ORDIN nr. 36 din 7 ianuarie 2004privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2004    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 645/2002, şi ale art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa conţinând Ghidul tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa: www.mappm.ro, de către Direcţia de prevenire şi management al fenomenelor periculoase.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 7 ianuarie 2004.Nr. 36.──────────────