HOTĂRÂRE nr. 767 din 20 septembrie 1999 (*actualizata*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Inspecţiei Muncii(actualizata până la data de 12 iulie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 24 septembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse de:HOTĂRÂREA nr. 252 din 22 februarie 2001; HOTĂRÂREA nr. 537 din 7 iunie 2001.În temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Inspecţiei Muncii, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Unitatile care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şiprotectiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1REGULAMENT 20/09/1999  +  Anexa 2UNITATILEcare funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii1. Inspectoratele teritoriale de muncă - 466 de posturi finantate din bugetul de stat; 2.500 de posturi finantate din venituri extrabugetare;2. Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional - 20 de posturi finantate din venituri extrabugetare;3. Centrul de Pregatire şi Perfectionare Profesionala al Inspecţiei Muncii.--------------Pct. 3 al anexei 2 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 537 din 7 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 15 iunie 2001.--------------NOTĂ:Art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 252 din 22 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 28 februarie 2001 prevede:"Denumirea Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale din cuprinsul Regulamentului de organizare şi functionare a Inspecţiei Muncii se inlocuieste cu denumirea Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale."*)--------------*) A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.-------------