ORDONANTA nr. 16 din 28 ianuarie 1999 - (*actualizată*)pentru aprobarea Programului prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie(actualizată până la data de 23 septembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 29 ianuarie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 23 septembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 8 lit. b) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:--------------Titlul Ordonanţei nr. 16/1999 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 1Se aprobă Programul prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie din România prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 2Autostrazile şi drumurile naţionale cu patru benzi de circulaţie, prevăzute în anexa, sunt definite ca drumuri de interes naţional şi european şi constituie utilitate publică, expropriator fiind statul român prin Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" de sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.---------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 3Delimitarea terenurilor necesare amplasarii autostrazilor şi drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie se realizează cu respectarea legii, în baza studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.---------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 4 (1) Terenurile aflate în proprietatea publică şi privată a statului sau în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care se executa autostrazile şi drumurile naţionale cu patru benzi de circulaţie, inclusiv instalaţiile, clădirile şi dotările aferente acestora, trec în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" prin hotărâre a Guvernului. (2) Terenurile aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau a persoanelor fizice ori juridice se expropriaza potrivit art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, intră în proprietatea publică a statului şi trec în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România".--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 5Terenurile prevăzute la art. 4 se exceptează de la plata taxelor şi impozitelor prevăzute de lege.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.  +  Articolul 6Programul prioritar de construcţie a autostrazilor şi a drumurilor naţionale cu patru benzi de circulaţie poate fi finanţat, în baza documentaţiilor tehnico-economice aprobate, de la bugetul de stat, din împrumuturi externe şi din alte surse legal constituite.--------------Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 1 din 10 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 22 ianuarie 2002.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează--------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat  +  AnexăPROGRAMUL PRIORITARprivind construcţia de autostrăzi şi drumuri naţionale cu patru benzi de circulaţieTronsoanele de autostrăzi şi drumuri naţionale cu patru benzi de circulaţie insumeaza 1.701 km şi sunt următoarele:I. AutostrăziBucureşti-Pitesti 96 kmBucureşti-Fetesti-Cernavoda 151 kmCentura Bucureşti Sud 46 kmCentura Bucureşti Nord 50 kmBucureşti-Ploiesti 70 kmPloiesti-Comarnic 36 kmComarnic-Braşov 65 kmBors-Oradea-Cluj 167 kmPitesti-Sibiu 150 kmSibiu-Lugoj 210 kmLugoj-Nadlac 130 kmPloiesti-Albita 310 kmTotal tronsoane de autostrăzi: 1.481 kmII. Drumuri naţionale cu patru benzi de circulaţieBucureşti-Giurgiu 49 kmBraşov-Sibiu 110 kmCernavoda-Constanta 61 kmTotal tronsoane de drumurinaţionale cu patru benzi de circulaţie: 220 kmNOTĂ: Pentru tronsoanele nefinalizate lungimea este estimativă şi se va definitivă pe baza studiilor şi proiectelor ulterioare.