HOTĂRÂRE nr. 1.666 din 7 octombrie 2004pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 27 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Marian Florian Săniuță
  p. Directorul Serviciului Român
  de Informații,
  Ion Popescu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Dan Mircea Popescu
  București, 7 octombrie 2004.Nr. 1.666.  +  AnexăNORME de aplicare a Legii nr. 329/2003 privindexercitarea profesiei de detectiv particular