ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale(actualizat până la data de 3 aprilie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 23 ianuarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 3.421 din 20 noiembrie 2008; ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 547 din 20 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009, în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv" se înlocuieşte cu sintagma "persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu", iar sintagma "viza de control financiar preventiv" se înlocuieşte cu sintagma "viza de control financiar preventiv propriu".De asemenea, în tot cuprinsul normelor metodologice simbolul contului 940 se înlocuieşte cu 8060 şi îşi păstrează aceeaşi denumire, simbolul contului 950 se înlocuieşte cu 8066 şi îşi păstrează aceeaşi denumire şi simbolul contului 960 se înlocuieşte cu 8067 şi îşi păstrează aceeaşi denumire.În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia contabilităţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 decembrie 2002.Nr. 1.792.  +  AnexăNORMA 24/12/2002