────── │ │ încercăriBd. │ │ │ 2.28 │ │Preciziei │ │ │ 1.22 │Sistem 3 │ Laborator de nr. 6, │ │ │ │ │ încercărisector 6, │ │ │ │ │Cod postal │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │3.23.1-3.23.2 │Sistem 1+ │ Laborator de  062203 │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.46 │ │           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.45 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │ betonului │ │ │           │ │- Adaosuri de tip II │ │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │ │ 2.45; 1.31 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │ 3.24.1-3.24.2│Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.47 │ │           │ │ │ 2.47;1.33 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Tratamente de suprafaţa pentru utilizari │ ──────────── │ │ încercări           │ │în construcţia drumurilor şi în tratarea │ 2.65 │ │           │ │suprafetei drumurilor │ │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 19 │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Laborator de    de │ │- Aparate de incalzire a spatiului fără │ ──────────── │ │ încercări Încercări │ │ sursa de energie interna │ 2.49; 2.50 │ │ Sisteme şi│ │- Aparate de incalzire a spatiului cu │ 2.49; 2.50; │Sistem 3 │ Laborator deEchipamente│ │ ardere de combustibili solizi şi lichizi │ 1.34; 1.35 │ │ încercări  Termice, │ │ │ │ │ Hidraulice│ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FARA │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Laborator de şi Elec- │ │CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ──────────── │ │ încercări  trice │ │ │ 2.51; 2.52 │ │  INSIST │ │- pentru utilizari în instalaţii de │ 2.52; 1.36 │Sistem 3 │ Laborator deaparţinând │ │transport/distribuţie/depozitare a │ │ │ încercări    de │ │combustibilului lichid/ gazos prevăzut │ │ │UNIVERSITATEA │pentru alimentarea sistemelor de incalzire/│ │ │TEHNICA DE │ │racire a cladirii │ │ │CONSTRUCTII│ │- pentru utilizari în instalaţii pentru │ │ │BUCURESTI │ │transportul/ distributia/depozitarea apei │ │ │cu sediul │ │nedestinata consumului uman │ │ │   în: │ │ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │sector 2, │ │ │ │ │Bd. Pache │ │ │ │ │Protopopescu │ │ │ │nr. 66, │ │ │ │ │Cod postal │ │ │ │ │  021414 │ │ │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 20 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.4; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │Rm. Valcea │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │ │ │ │ Olt │ │PARDOSELI: │ │ │Superior │ │- Produse pentru pardoseli rigide: pavele │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Laborator decu sediul │ │ │ ──────────── │ │ încercăriîn Rm.Valcea │ │ 2.26 │ │jud. │ │ │ │ │Valcea, │ │ │ │ │str. Decebal │ │ │ │nr. 9, Cod │ │ │ │ │postal 1000│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 21 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │ Hateg │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │Raul Mare │ │betonului: sarme │ │ │Retezat │ │ │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Hateg │ │ │ │ │jud. │ │ │ │ │Hunedoara │ │ │ │ │str. Horia │ │ │ │ │nr. 87 Cod │ │ │ │ │postal 2650│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 22 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │Târgu Jiu │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │ Jiu │ │betonului: sarme │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Targu │ │ │ │ │Jiu, jud. │ │ │ │ │ Gorj, │ │ │ │ │str. Hidro-│ │ │ │ │centralei │ │ │ │ │nr. 49 Cod │ │ │ │ │postal 1400│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 23 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │ Pitesti │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │Arges │ │betonului: sarme │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Pitesti │ │ │ │ │jud. │ │ │ │ │Arges │ │ │ │ │str. Depo- │ │ │ │ │zitelor │ │ │ │ │nr. 20, Cod│ │ │ │ │postal 0300│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 24 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator de    de │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │ încercăriÎncercări │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2; │ │în cons- │ │ │ │ │structii │ │- Cimenturi speciale │ │ │Gura Vaii │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator de de S.C. │ │PENTRU BETOANE │ ─────────── │ │ încercăriHIDROCONST │ │- Produse din otel-beton pentru armarea │ 2.6;2.7 │ │RUCTIA S.A.│ │betonului: bare, plase sudate │ │ │Sucursala │ │- Produse din otel pentru precomprimarea │ │ │Portile de │ │betonului: sarme │ │ │Fier │ │ │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Drobeta │ │ │ │ │Turnu │ │ │ │ │Severin, │ │ │ │ │jud. │ │ │ │ │Mehedinti │ │ │ │ │str. │ │ │ │ │Maresal │ │ │ │ │Averescu │ │ │ │ │nr. 18, │ │ │ │ │bl. T6, Cod│ │ │ │ │postal 1500│ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────CEPROCIM- │ 25 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Organism │ Organism deINSPECŢIE │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ de │ inspecţieaparţinând │ │- Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.3; │inspecţie │de CEPROCIM│ │ │ 2.4; │ │S.A. cu │ │- Cimenturi speciale │ 2.5 │Organism │ Organism desediul în │ │- Cimenturi calciu-aluminate │ │ de │ inspecţieBucureşti, │ │- Cimenturi pentru zidarie │ │inspecţie │Bd. Preci- │ │- Lianti hidraulici rutieri │ │ │ziei nr. 6 │ │ │ │ │sector 6, │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI │3.23.1-3.23.2 │Sistem 1+ │ Organism deCod postal │ │ŞI PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │ inspecţie 062203 │ │ │ 2.46 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laboratorul│ 26 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator dede incer- │ │LIANTI HIDRAULICI │ ─────────── │ │ încercăricari pentru│ │ Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.3;│ │materiale │ │ Cimenturi speciale │ 2.4 │ │şi elemente│ │ Cimenturi calciu-aluminate │ │ │de construc│ │ Cimenturi pentru zidarie │ │ │tii - IME │ │ │ │ │aparţinând │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator dede INCERC -│ │PENTRU BETOANE │ ────────── │ │ încercăriFiliala │ │- Bare, platbande pentru armare │ 2.6;2.7 │ │Cluj Napoca│ │- Sârme, bare pentru precomprimare │ │ │cu sediul │ │ │ │ │în Cluj │ │PRODUSE DIN IPSOS │ 3.7.1-3.7.4 │Sistem 3 │ Laborator deNapoca, jud│ │- Mortar de ipsos │ ─────────── │ │ încercăriCluj, Calea│ │ │ 2.18 │ │Floresti │ │ │ │ │nr. 117, │ │PARDOSELI │ 3.12.1-3.12.2│Sistem 1 │ Laborator decod postal │ │- Unităţi de pavaj rigide pentru utilizari │ ──────────── │ │ încercări  3400 │ │ la interior, dale şi bonduri de beton │ 2.26;2.28 │ │           │ │- Materiale pentru sape de pardoseala │ │ │           │ │ pentru utilizari la interior │ 1.18;1.22 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │MEMBRANE │3.20.1-3.20.3 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Straturi impermeabile la umiditate │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.39 │ │           │ │ │ 2.39;1.26 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.47 │ │           │ │ │ 2.47; 1.33 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │ încercări           │ │- Ţigle pentru acoperis │ 2.62 │ │           │ │ │ 1.58 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │STICLA PLANA, STICLA PROFILATA ŞI PRODUSE │3.31.1-3.31.6 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │DIN STICLA TURNATA: │ ──────────── │ │ încercări           │ │- Vitraje izolante: pentru toate utilizarile 1.63 │ │           │ │cu excepţia urmatoarelor: │ │ │           │ │- într-un ansamblu vitrat destinat special │ │ │           │ │pentru a servi ca protecţie la foc; │ │ │           │ │- ca vitraj anti-glont sau antideflagrant │ │ │           │ │glont sau antideflagrante │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────CERTROM SRL│ 27 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 2+ │ Organism decu sediul │ │LIANTI HIDRAULICI │ ──────────── │ │certificare CPFîn: Bucu- │ │- Lianti rutieri hidraulici │ 2.5 │ │resti - │ │- Varuri pentru constructii │ │ │Magurele, │ │ │ 1.1 │Sistem 2 │ Organism dejud. Ilfov,│ │ │ │ │certificare CPFstr. Atomis│ │ │ │ │tilor nr.111 │ │ │ │cod postal │ │ │ │ │077125 │ │PARDOSELI: │3.12.1-3.12.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Produse pentru pardoseli rigide pentru │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ utilizare la interior, dale şi borduri de│ 2.26 │ │           │ │ beton │ │ │           │ │COSURI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE │ 3.15.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.34 │ │           │ │GEOTEXTILE │3.16.1-3.16.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.35 │ │           │ │MEMBRANELE │3.20.1-3.20.3 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Foi impermeabile la umiditate │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Foi de acoperis │ 2.39 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/USOR/│ 3.22.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │CELULAR AUTOCLAVIZAT │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.43 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 2+ │ Organism de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.45;2.46 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ │ │           │ │betonului │ │ │           │ │- Aditivi, Adaosuri de tip I │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ │ │           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.48 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Adezivi de constructii pentru utilizari │ │ │           │ │ cu rol structural │ │ │           │ │ │ │ │           │ │AGREGATE MINERALE: │3.27.1-3.27.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Agregate minerale │ ──────────── │ │certificare CPF           │ │- Anrocament cu piatra sortata │ 2.53; 2.54; │ │           │ │- Balast de cale ferata │ 2.55; 2.56 │ │           │ │- Filere │ │ │           │ │ │ │ │           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI │3.29.1-3.29.5 │Sistem 1 │ Organism de           │ │PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │certificare produs           │ │- Ţigle de beton │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR: │3.30.1-3.30.2 │Sistem 1 │ Organism de           │ │- Bitum │ ──────────── │ │certificare produs           │ │ │ 2.64 │ │           │ │ │ │ │           │ │- Mixturi bituminoase │ 2.63;2.64; │Sistem 2+ │ Organism de           │ │- Tratamente de suprafaţa │ 2.65;2.66 │ │certificare CPF           │ │- Produse şi seturi pentru hidroizolarea │ │ │           │ │platformelor de pod │ │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de etansare cu rol structural │ 3.32.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.72 │ │           │ │ │ │ │           │ │Ancore metalice pentru utilizare în beton │ 3.34.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │pentru fixarea sistemelor usoare │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.74 │ │           │ │Ancore din plastic pentru utilizare în │ 3.36.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │beton şi zidarii │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.76 │ │           │ │Seturi de sisteme compozite de izolare │ 3.37.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │termica exterioare cu tencuiala (ETICS) │ ────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.77 │ │           │ │ │ │ │           │ │Sisteme de membrane hidroizolante pentru │ 3.38.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │acoperis fixate mecanic │ ────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.78 │ │           │ │Seturi de scari prefabricate │3.44.1-3.44.2 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.84 │ │           │ │ │ │ │           │ │Placi de rigidizare ondulate din otel │ 3.59.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.97 │ │           │ │Lamba speciala pentru asamblare stâlpi │ 3.60.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.98 │ │           │ │Sabot pentru ancorare stâlpi │ 3.61.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.99 │ │           │ │Seturi de captuseli pentru pereti exteriori│ 3.65.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │ │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.103 │ │           │ │Setruri de hidroizolatii aplicate lichid │ 3.66.1 │Sistem 2+ │ Organism de           │ │la platforme de pod │ ─────────── │ │certificare CPF           │ │ │ 2.104 │ │───────────┼────┼───────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────Laborator │ 28 │CIMENTURI, VARURI DE ZIDARIE ŞI ALTI │ 3.1.1 │Sistem 1+ │ Laborator deICECON TEST│ │LIANTI HIDRAULICI │ ─────────── │ │ încercăriaparţinând │ │-Cimenturi obisnuite │ 2.1;2.2;2.3;│ │   de │ │-Cimenturi speciale │ 2.4 │ │ICECON S.A.│ │-Cimenturi calciu-aluminate │ │ │cu sediul │ │-Cimenturi pentru zidarie │ │ │în: │ │ │ │ │Bucureşti, │ │OTEL-BETON ŞI OTEL PENTRU PRECOMPRIMARE │ 3.2.1-3.2.3 │Sistem 1+ │ Laborator deSos. │ │PENTRU BETOANE │ ────────── │ │ încercăriPantelimon │ │ │ 2.6;2.7 │ │nr. 266, │ │ │ │ │sector 2, │ │DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU │ 3.6.1-3.6.2 │Sistem 1 │ Laborator deCod postal │ │CIRCULATIE: │ ─────────── │ │ încercări  021652 │ │- Produse pentru marcarea drumurilor; │ 2.13 │ │           │ │ (vopsele pentru trafic) │ │ │           │ │ │ │ │           │ │OBIECTE SANITARE: │ 3.8.1 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Toalete publice modulare şi grupuri de │ ─────────── │ │ încercări           │ │ toaleta │ 2.19 │ │           │ │ │ 1.9 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │PARDOSELI │ 3.12.2 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │ │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │2.26;2.27;2.28│ │           │ │ │ │ │           │ │ │1.18;1.19;1.22│Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE TERMOIZOLANTE │ 3.19.1-3.19.2│Sistem 1 │ Laborator de           │ │ │ ─────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.38 │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ 2.38;1.25 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │MEMBRANE │ 3.20.1-3.20.3│Sistem 1 │ Laborator de           │ │ │ ─────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.39 │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ 2.39;1.26 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │USI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORTI │ 3.21.1 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ŞI FERONERIE AFERENTA: │ ─────────── │ │ încercări           │ │-Uşi porti (cu sau fără feronerie aferenta)│ 1.27 │ │           │ │pentru utilizare în compartimentari anti- │ │ │           │ │foc/fum şi pe traseele de iesire la │ │ │           │ │incendiu │ │ │           │ │ │ │ │           │ │PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI │ 3.23.1-3.23.2│Sistem 1 │ Laborator de           │ │PASTEI DE CIMENT: │ ─────────── │ │ încercări           │ │- Produse pentru protejarea şi repararea │ 2.45 │ │           │ │ betonului │ │ │           │ │ │ 2.45 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │ADEZIVI PENTRU CONSTRUCTII: │3.24.1-3.24.2 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │- Adezivi pentru placi │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.47 │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ 2.47;1.33 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │APARATE DE INCALZIRE A SPATIULUI │3.25.1-3.25.2 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │ │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.49;2.50; │ │           │ │ │ 2.49; 1.34 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ 2.50; 1.35 │ │ încercări           │ │ │ │ │           │ │TEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FARA │ 3.26.1-3.26.5│Sistem 1 │ Laborator de           │ │CONTACT CU APA DESTINATA CONSUMULUI UMAN │ ──────────── │ │ încercări           │ │- Seturi de tevi, tevi │ 2.52 │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ 2.52; 1.36 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │INVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE│ 3.29.1-3.29.5│Sistem 1 │ Laborator de           │ │AUXILIARE PENTRU ACOPERIS │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.62 │ │           │ │ │ │ │           │ │ │ 1.58 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE │ 3.40.1 │Sistem 1 │ Laborator de           │ │NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI │ ──────────── │ │ încercări           │ │DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON │ 2.80 │ │           │ │ │ │ │           │ │Seturi de izolare a pardoselilor flotante │ 3.48.1-3.48.2│Sistem 1 │ Laborator de           │ │contra vibratiilor şi zgomotelor de impact │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.88 │ │           │ │ │ 1.69 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări           │ │Seturi de izolare contra vibratiilor şi │ 3.49.1-3.49.2│Sistem 1 │ Laborator de           │ │zgomotelor pentru pereti │ ──────────── │ │ încercări           │ │ │ 2.89 │ │           │ │ │ 1.70 │Sistem 3 │ Laborator de           │ │ │ │ │ încercări───────────┴────┴───────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────Note:1) Reprezinta familia de produse prin: numărul tabelului din ANEXA III / pozitiile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectiva din ANEXELE I şi II la Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat cu ordinul M.T.C.T. nr. 1558/2004.2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru constructii.3) CPF = controlul productiei în fabrica--------