HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 27 noiembrie 2002privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societăţii Comerciale "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 10 decembrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, precum şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. se divizeaza, potrivit legii, în vederea constituirii parcului industrial Mangalia, având suprafaţa de 13 ha şi elemente de patrimoniu în valoare de 3,1 miliarde lei. (2) Se aprobă transmiterea fără plata a terenului, precum şi a elementelor de patrimoniu prevăzute la alin. (1) din proprietatea privată a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. în domeniul privat al municipiului Mangalia, în vederea infiintarii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate administrarea parcului industrial Mangalia. (3) Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. îşi reduce capitalul social la valoarea de 31.856.416 mii lei şi îşi păstrează sediul şi obiectul de activitate.  +  Articolul 2Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. va beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002.  +  Articolul 3Predarea-preluarea terenului şi a elementelor de patrimoniu prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 1.348.----------