ORDIN nr. 1.611 din 7 decembrie 2004privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de declarare şi supraveghere a infecţiei HIV/SIDA
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 11 ianuarie 2005  Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţie sanitară de stat nr. OB14.090/2003,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Circuitul informaţional în supravegherea infecţiei HIV/SIDA, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Fişa de declarare a suspiciunii de infecţie HIV/SIDA, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Fişa de supraveghere pentru infecţia HIV/SIDA, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin toate prevederile legale contrare se abrogă.  +  Articolul 6Direcţia generală de sănătate publică şi inspecţie sanitară de stat, Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş", direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, centrele regionale HIV/SIDA, toate laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de organizare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 7 decembrie 2004.Nr. 1.611.  +  Anexa 1 CIRCUITUL INFORMAŢIONALîn supravegherea infecţiei HIV/SIDASursele de informaţie în supravegherea infecţiei HIV/SIDA sunt:- laboratoarele direcţiilor de sănătate publică;- laboratoarele spitalelor/secţiilor de boli infecţioase;- laboratoarele private;- centrele de transfuzii;- laboratoare ale altor unităţi sanitare.NOTĂ: Conform reglementărilor legale în vigoare, toate laboratoarele care efectuează teste HIV trebuie să fie acreditate şi să asigure consiliere pre şi posttestare.Transmiterea datelor de la sursele de informaţie:- la primul test reactiv, laboratorul completează fişa de declarare a suspiciunii (anexată) şi o trimite la direcţia de sănătate publică locală în termen de 24 de ore;- laboratorul îndrumă persoana testată cu o probă reactivă către direcţia de sănătate publică locală (medic epidemiolog desemnat) sau la spitalul/secţia de boli infecţioase (medic infecţionist desemnat).Confirmarea cazului:1. În situaţia în care persoana testată ajunge direct la direcţia de sănătate publică (DSP), aceasta confirmă cazul de infecţie HIV conform definiţiei de caz, face consiliere posttestare şi trimite pacientul la spitalul de boli infecţioase pentru încadrare clinică.2. În situaţia în care persoana testată ajunge direct la spitalul de boli infecţioase, acesta confirmă cazul de infecţie HIV conform definiţiei de caz, face consiliere posttestare, face încadrarea clinică şi completează fişa de supraveghere a infecţiei HIV.Dacă spitalul nu poate efectua testele ELISA, confirmarea se face prin DSP.Fişa de supraveghere:- se completează de către medicul infecţionist, care o semnează, o parafează şi o transmite la direcţia de sănătate publică locală în termen de 24-48 de ore de la confirmare şi/sau în maximum 3 luni de la depistarea cazului;- medicul epidemiolog care primeşte fişa responsabilul de program HIV - are obligaţia să verifice dacă fişa este completată în conformitate cu instrucţiunile; o semnează, o parafează şi o transmite la direcţia de sănătate publică regională, denumită DSP regională.DSP regionale sunt direcţiile de sănătate publică din judeţele unde funcţionează centre regionale HIV/SIDA.DSP regionale au următoarele atribuţii:- primesc fişe de supraveghere HIV de la direcţiile de sănătate publică din judeţele arondate centrului respectiv;- trimit fişele primite la Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat şi la centrul regional în maximum o lună.DSP locale sunt direcţiile de sănătate publică din acelaşi judeţ cu laboratorul privat, spitalul/secţia de boli infecţioase etc.În situaţia în care centrul regional primeşte direct fişe de supraveghere a infecţiei HIV de la spitalele de boli infecţioase din judeţele arondate, acesta are obligaţia de a le trimite la DSP regională. DSP regională va informa DSP locală despre cazul respectiv. DSP locală va contacta spitalul de boli infecţioase pentru intrarea fişei în circuitul informaţional corect. DSP regională va păstra fişele respective până la reintrarea în circuit.În situaţia în care centrul regional depistează un caz nou, fişa de supraveghere va fi trimisă la DSP regională, care o trimite la DSP locală şi la Ministerul Sănătăţii Direcţia generală de sănătate publică şi inspecţie sanitară de stat.Spitalele de boli infecţioase, indiferent dacă sunt sau nu centre regionale, dacă au depistat un pacient cu domiciliul în alt judeţ, vor trimite fişa de supraveghere a acestuia la DSP locală. Toate direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să transmită fişa de supraveghere a infecţiei HIV/SIDA la direcţia de domiciliu al pacientului, de unde fişa va intră în circuitul descris anterior.DSP regionale şi centrele regionale vor confrunta bazele de date HIV/SIDA o dată la 3 luni.Centrele regionale trimit lunar fişele de supraveghere HIV/SIDA la CNLAS.Ministerul Sănătăţii şi CNLAS vor confrunta bazele de date HIV/SIDA semestrial.Ministerul Sănătăţii împreună cu CNLAS vor face raportarea către forurile internaţionale.Actualizarea datelor se face în următoarele situaţii:- schimbarea încadrării clinico-imunologice din HIV în SIDA;- în caz de deces;- în caz de pierdere din evidenţă;- în caz de schimbare de domiciliu.Actualizarea datelor se face de către spitalul de boli infecţioase, fişele fiind transmise la DSP locală semestrial, de unde intră în circuitul stabilit pentru fişa de supraveghere.Schema circuitului informational       24h 24h max 3 luni lunar lunar Lab ──────> DSP ────────> BI ─────────> DSP local ──────> DSP reg ──────────> MS                                     ^ ^                       Caz conf │ │ / │ ^ │ ^                    şi clasificat │ │ / │ │ │ │                         │ │ │ /lunar │ │ 6 luni│ │                         │ │ │ / │ │ │ │                         │ │ │ / │ │ │ │                         └───────────┘ V / V V                            6 luni DSP domiciliu C.Reg ─────────────> CNLAS                          actualizare lunar  +  Anexa 2 FISA DE DECLARARE A SUSPICIUNII DE INFECTIE HIV/SIDA
  Unitatea medicală care a efectuat testul Judet Data testarii pozitive Test rapid [] ELISA [] Data declararii la DSP*
   NUME ................. PRENUME .......................... Data nasterii _______/_____/ CNP [][][][][][][][][][][][][] Sex: M [] F [] Domiciliul declarat ...................... Testare la cerere: DA [] NU []   Dacă NU medicul/unitatea care a solicitat testarea ........ Indrumat la: DSP/Boli infectioase (incercuiti varianta aleasa)                  MEDIC (semnatura şi parafa)..................         * FISA VA FI TRIMISA IN 24 ORE DE LA COMUNICAREA                    REZULTATULUI POZITIV___________________________________________________________________________           FISA DE DECLARARE A SUSPICIUNII DE INFECTIE HIV-SIDA
  Unitatea medicală care a efectuat testul Judet Data testarii pozitive Test rapid [] ELISA [] Data declararii la DSP*
   NUME ................. PRENUME .......................... Data nasterii _______/_____/ CNP [][][][][][][][][][][][][] Sex: M [] F [] Domiciliul declarat ...................... Testare la cerere: DA [] NU []   Dacă NU medicul/unitatea care a solicitat testarea ........ Indrumat la: DSP/Boli infectioase (incercuiti varianta aleasa)                  MEDIC (semnatura şi parafa)..................         * FISA VA FI TRIMISA IN 24 ORE DE LA COMUNICAREA                    REZULTATULUI POZITIV
   +  Anexa 3 FISA DE SUPRAVEGHERE PENTRU INFECTIA HIV/SIDA*Font 8*                                           Caz nou [] Actualizare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Unitatea care declara cazul ................ Judet Data completarii────/───/─── Semnatura/parafa medic Boli infectioase Unitatea care a emis suspiciunea ........... Judet Data raportarii la DSP ────/───/─── Semnatura/parafa medic epidemiolog──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nume .......... Prenume ....... D.N.───/───/─── CNP__________ Sex M[] F [] Loc nastere ........... Cetatenie: Etnie: Profesie Stare civila: căsătorit [] necasatorit [] parteneriat [] Scolarizare(nr.clase):0 []<10 [] vaduv [] divortat [] 10-12 [] studii sup. []───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Domiciliu: stabil: /JUDET Mediu: U [] R [] ┌───────────────────────────────────────┐             flotant: /JUDET Mediu: U [] R [] │DATE DESPRE MAMA (pt.caz sub 13 ani) │                                                       │Nume Prenume │ ┌───────────────────────────────────────────────────┐ │Cetatenie Etnie │ │Gravida la momentul diagn: da [] nu [] │ │Scolarizare (nr.clase): 0 [] < 10 [] - │ │luna sarcinii ........ │ │12 [] sud [] │ └───────────────────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────────┘                               STATUS CURENT┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│În viaţa│ Decedat │ Pierdut din evidenta [] ││ [] │Data deces__/__/__ Locul decesului ...... Deces asociat cu SIDA: DA [] NU [] ? [] │Data__/__/__ Data ultimului control ___/__/__ │└────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────────────┐│ DATE DESPRE DEPISTARE │ │ DIAGNOSTIC DE LABORATOR ││Data primei testari poz__/__/__ Data confirmarii__/__/__ │ │Data Metoda Rezultat ││Data primei raportari__/__/__ Data ultimei testari neg__/__/__│ │────────────────────────────────────────────── │├────────────────────────────────────────────────────────────┬─┘ │────────────────────────────────────────────── ││Motivul testarii: expus [] simptomatic [] screening [] │ │────────────────────────────────────────────── ││ la cerere [] altul [] │ └───────────────────────────────────────────────────┘└────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│ DATE DESPRE NASTERE (pt.caz sub 13 ani) │ CLASIFICARE CLINICO - IMUNOLOGICA │Limfocite % ││ │ │ ││Nascut:domiciliu [] maternitate [] │[] Asimptomatic (gr.N) ............. │Limfocite nr. ││ specificati maternitatea .......... │[] Simptomatologie minora (gr.A) specificat....... │ ││Luna gestatie .... A cata sarcina ...Gemelara: da [] nu [] │[] Simptomatologie moderata (gr.B) specificat....... │CD4 % ││Nastere: pe cale naturala [] cezariana [] forceps [] │[] Simptomatologie severa SIDA (gr.C) specificat ..... │ ││ pelviana [] travaliu prelungit [] │ │CD4 nr. ││Resuscitat: de [] nu [] │ │ ││Alimentat la san: da [] timp de ..... luni nu [] nu se stie []│ │ ││ │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│ FACTORI DE RISC TMF(pt.caz │ FACTURI DE RISC SEXUALI │ ALTI FACTORI DE RISC ││sub 13 ani) │ ┌───────────────────────────────────┬──┬──┬──┐ │ ┌────────────────────────────────┬──┬──┬──┐ ││ │ │ │DA│NU│ ?│ │ │ │da│nu│? │ ││Mama confirmata: da [] nu [] ? [] │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││──────────────── │ │Activitate sexuala │ │ │ │ │ │Sange şi derivate │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││Data___/___/___ Rezultat ..... │ │ Heterosexual │ │ │ │ │ │ An şi loc │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││Momentul testarii: │ │ Bisexual │ │ │ │ │ │Hemofilie │ │ │ │ ││───────────────── │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││Înainte sarcina [] în timpul sarcinii []│ │ Homosexual │ │ │ │ │ │Dializat │ │ │ │ ││La nastere [] după nastere [] │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││ │ │Contact sexual cu partener: │ │ │ │ │ │Droguri IV │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││Status mama: în viaţa [] │ │ Hiv pozitiv │ │ │ │ │ │Tratam.parenter.multiple │ │ │ │ ││ decedata [] │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││ nu se stie [] │ │ Sida │ │ │ │ │ │Interv.chir/alte manevre │ │ │ │ ││ │ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ ││ │ │ Bisexual │ │ │ │ │ │invazive │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────┘ ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │                                            │ Utilizatori droguri │ │ │ │ │ │Institutionalizat │ │ │ │ │                                            ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │                                            │ Ocazionali │ │ │ │ │ │ Prima institutie │ │ │ │ │                                            ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │                                            │ Multipli │ │ │ │ │ │Spitaliz.multiple/prelung. │ │ │ │ │                                            ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ ├────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │                                            │ Prostituate │ │ │ │ │ │Trat.stomatologic │ │ │ │ │                                            ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ └────────────────────────────────┴──┴──┴──┘ │                                            │ Clienti (prostitutie masc.) │ │ │ │ │ Expus accident: sange __/__/__ │                                            ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ lich.biol.__/__/__ │                                            │ În detentie │ │ │ │ │ percutan [] mucoase [] │                                            ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ Profilaxide ARV Da [] Nu [] │                                            │ Din alte tari (precizati) │ │ │ │ │ │                                            ├───────────────────────────────────┼──┼──┼──┤ │ │                                            │Abuzat sexual │ │ │ │ │ │                                            └───────────────────────────────────┴──┴──┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────┘    PROFILAXIE TMF SEROLOGIE┌────────────────────┬──┬──┬─┬─────┐ ┌──────────────┬───┬───┐ ┌─────────────────────────────────┐│ │da│nu│?│refuz│ │ poz│neg│ ? │ │ STATUS SOCIAL │├────────────────────┼──┼──┼─┼─────┤ ├──────────────┼───┼───┤ ├──────────────────────┬──┬──┬──┐ ││Înainte de │ │ │ │ │ │AgHBs │ │ │ │În familia biologica │da│nu│? │ ││sarcina │ │ │ │ │ ├──────────────┼───┼───┤ ├──────────────────────┼──┼──┼──┤ │├────────────────────┼──┼──┼─┼─────┤ │AntiVHC │ │ │ │Adoptat │ │ │ │ ││În timpul sarcinii │ │ │ │ │ ├──────────────┼───┼───┤ ├──────────────────────┼──┼──┼──┤ │├────────────────────┼──┼──┼─┼─────┤ │VDRL │ │ │ │Centru plasament │ │ │ │ ││Dacă DA: │ │ │ │ │ └──────────────┴───┴───┘ ├──────────────────────┼──┼──┼──┤ ││ săptămâna │ │ │ │ │ │Spital │ │ │ │ │├────────────────────┼──┼──┼─┼─────┤ ├──────────────────────┼──┼──┼──┤ ││În timpul │ │ │ │ │ │Casa familiala │ │ │ │ ││travaliului │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──┼──┼──┤ │├────────────────────┼──┼──┼─┼─────┤ │Plasament familial │ │ │ │ ││După nastere │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──┼──┼──┤ ││(Copil) │ │ │ │ │ │Vagabondaj │ │ │ │ │└────────────────────┴──┴──┴─┴─────┘ └──────────────────────┴──┴──┴──┴─┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│DATE DESPRE FAMILIE: Sot/sotie ........ Poz [] neg [] ? [] Copii: nume ......... DN __/__/__ Poz [] neg [] ? [] ││Alta persoana ......................... Poz [] neg [] ? [] nume ......... DN __/__/__ Poz [] neg [] ? [] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│COMENTARII____________________________________________________________________________________________________ ││______________________________________________________________________________________________________________ ││ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    pag.2 - caz sub 13 ani                             ┌────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─────────────────┐                             │ 1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│decedat │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Data consultului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Vârsta la data consultului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Tratament antiretro viral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Raportat DSP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╧════════════╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧══╧═════════════════╡                               Antecedente Dg. deces│                               Data CD A.P │═════════════════════════════╤════════════╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤═╤══╤═════════════════╡  Asimptomatic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Infecţie HIV ac(Sdr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  Retroviral ac.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Limfadenopatie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Hepatomegalie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Splenomegalie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Dermatita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Parotidita HIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Infecţii resp.rec/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  persist,otita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╪════════════╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪══╪═════════════════╡  Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Anemie(<8g/dl) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Neutropenie(<1000/mmc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Trombocitopenie(<100.000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Meningita, pn, sepsis epis.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Pneumonie bact. Rec fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  conf bact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Candidoza orofaringiana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  (>2 luni) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Cardiomiopatie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Infecţie CMV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  (vârsta <1 luna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Diaree cr/rec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Hepatita HIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Stomatita, br,pn,esof. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  HSV(v<1 luna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Herpes zoster │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Nefropatie HIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Nocardioza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Febra persistenta >1 luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Toxoplasmoza(v─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Varicela diseminata/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  complicata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Hipotrofie staturo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ponderala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Mycob.tub.pulm, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Pn.limfoida interstitiala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╪════════════╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪══╪═════════════════╡  Inf.bact. mult/rec (2ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Candidoza pulmonara, br.,tr│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Candidoza esofagiana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Coccidioidomicoza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  diseminata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Cryptococoza extrapulm. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Criptosp./Isosp.cu diaree │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  >1 luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Boala CMV (v>1 luna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Retinita CMV(v>1 luna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Encefalopatie HIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Ulcer,br,pn,esof cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  HSV(v>1 luna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Histoplasmoza diseminata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Leucoencefalopatie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  multif.prog. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Limfom Pr.cerebral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Limfom Burkitt,im-bl, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Sepsis cu Salmonella(rec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Mycob.tuber.dis/extrap. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Mycob avium,kansasii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Mycob dis(alte specii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Pn. Cu Pneumocistis Carinii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Toxo cerebrala(v > 1 luna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Sarcom Kaposi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ Emaciere HIV(Wasting sdr.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╪════════════╧═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪══╪═════════════════╡  Limtfoite │Val.abs. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤                             │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Limfocite CU4+ │Val.abs. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤                             │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤                             │Metoda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Nr.copii ARN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─────────────────┘    pag.2 - caz sub ≥ 13 ani                             ┌────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─────────────────┐                             │ 1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│decedat │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Data consultului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Vârsta la data consultului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Tratament antiretro viral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Raportat DSP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╧════════════╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧═╧══╧═════════════════╡                              Antecedente Dg. deces │                              Data CD A.P │─────────────────────────────┬────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬─────────────────┤  Asimptomatic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Infecţie HIV ac(Sdr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  Retroviral ac.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  Limfadenopatie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  3 Limfadenopatie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  4 Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╪════════════╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪══╪═════════════════╡  5 Angiomatoza bacilara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  6 Manifestări cutanate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  7 Candidoza orofaringiana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    persistenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  8 Candidoza vulvo-vag. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    persist │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤  9 Displazie/carcinom │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    cervical situ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 10 Febra > 1 luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 11 Diaree > 1 luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 12 Leucoplakie paroasa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 13 Herpes zoster │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 14 Purpura trombocit. idiop.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 15 Listerioza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 16 Pneumonie bact. episodica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 17 Boii inflamatorii pelvine│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 18 Neuropatie periferica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    manif.,musc,art. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 19 Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╪════════════╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪══╪═════════════════╡ 20 Candidoza pulmonara, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    br.,tr │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 21 Candidoza esofagiana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 22 Cancer cervical invaziv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 23 Coccidioidomicoza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    diseminata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 24 Cryptococoza extrapulm. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 25 Criptosp,/lsosp. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    (diaree >1 luna) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 26 Boala CMV (excepţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    ficat,spl,gg) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 27 Retinita CMV (cu orbire) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 28 Encefalopatie HIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 29 Herpes S.ulcer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    cr., br., pn, esof. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 30 Histoplasmoza dis./extrap│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 31 Limfom Burkitt im-bl, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    cerebral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 32 Leucoencefalopatie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    multifoc.progr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 33 Emaciere HIV(Wasting │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    syndr,) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 34 Mycob avium,kansasii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    (dis/extra p.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 35 Mycob.tuberculosis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 36 Pn. cu Pneumocystis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    carinii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 37 Pneum.bact.rec.(1 an) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 38 Sarcom Kaposi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 39 Toxoplasmoza cerebrala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤ 40 Sepsis rec. cu Salmonella│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │═════════════════════════════╪════════════╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪═╪══╪═════════════════╡ 41 Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼────────────┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤   Limfocite │Val.abs. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤                             │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤   Limfocite CD4+ │Val.abs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤                             │% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤                             │Metoda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────────────────────┴──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─────────────────┤   Nr.copii ARN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─────────────────┘____________________