DECRET nr. 685 din 13 septembrie 2004privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Sportiv
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 16 septembrie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (1), ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport şi a preşedintelui Comitetului Olimpic Român,în semn de apreciere pentru activitatea susţinută ca antrenori, descoperitori şi formatori ai unor talente sportive de excepţie, pentru felul în care au fost pregătiţi sportivii spre a putea face faţă cu succes la Jocurile Olimpice din anul 2004 de la Atena,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I:- domnului Mircea Roman, antrenor principal canotaj;- doamnei Doina Savu, antrenor înot.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu două barete:- doamnei Anuca Boarescu, antrenor canotaj;- doamnei Carmen Cutaş, antrenor canotaj;- domnului Florin Dionisie, medic canotaj;- domnului Nicolae Gioga, antrenor canotaj;- domnului Dan Grecu, antrenor principal gimnastică;- domnului Ilie Husarencu, antrenor canotaj;- doamnei Elena Iacob, antrenor canotaj;- doamnei Mariana Maliş, antrenor canotaj;- doamnei Ileana Pavel, antrenor canotaj.  +  Articolul 3Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a cu o baretă:- doamnei Liliana Alexandru, antrenor atletism;- doamnei Doina Anton, antrenor atletism;- domnului Ion Ionescu, antrenor nataţie.  +  Articolul 4Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:- domnului Cornel Agop, antrenor gimnastică;- doamnei Vasilica Agop, antrenor gimnastică;- doamnei Nicoleta Branzai, antrenor gimnastică;- doamnei Angela Cacoveanu, antrenor gimnastică;- doamnei Elena Ceampelea, antrenor gimnastică;- doamnei Gabriela Dosoftei, antrenor gimnastică;- doamnei Carmen Dumitru, medic gimnastică;- doamnei Viorica Enescu, antrenor atletism;- domnului Nicolae Forminte, antrenor secund gimnastică;- domnului Ştefan Hargalaş, antrenor gimnastică;- domnului Cătălin Meran, antrenor gimnastică;- domnului Gheorghe Neagu, antrenor gimnastică;- domnului Tănase Ovidiu, kinetoterapeut gimnastică;- doamnei Mariana Ristea, antrenor gimnastică;- domnului Lucian Sandu, antrenor secund gimnastică;- domnului Matei Stanei, antrenor gimnastică;- doamnei Eliza Stoica, antrenor gimnastică;- doamnei Mirela Szemerjai, antrenor gimnastică;- domnului Dorel Tocitu, biochimist înot.  +  Articolul 5Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu două barete:- domnului Ştefan Beregszaszi, antrenor atletism;- domnului Zsolt Gyongyossy, antrenor atletism;- domnului Octavian Tileagă, antrenor înot;- domnului Francisc Vaştag, antrenor principal box.  +  Articolul 6Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a cu o baretă:- doamnei Andreea Aguletti, medic nataţie;- domnului Mircea Apolzan, antrenor gimnastică;- domnului Ioan Boici, antrenor gimnastică;- doamnei Leoca Calu Simina, psiholog nataţie;- doamnei Elena Checiches, antrenor gimnastică;- domnului Constantin Ignat, cercetător ştiinţific nataţie;- domnului Horst Stolz, antrenor gimnastică.  +  Articolul 7Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:- doamnei Mioara Conea, medic atletism;- doamnei Rodica Cornianu, psiholog atletism;- domnului Ştefan Csaba Gal, antrenor secund gimnastică;- domnului Traian Georgea, antrenor secund box;- domnului Aurelian Georgescu, antrenor secund gimnastică;- domnului Gabriel Ioniţă, medic box;- doamnei Adriana Limona, medic atletism;- domnului Dumitru Lungu, antrenor nataţie;- domnului Adrian Sandu, antrenor secund gimnastică;- domnului Aurel Simionescu, antrenor box;- domnului Cristian Gheorghe Stoiciu, medic gimnastică;- domnului Valentin Vrânceanu, antrenor secund box.  +  Articolul 8Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I cu două barete:- domnului Ion Dudaş, masor gimnastică;- doamnei Elena Grecu, coregraf gimnastică;- doamnei Margareta Turcu, asistent medical gimnastică.  +  Articolul 9Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I cu o baretă domnului Răzvan Spirescu, masor gimnastică.  +  Articolul 10Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I:- doamnei Felicia Feneşan, masor canotaj;- doamnei Daniela Hiera, psiholog canotaj;- domnului Bogdan Lixandru, informatician canotaj;- domnului Ion Măeran, kinetoterapeut atletism;- domnului Fabian Mitrache, masor canotaj;- doamnei Anca Toma, kinetoterapeut canotaj.  +  Articolul 11Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a cu două barete domnului Răzvan Meiţa, asistent medical masor nataţie.  +  Articolul 12Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a cu o baretă:- domnului Constantin Dănicel, asistent medical masor atletism;- doamnei Ioana Mihu, asistent medical gimnastică;- domnului Ilie Muşină, asistent medical masor atletism;- domnului Iustin Răduţu, asistent medical masor atletism.  +  Articolul 13Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:- domnului Alexandru Antoci, masor atletism;- domnului Tudor Oprea, masor box.  +  Articolul 14Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a:- domnului Adrian Dumitru, marangoz canotaj;- domnului Radu Grozavu, mecanic canotaj;- domnului Vasile Olteanu, balizor canotaj.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEBucureşti, 13 septembrie 2004.Nr. 685.----------