DECRET nr. 33 din 7 februarie 2004privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 26 februarie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,la propunerea ministrului culturii şi cultelor,pentru talentul de care au dat dovadă, îmbogăţind literatura română cu poezii, române, nuvele, eseuri sau studii de certă valoare, recunoscute ca atare atât în ţară, cât şi peste hotare,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, Categoria A - "Literatura", următorilor:1. domnului Cosaşu Radu, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;2. domnului Neagu Fănuş, prozator, Uniunea Scriitorilor din România.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria A - "Literatura", următorilor:1. domnului Adam Sergiu, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;2. domnului Bădescu Horia, Uniunea Scriitorilor din România;3. doamnei Crăsnaru Daniela Carmen, poet, Uniunea Scriitorilor din România;4. domnului Genaru Ovidiu (Ovidiu Genaru Bibire), poet, Uniunea Scriitorilor din România;5. domnului Istrati Toma, scriitor, Uniunea Scriitorilor din România;6. domnului Mănucă Dan, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;7. domnului Michăilescu Gaby, Uniunea Scriitorilor din România;8. domnului Mircea Ion, poet, dramaturg, Uniunea Scriitorilor din România;9. domnului Novac Constantin, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;10. domnului Schwartz Gheorghe Iosif (Gheorghe Schwartz), prozator, Uniunea Scriitorilor din România;11. domnului Sin Mihai, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;12. domnului Ştefanache Corneliu, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;13. domnului Zilieru Horia, poet, Uniunea Scriitorilor din România.  +  Articolul 3Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, Categoria A - "Literatura", următorilor:1. domnului Andru Vasile (Vasile Andrucovici), prozator, Uniunea Scriitorilor din România;2. domnului Bârlădeanu Victor, publicist, Uniunea Scriitorilor din România;3. doamnei Bittel Adriana, Uniunea Scriitorilor din România;4. domnului Blaga Gh. Lucian (Lucian Alexiu), poet şi critic literar, Uniunea Scriitorilor din România;5. domnului Călin Constant, Uniunea Scriitorilor din România;6. domnului Chifu Gabriel, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;7. domnului Condurache Valeriu Gheorghe (Val Condurache), critic şi istoric literar, Uniunea Scriitorilor din România;8. doamnei Constantinescu Doina (Doinea Cetea), poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;9. domnului Coşovei T. Traian, poet, publicist, Uniunea Scriitorilor din România;10. domnului Cubleşan Constantin, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;11. domnului Cuşnarencu George, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;12. doamnei Dimisianu Georgeta, editor, Uniunea Scriitorilor din România;13. domnului Diaconu A. Mircea, profesor universitar doctor, Uniunea Scriitorilor din România;14. domnului Flora Ioan, poet, Uniunea Scriitorilor din România;15. domnului Ghiţulescu Mircea, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;16. domnului Grosu Jean, traducător, publicist, Uniunea Scriitorilor din România;17. domnului Groşanu Ioan, Uniunea Scriitorilor din România;18. domnului Hobana Ion, poet, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;19. domnului Kovacs Albert, poet şi critic literar, Uniunea Scriitorilor din România;20. doamnei Loghinovski Elena, critic şi istoric literar, Uniunea Scriitorilor din România;21. domnului Moldovan Ion, Uniunea Scriitorilor din România;22. domnului Neagoe Stelian, istoric, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;23. domnului Pop Es. Ioan, prozator, Uniunea Scriitorilor din România;24. domnului Popa Marcel, director general al Editurii Enciclopedice, Uniunea Scriitorilor din România;25. doamnei Savu Cornelia Maria, Uniunea Scriitorilor din România;26. domnului Simuţ Ion, Uniunea Scriitorilor din România;27. domnului Spiridon M. Casian, poet, Uniunea Scriitorilor din România;28. domnului Stancu Valeriu, poet, Uniunea Scriitorilor din România;29. domnului Stoiciu Ioan Liviu, poet, eseist, dramaturg, Uniunea Scriitorilor din România;30. domnului Vartic Ion, critic literar, Uniunea Scriitorilor din România;31. domnului Vasiliu Lucian, poet, Uniunea Scriitorilor din România.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEBucureşti, 7 februarie 2004.Nr. 33.--------------