ORDIN nr. 1.142 din 15 septembrie 2004pentru stabilirea conţinutului-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004    Văzând Referatul de aprobare nr. O.B. 10.396 al Direcţiei resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene şi al Direcţiei generale pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă conţinutul-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene, Direcţia generală pentru integrare europeană şi relaţii internaţionale, Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, Direcţia generală asistenţă medicală şi Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 15 septembrie 2004.Nr. 1.142.  +  Anexa CONŢINUTUL - CADRUal curriculei de formare profesională amedicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţeiDURATA: 6 luni1. CRITERII DIAGNOSTICE MODERNEICD-101.1. Dependenţa de substanţe1.2. Consumul nociv1.3. Tulburări legate de consumul de substanţă1.4. Sevrajul la substanţă2. TOXICODEPENDENŢELE2.1. Strategii preventive2.1.1. Reducerea consecinţelor negative asociate consumului (Harm reduction)2.1.2. Terapii substitutive2.2. Strategii terapeutice şi preventive2.2.1. Reducerea consecinţelor negative asociate consumului (Harm reduction)2.2.1.1. Schimbul de seringi2.2.1.2. Educaţia şi activităţile de teren (outreach) efectuate de persoane din anturaj (peer education)2.2.1.3. Politica "zonelor libere"2.2.2. Substituţia cu metadonă2.2.3. Menţinerea pe metadonă2.2.4. Modele de reformare a prevenţiei primare2.3. Etiopatogenia adicţiilor2.3.1. Aspecte genetice în diverse dependenţe2.3.2. Modelul învăţării pozitive ("recompensă cerebrală")2.3.3. Conceptul de "craving"2.3.4. Rolul modelelor psihodinamice2.3.5. Procesul de dezvoltare şi apariţia dependenţelor2.3.6. Rolul factorilor socioculturali în etiopatogenia adicţiilor2.4. Descrierea clinică a diverselor dependenţe specifice, pe baza următorului cadru:2.4.1. Aspecte neurobiologice2.4.2. Aspecte clinice- Intoxicaţia- Sevrajul- Complicaţii psihiatrice2.4.3. Tratament- Detoxifiere- Sevraj- Complicaţii psihiatrice2.4.4. Tratamentul profilactic2.5. Opiaceele2.6. Medicamente de mare risc pentru dezvoltarea unei farmacodependenţe2.6.1. Benzodiazepinele2.6.2. Hipnotice - Barbiturice2.6.3. Antidepresive triciclice2.6.4. Analgezice2.6.5. Anabolizante (steroizi androgeni)2.7. Cocaina2.8. Marijuana2.9. Amfetaminele şi alte stimulante2.10. Halucinogenele2.11. Fenciclidina2.12. Substanţele inhalante2.13. XTC şi alte droguri ╘creative╒2.14. Nicotina2.15. Cafeina2.16. Abordări de tip preventiv în diverse tipuri de dependenţă2.17. Politici de prevenţie oficiale şi publice2.17.1. Aspecte legate de confidenţialitate2.17.2. Aspecte legate de legalitate2.17.3. Domeniul nonguvernamental (societatea civilă)2.17.4. Organizarea serviciilor (managementul îngrijirilor)3. ALCOOLISMUL3.1. Modele conceptuale şi implicaţiile lor în diversele tipuri de intervenţie- Modelul biologic- Modelul medical- Modelul condiţionării şi al învăţării sociale3.2. Date epidemiologice3.3. Evoluţia alcoolismului3.4. Evaluare- ASI- Anamneza- Examinarea stării fizice şi psihice- Instrumente de screening şi interviuri structurate- Evaluarea tulburărilor psihiatrice comorbide (dublul diagnostic)- Detecţia precoce3.5. Intervenţiile scurte3.6. Creşterea motivaţiei pentru schimbare. Stadiile schimbării (Prochaska, Di Clementi 1982, 1986). Interviul motivaţional3.7. Prevenirea recăderilor. Modelul Brenda3.8. Intervenţii terapeutice specifice. Medicaţia antidipsotropică. Medicaţia anticraving şi alte medicaţii. Detoxifierea3.9. Prevenţia* * *Formarea profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei se va face în centrele medicale universitare începând cu luna octombrie 2005.Evaluarea profesională se va face la sfârşitul stagiului în Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali, care va elibera atestatul privind pregătirea efectuată.-----