HOTĂRÂRE nr. 1.099 din 25 octombrie 2001 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(*actualizata până la data de 5 martie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 12 noiembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 5 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 217 din 27 februarie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidaritatii sociale,Marian Sarbup. Ministrul finanţelorpublice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţieipublice,Octav Cozmanca  +  AnexăNORMA 25/10/2001