ORDIN nr. 279 din 22 iulie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare(actualizat până la data de 20 decembrie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 20 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 620 din 27 noiembrie 2006.În temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 116 alin. (4) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Ocuparea Forţei de Muncă,Ioan Cindrea,secretar de statBucureşti, 22 iulie 2004.Nr. 279.  +  AnexăORDIN 279 22/07/2004