HOTĂRÂRE nr. 382 din 2 aprilie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 16 aprilie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmancap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 2 aprilie 2003.Nr. 382.  +  AnexăNORMA 02/04/2003