HOTĂRÂRE nr. 400 din 2 aprilie 2003 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi functionarea asociaţiilor de proprietari(actualizata până la data de 26 iunie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*)Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 8 mai 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.386 din 27 noiembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 781 din 14 iunie 2006.În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi functionarea asociaţiilor de proprietari, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002, şi al art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi functionarea asociaţiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: cap. IV "Administrarea cladirilor de locuinte" şi cap. V "Repartizarea cheltuielilor şi veniturilor rezultate din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor", cu excepţia art. 90, din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare; Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului nr. 139/N/1997 pentru aprobarea Precizarilor privind constituirea, inregistrarea şi functionarea asociaţiilor de proprietari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis din 2 decembrie 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Sergiu Sechelariu,secretar de statp. Ministrul munciişi solidaritatii sociale,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 400.  +  AnexăNORMA 02/04/2003