ORDONANŢĂ nr. 16 din 28 ianuarie 1999 - (*actualizata*)pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulatie(actualizata până la data de 27 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 29 ianuarie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 şi LEGEA nr. 451 din 12 noiembrie 2003.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:--------------Titlul Ordonantei nr. 16/1999 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 1Se aprobă Programul prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulatie din România prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 2Autostrazile şi drumurile naţionale cu patru benzi de circulatie, prevăzute în anexa, sunt definite ca drumuri de interes naţional şi european şi constituie utilitate publică, expropriator fiind statul român prin Regia Autonoma "Administratia Naţionala a Drumurilor din România" de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.---------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 3Delimitarea terenurilor necesare amplasarii autostrazilor şi drumurilor naţionale cu patru benzi de circulatie se realizează cu respectarea legii, în baza studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi a documentatiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.---------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 4 (1) Terenurile aflate în proprietatea publică şi privată a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care se executa autostrazile şi drumurile naţionale cu patru benzi de circulatie, inclusiv instalatiile, cladirile şi dotarile aferente acestora, trec în administrarea Regiei Autonome "Administratia Naţionala a Drumurilor din România" prin hotărâre a Guvernului. (2) Terenurile aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau a persoanelor fizice ori juridice se expropriaza potrivit art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, intră în proprietatea publică a statului şi trec în administrarea Regiei Autonome "Administratia Naţionala a Drumurilor din România".--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 5Terenurile prevăzute la art. 4 se exceptează de la plata taxelor şi impozitelor prevăzute de lege.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 6Programul prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulatie poate fi finanţat, în baza documentatiilor tehnico-economice aprobate, de la bugetul de stat, din împrumuturi externe şi din alte surse legal constituite.--------------Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează--------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat  +  AnexăPROGRAMUL PRIORITARprivind construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionalecu patru benzi de circulatieTronsoanele de autostrăzi şi drumuri naţionale cu patru benzi de circulatie insumeaza 2.076 km şi sunt urmatoarele:I. Autostrăzi:Bucureşti - Pitesti 96 kmBucureşti - Fetesti - Cernavoda 151 kmCentura Bucureşti Sud 46 kmCentura Bucureşti Nord 50 kmBucureşti - Ploiesti 70 kmPloiesti - Comarnic 36 kmComarnic - Brasov 65 kmBors-Oradea-Cluj-Napoca-Targu Mures-Brasov 422 kmPitesti - Sibiu 150 kmSibiu - Lugoj 210 kmLugoj - Nadlac 130 kmPloiesti - Albita 310 kmTotal tronsoane de autostrăzi: 1.736 kmII. Drumuri naţionale cu patru benzi de circulatie:Bucureşti - Giurgiu 49 kmBrasov - Sibiu 110 kmCernavoda - Constanta 61 kmBuzau - Braila - Galaţi 120 kmTotal tronsoane de drumuri naţionalecu patru benzi de circulatie: 340 kmPentru drumul naţional Buzau - Braila - Galaţi se vor aloca, începând cu anul 2003, fondurile corespunzătoare pentru începerea studiilor de fezabilitate.--------------Anexa a fost modificata prin ART. I din LEGEA nr. 451 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 26 noiembrie 2003.NOTĂ:Pentru tronsoanele nefinalizate, lungimea este estimativa şi se va definitivă pe baza studiilor şi proiectelor ulterioare.