HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 10 octombrie 2002privind acordarea licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generatia a treia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Licentele de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generatia a treia (IMT 2000), denumite în continuare licenţe de comunicaţii mobile de generatia a treia, se acordă prin licitaţie cu participare internationala, organizată de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei. (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei stabileşte condiţiile de acordare a licenţelor de comunicaţii mobile de generatia a treia, precum şi procedura de desfăşurare a licitaţiei. (3) Acordarea licenţelor de comunicaţii mobile de generatia a treia se realizează pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale. (4) În situaţia în care o persoană juridică străină este declarata câştigătoare a licitaţiei, licenta de comunicaţii mobile de generatia a treia va fi emisă unei persoane juridice române controlate şi desemnate de câştigătorul licitaţiei.  +  Articolul 2 (1) Se acorda patru licenţe de comunicaţii mobile de generaţia a treia, dintre care cel puţin una va respecta standardul UMTS. (2) Licentele de comunicaţii mobile de generatia a treia au o durată de valabilitate de 15 ani şi pot fi reînnoite la cererea titularilor, pe o perioadă de 10 ani, fără plata unor taxe suplimentare.  +  Articolul 3 (1) Pentru atribuirea licenţelor de comunicaţii mobile de generatia a treia se aloca spectrul de frecventa cuprins între 1.900 MHz şi 1.980 MHz, precum şi spectrul de frecventa cuprins între 2.110 MHz şi 2.170 MHz. (2) Fiecărei licenţe de comunicaţii mobile de generatia a treia i se aloca un spectru de 2*15 MHz în benzi pereche şi 5 MHz în banda nepereche. (3) Ministerul Apărării Naţionale va elibera spectrul de frecventa cuprins între 1.900 MHz şi 1.980 MHz, în condiţiile şi în termenul stabilite de comun acord cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002.  +  Articolul 4 (1) Fiecare câştigător declarat al licitaţiei va achită un tarif de eliberare a spectrului de frecventa în valoare de 35.000.000 dolari S.U.A. (2) Tariful prevăzut la alin. (1) va fi achitat astfel: a) prima transa, în valoare de 10.500.000 dolari S.U.A., în termen de 120 de zile de la data acordării licenţei de comunicaţii mobile de generatia a treia; b) următoarele cinci transe anuale egale, în valoare de 4.900.000 dolari S.U.A. fiecare, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, începând cu anul 2004. (3) Licentele de comunicaţii mobile de generatia a treia se eliberează de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei fiecărui câştigător declarat al licitaţiei sau, după caz, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4), după ce aceasta a achitat prima transa din tariful de eliberare a spectrului.  +  Articolul 5Tariful de utilizare a spectrului se stabileşte conform reglementărilor în vigoare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul apărării naţionale,Ioan Mircea PascuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.113.--------------