ORDIN nr. 968 din 17 iunie 2005pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 30 iunie 2005  În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2004 pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.125 din 30 noiembrie 2004, se abrogă.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 17 iunie 2005.Nr. 968.  +  Anexa LISTA*)standardelor române care transpun standardeeuropene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscuteîn domeniul produselor pentru construcţii-------- Notă *) Lista cuprinde standardele române care transpun standarde europene armonizate privind produsele pentru construcţii, care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la 1 martie 2005.
         
    IndicativTitluDOW1)
    SR EN 40-5:2002Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel01.02.2005
    SR EN 40-6:2002Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de aluminiu01.02.2005
    SR EN 40-7:2003Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre01.10.2004
    SR EN 54-3:2002/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu30.06.2005
    SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică31.12.2005
    SR EN 54-5:2002/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectori de căldură. Detectori punctuali30.06.2005
    SR EN 54-7:2002/A1:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea30.06.2005
    SR EN 54-12:2003Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice31.12.2005
    SR EN 179/A1:2002Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşite de urgenţă acţionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinţe şi metode de încercare01.04.2003
    SR EN 197-1:2002Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale01.04.2002
    SR EN 197-1-2002/A1:2004Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale01.02.2006
    SR EN 197-4:2004Ciment. Partea 4: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistenţă iniţială mică01.02.2006
    SR EN 413-1:2004Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate01.12.2005
    SR EN 442-1:2000/A1:2004Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice01.12.2005
    SR EN 459-1:2003Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate01.08.2003
    SR EN 523:2004Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate01.06.2005
    SR EN 588-2:2002Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de racord01.10.2003
    SR EN 671-1:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide01.04.2004
    SR EN 671-2:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate01.04.2004
    SR EN 681-1:2002/A2:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizări. Partea 1: Cauciuc vulcanizat01.01.2004
    SR EN 681-2:2002/A1:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici01.01.2004
    SR EN 681-3:2002/A1:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat01.01.2004
    SR EN 681-4:2002/A1:2003Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat01.01.2004
    SR EN 682:2002Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide01.12.2003
    SR EN 771-1:2003Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă01.12.2005
    SR EN 771-2:2003Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar01.12.2005
    SR EN 771-3:2004Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)01.12.2005
    SR EN 771-1:2004Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat01.12.2005
    SR EN 771-5:2004Specificaţii ale elementelor pentru zidărie Partea 4: Elemente pentru zidărie de piatră artificială01.03.2006
    SR EN 845-1:2004Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console01.02.2005
    SR EN 845-2:2004Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi01.02.2005
    SR EN 845-3:2004Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontaleO1.02.2004
    SR EN 934-2:2003Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare01.05.2003
    SR EN 934-4:2002Adaosuri pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Adaosuri pentru paste pentru cabluri postensionate. Definiţii, condiţii şi conformitate01.05.2003
    SR EN 997:2004Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat cu sifon integrat01.12.2005
    SR EN 998-1:2004Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire01.02.2005
    SR EN 998-2:2004Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie01.02.2005
    SR EN 1125:2001/A1:2002Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşiri în caz de urgenţă, acţionate cu o bară orizontală. Cerinţe şi metode de încercare01.04.2003
    SR EN 1154:2001/A1:2003Accesorii pentru construcţii. Dispozitiv cu închidere automată pentru uşi. Condiţii şi metode de încercare01.10.2004
    SR EN 1155:2001/A1:2003Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru uşi batante. Condiţii şi metode de încercare01.10.2004
    SR EN 1158:2001/A1:2003Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de separare a canalelor. Condiţii şi metode de încercare01.10.2004
    SR EN 1337-4:2004Reazeme pentru structuri. Partea 4: Reazeme cu role01.02.2006
    SR EN 1337-6:2004Reazeme pentru structuri. Partea 7: Reazeme basculante01.02.2006
    SR EN 1337-7:2003Reazeme pentru structuri. Partea 7: Reazeme sferice şi cilindrice din PTFE01.10.2002
    SR EN 1337-7:2004Reazeme pentru structuri. Partea 7: Reazeme sferice şi cilindrice din PTFE01.06.2005
    SR EN 1338:2004Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări01.03.2005
    SR EN 1339:2004Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări01.03.2005
    SR EN 1340:2004Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări01.02.2005
    SR EN 1341:2002Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare01.10.2003
    SR EN 1342:2002Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare01.10.2003
    SR EN 1343:2002Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare01.10.2003
    SR EN 1344:2003Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare01.01.2004
    SR EN 1423:1999/A1:2004Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente01.05.2005
    SR EN 1433:2003Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii01.08.2004
    SR EN 1457:2003/A1:2003Coşuri de fum. Coşuri interioare de argilă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare01.08.2004
    SR EN 1463-1:1999/A1:2004Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă01.12.2005
    SR EN 1520:2003Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă01.09.2004
    SR EN 1856-1:2004Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metilice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum01.04.2005
    SR EN 1856-2:2004Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice01.05.2006
    SR EN 1857:2004Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton01.05.2005
    SR EN 1858:2004Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi01.05.2005
    SR EN 1916:2003Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat23.11.2004
    SR EN 1917:2003Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu. Beton slab armat şi beton armat23.11.2004
    SR EN 1935:2003Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare01.12.2003
    SR EN 12004/A1:2003Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii01.04.2004
    SR EN 12050-1:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale01.11.2002
    SR EN 12050-2:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale01.10.2002
    SR EN 12050-3:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale01.10.2002
    SR EN 12050-4:2002Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de întreţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale01.10.2002
    SR EN 12094-1:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitivele electrice automate de comandă şi temporizare01.05.2006
    SR EN 12094-2:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 2: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele automate neelectrice de comandă şi temporizare01.05.2006
    SR EN 12094-3:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitivele manuale de declanşare şi de oprire în caz de urgenţă01.09.2005
    SR EN 12094-4:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru vane de rezervoare şi declanşatoarele lor01.05.2006
    SR EN 12094-5:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi acţionările lor pentru sisteme cu CO201.04.2004
    SR EN 12094-6:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune a sistemelor de stingere cu CO201.04.2004
    SR EN 12094-7:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO201.04.2004
    SR EN 12094-9:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu01.09.2005
    SR EN 12094-10:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate01.05.2006
    SR EN 12094-11:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 11: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitive de cântărire mecanice01.09.2005
    SR EN 12094-12:2004Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Elemente componente pentru instalaţii de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitivele pneumatice de alarmare01.09.2005
    SR EN 12094-13:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur01.04.2004
    SR EN 12101-2:2004Sisteme pentru controlul căldurii şi fumului. Partea 2: Specificaţii referitoare la dispozitive de evacuare naturală a fumului şi căldurii01.09.2005
    SR EN 12101-3:2003Sisteme de control a căldurii şi a fumului. Partea 3: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii şi a fumului01.04.2005
    SR EN 12209:2004Accesorii pentru construcţii, închizători. Închizători mecanice şi zăvoare. Condiţii şi metode de încercare01.12.2005
    SR EN 12259-1+A1:2002Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere01.09.2005
    SR EN 12259- 1+A1:2002/A2:2004Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere01.03.2006
    SR EN 12259-2:2002/A1:2002Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată. Partea 2: Supapă de control şi semnalizare pentru instalaţii tip apă/apă01.09.2005
    SR EN 12259-3:2002/A1:2003Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă apă-aer01.09.2005
    SR EN 12259-4:2002/A1:2003Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmă cu motor hidraulic01.04.2004
    SR EN 12259-5:2003Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei01.09.2005
    SR EN 12326-1:2004Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs01.05.2006
    SR EN 12380:2003Supape de echilibrare a presiunii pentru sistemele interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii01.10.2004
    SR EN 12416-1:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente01.04.2004
    SR EN 12416-2:2002Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Concepţie, construcţie şi întreţinere01.04.2004
    SR EN 12446:2004Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton01.02.2005
    SR EN 12566-1:2002/A1:2004Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate01.12.2005
    SR EN 12620:2003Agregate pentru beton01.06.2004
    SR EN 12676-1:2002/A1:2004Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici01.02.2006
    SR EN 12839:2002Produse prefabricate din beton. Elemente de închidere01.03.2003
    SR EN 12859:2003Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare01.04.2003
    SR EN 12860:2003Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare01.04.2003
    SR EN 13043:2003Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic01.06.2004
    SR EN 13055-1:2003Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment01.06.2004
    SR EN 13055-2:2004Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate01.05.2006
    SR EN 13101:2003Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercare şi evaluarea conformităţii01.08.2004
    SR EN 13139:2003Agregate pentru mortare01.06.2004
    SR EN 13160-1:2003Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale01.03.2005
    SR EN 13162:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13163:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13164:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie01.03.2003
    SR EN1 3164:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie01.12.2004
    SR EN 13165:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13165:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de pliuretan (PUR). Specificaţie01.12.2004
    SR EN 13166:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13166:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie01.12.2004
    SR EN 13167:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13167:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie01.12.2004
    SR EN 13168:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13168:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie01.12.2004
    SR EN 13169:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13169:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie01.12.2004
    SR EN 13170:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13171:2003Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie01.03.2003
    SR EN 13171:2003/A1:2004Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie01.12.2004
    SR EN 13241-1:2004Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum01.05.2005
    SR EN 13242:2003Agregate din materiale nelegate sau legale hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri01.06.2004
    SR EN 13249:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi straturilor de rulare)01.10.2002
    SR EN 13250:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de căi ferate01.10.2002
    SR EN 13251:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de terasament, fundaţii şi structuri de susţinere01.10.2002
    SR EN 13252:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj01.10.2002
    SR EN 13253:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de protecţie împotriva eroziunii (protecţia de coastă, acoperire de mal)01.10.2002
    SR EN 13254:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje01.10.2002
    SR EN 13255:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici utilizate pentru utilizarea în construcţii de canale01.10.2002
    SR EN 13256:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de tunele şi de structuri subterane01.10.2002
    SR EN 13257:2001Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de îngropare a deşeurilor solide01.10.2002
    SR EN 13265:2003Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide01.10.2002
    SR EN 13310:2004Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare01.02.2005
    SR EN 13383-1:2003Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii01.06.2004
    SR EN 13450:2003Agregate pentru balast de cale ferată01.06.2004
    SR EN 13502:2003Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare a coşurilor terminale de argilă/ceramice01.08.2004
    SR EN 13561:2004Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate01.03.2006
    SR EN 13564-1:2003Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe01.05.2004
    SR EN 13565-1:2004Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu emulsii. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare ale componentelor chimice01.03.2007
    SR EN 13616:2004Dispozitive limitatoare de umplere pentru rezervoare fixe destinate carburanţilor petrolieri lichizi01.05.2006
    SR EN 13659:2004Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate01.04.2006
    SR EN 13748-2:2004Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior01.04.2006
    SR EN 13813:2003Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe01.08.2004
    SR EN 13830:2004Faţade cortină. Standard de produs01.12.2005
    SR EN 13964:2004Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare01.01.2006
    SR EN 13986:2003Plăci de bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare01.04.2004
    SR EN 14016-1:2004Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Metode de încercare01.12.2005
    SR EN 14037-1:2004Panouri radiante pentru planşeu alimentate cu apă la temperatură mai mică de 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice01.02.2005
    SR EN 14216:2004Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă01.02.2006
    SR EN 14396:2004Scări fixe pentru cămine de vizitare01.12.2005
    SR EN 14411:2004Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare01.12.2004
  ---------*1) DOW = data de încetare a perioadei de coexistenţă a standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs.----------