ORDIN nr. 2.134 din 17 noiembrie 2004privind aprobarea Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 2.134 din 17 noiembrie 2004
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 460 din 21 decembrie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 13 ianuarie 2005    În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii,în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisiile de recunoaştere din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerului Administraţiei şi Internelor vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, al ministrului de interne şi al ministrului administraţiei publice nr. 308/409/189/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformitatii produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 5 mai 2003.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian Saniuta  +  AnexăPROCEDURA 17/11/2004