LEGE nr. 40 din 18 decembrie 1990 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne(actualizată pînă la data de 15 septembrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 18 decembrie 1990. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 15 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 40 din 18 decembrie 1990; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 5 noiembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 24 noiembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 26 februarie 2001; ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001; LEGEA nr. 630 din 16 noiembrie 2001; LEGEA nr. 40 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Abrogat.-------------Art. 1 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Capitolul 2 Organizarea Ministerului de Interne  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 175 din 5 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 9 noiembrie 1999.Art. 7 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 9Abrogat.-------------Art. 9 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Capitolul 3 Conducerea Ministerului de Interne  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 40 din 18 decembrie 1990 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 decembrie 1990.Art. 14 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Capitolul 4 Atribuţiile Ministerului de Interne  +  Articolul 17Ministerul de Interne are următoarele atribuţii principale:I. Atribuţii privind asigurarea respectării legilor, a ordinii şi liniştii publice: a) abrogată; b) abrogată;b^1) organizează şi desfăşoară, prin structuri de informaţii specializate, activitatea de obţinere, prelucrare, verificare, stocare şi valorificare a informaţiilor în domeniul misiunilor, patrimoniului şi personalului ministerului, apărarea secretului de stat şi de serviciu în cadrul instituţiei, precum şi prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, identificarea factorilor de risc şi amenintarilor la adresa ordinii publice; c) abrogată; d) abrogată; e) abrogată; f) abrogată; g) abrogată; h) abrogată; i) abrogată; j) abrogată; k) abrogată; l) abrogată; m) abrogată; n) abrogată; o) abrogată; p) abrogată; r) abrogată.II. Abrogat.III. Abrogat.IV. Abrogat.V. Abrogat.-------------Litera a^1) a pct. 5 al art. 17 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 24 noiembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 25 noiembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 218 din 24 noiembrie 2000 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Litera b^1) a pct. 1 al art. 17 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 26 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 martie 2001.Literele a), b), c)-r) ale pct. 1 al art. 17 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Pct. 2-5 ale art. 17 au fost abrogate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Pct. 5 al art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 630 din 16 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 noiembrie 2001.Litera b^1) a art. 17 a fost modificată de LEGEA nr. 40 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 21^1 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 17 lit. b^1) şi în limitele acestora, Ministerul de Interne este autorizat să deţină şi sa utilizeze mijloacele tehnice specifice pentru obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea de informaţii şi sa desfăşoare activităţi de culegere de informaţii, deschis şi/sau acoperit, în condiţiile legii. (2) Unele categorii de tehnica şi bunuri specifice se achiziţionează de către structurile de informaţii specializate, pe bază de contract cu parteneri interni sau externi. (3) Folosirea unor persoane fizice sub acoperire se face în baza aprobării date de Parchetul de pe lîngă Curtea Suprema de Justiţie. Organizarea acestei activităţi se face prin ordin al ministrului de interne, pentru o perioadă determinata. (4) Ministerul de Interne poate solicita de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege, în limitele art. 17 lit. b^1).-------------Art. 21^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 26 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 martie 2001.Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 21^1 au fost modificate de LEGEA nr. 40 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 24Abrogat.-------------Art. 24 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 26Abrogat.-------------Art. 26 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1990.--------------Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 291 din 29 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000.Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001.Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001.Legea nr. 40/1990 a fost modificată de ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990*) pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.-------------*) Decretul-lege nr. 92/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 69 din 15 iulie 1992 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 16 iulie 1992.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-----------------