HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor(actualizată la data de 17 iulie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sârbup. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 8 mai 2003.Nr. 522.  +  AnexăNORMA 08/05/2003