HOTĂRÂRE nr. 518 din 7 aprilie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 28 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului culturii nr. 2.033/1999 privind exportul temporar de bunuri mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuMinistru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 518.  +  AnexăNORMA 07/04/2004