ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2000 - (*actualizată*)privind regimul produselor supuse accizelor(actualizată pana la data de 15 iulie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul prevederilor art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Accize  +  Secţiunea I Sfera de aplicare  +  Articolul 1Abrogat.------------Art. 1 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 2Abrogat.------------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001;Art. 2 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Secţiunea a II-a Accize pentru alcoolul brut, alcoolul etilic rafinat, distilatele din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturile alcoolice, precum şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic------------Titlul Secţiunii a II-a a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost completat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001;Art. 3 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 4Abrogat.------------Alin. (3) şi (4) ale art. 4 au fost introduse de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001;Art. 4 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost modificat de Ordonanţa de urgenta nr. 209 din 15 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 21 noiembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost modificat de Ordonanţa de urgenta nr. 209 din 15 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 21 noiembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001;Art. 7 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 252 din 7 decembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 8 decembrie 2000; completat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Secţiunea a III-a Accize pentru produsele din tutun  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Secţiunea a IV-a Accize pentru produsele petroliere  +  Articolul 15Abrogat.------------Art. 15 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 16Abrogat.------------Art. 16 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; modificat de Ordonanţa de urgenta nr. 209 din 15 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 21 noiembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Secţiunea a V-a Accize pentru alte produse şi grupe de produse  +  Articolul 18Abrogat.------------Art. 18 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 19Abrogat.------------Art. 19 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 20Abrogat.------------Art. 20 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 21Abrogat.------------Art. 21 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 22Abrogat.------------Art. 22 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 23Abrogat.------------Art. 23 a fost abrogat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 24Abrogat.------------Art. 24 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Secţiunea a VI-a Scutiri  +  Articolul 25Abrogat.------------Art. 25 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000;Lit. f) şi h) ale art. 25 au fost abrogate de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.Art. 25 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 26Abrogat.------------Art. 26 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Secţiunea a VII-a Momentul datorării accizelor  +  Articolul 27Abrogate.------------Lit. b) a art. 27 a fost abrogată de Ordonanţa de Urgenta nr. 252 din 7 decembrie 2000Art. 27 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Secţiunea a VIII-a Regimul de supraveghereSistemul de supraveghere fiscală a producţiei de alcool  +  Articolul 28 (1) Pentru înregistrarea anuala a tuturor producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora se instituie următoarele măsuri: a) direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor identifica - în raza lor de activitate - toţi agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situaţiile centralizatoare vor fi întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13 şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia impozite indirecte şi Garda financiară - pana la data de 1 martie a fiecărui an; b) agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 14 şi vor fi depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pana la data de 1 martie a fiecărui an; c) agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate -, deţinători de cazane sau de alte instalaţii de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune şi din alte fructe, din tescovina, din drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 15, vor fi depuse pana la data de 1 martie a fiecărui an la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Listele întocmite conform prevederilor lit. b) şi c) se vor centraliza de fiecare direcţie generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelelor prezentate în anexele nr. 16 şi 17, şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia impozite indirecte şi Garda financiară - pana la data de 15 mai a fiecărui an. Realitatea datelor înscrise în listele de inventariere menţionate mai sus va fi verificata semestrial de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Modificarea capacităţilor de producţie iniţial declarate se va comunica, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Realizarea unor noi capacităţi de producţie de alcool, indiferent de natura acestuia, precum şi de băuturi alcoolice naturale va fi comunicată în scris, în termen de 30 de zile de la producerea acesteia, organului fiscal teritorial, pentru a fi luată în evidenta centralizata a producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale. (5) Trimestrial, pana la finele primei luni a trimestrului următor, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor proceda la actualizarea situaţiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanţelor, în raport cu modificările intervenite în cursul trimestrului. (6) Regimul de supraveghere fiscală se aplica tuturor agenţilor economici producători de alcool, respectiv de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar şi de alcool de sinteza. (7) Pentru fiecare agent economic producător de alcool vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. Aceştia vor supraveghea intrările zilnice de materii prime, normele de consum, cantităţile de alcool realizate, destinaţiile acestora, calculul, înregistrarea în contabilitate şi virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Recepţia cantitativă a materiei prime se va face cu mijloace de măsurare legale. Prezenta supraveghetorului fiscal va fi asigurata pe tot parcursul procesului de producţie. (8) In cazul în care pentru producerea alcoolului se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie vor fi întocmite în 3 exemplare, pe formulare care vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la agentul economic care a achiziţionat materia prima, exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare, iar exemplarul 3, la supraveghetorul fiscal. De asemenea, se va păstra de către supraveghetorul fiscal şi un exemplar al documentelor de recepţie a materiei prime achiziţionate de la agenţii economici - persoane juridice sau persoane fizice autorizate. (9) In vederea înregistrării corecte a întregii producţii de alcool obţinute, fiecare agent economic producător de alcool este obligat sa se doteze cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantităţii de alcool, precum şi cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentraţiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool. Mijloacele de măsurare şi măsurătorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii. (10) Obligaţia dotării cu astfel de contoare revine tututor producătorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic şi alcool de sinteza. Producătorii sunt obligaţi sa efectueze, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cat şi utilizarea normală a acestor contoare. (11) Contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat şi la ieşirea din coloanele aferente alcoolului tehnic. (12) Agenţii economici producători de alcool sunt obligaţi sa prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează alcoolul, indiferent de natura acestuia. (13) Pe întregul flux tehnologic de la ieşirea alcoolului brut, rafinat, tehnic sau de sinteza din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, şi pana la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. (14) Aparatele şi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare şi de rafinare trebuie imbinate în asa fel încât sa poată fi sigilate cu plumb. Sigiliile aparţin direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi vor purta în mod obligatoriu însemnele acestor direcţii, iar sigilarea şi desigilarea se vor face de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât sa nu se deterioreze aparatele şi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie sa fie menţinute intacte. (15) Sigiliile menţionate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legală. (16) Supraveghetorii fiscali au obligaţia sa verifice: a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului; b) înregistrarea corecta a intrărilor de materii prime; c) înscrierea corecta a alcoolului obţinut în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către secţiile de prelucrare sau către depozitele de produse finite, în concordanta cu înregistrările mijloacelor de măsurare; d) concordanta dintre consumul energetic lunar şi producţia de alcool obţinută; e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar şi tehnic, înscrise în evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse; f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către secţiile de prelucrare a alcoolului; g) realitatea livrărilor de alcool, indiferent de natura acestuia, către beneficiari, prin confruntarea cantităţilor eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale speciale; h) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic rafinat; i) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcool; j) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a decontului de accize; k) orice alte documente şi operaţiuni care sa conducă la determinarea exactă a obligaţiilor către bugetul de stat. (17) In vederea certificării realităţii tuturor operaţiunilor reflectate în documentele aferente producţiei de alcool, indiferent de natura acestuia, începând de la intrarea materiei prime pana la livrarea alcoolului către secţiile de prelucrare sau către terţi, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat. (18) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligaţia de a aplica sigiliile şi de a înregistra într-un registru special toate cererile agenţilor economici de desigilare a instalaţiilor. (19) Supraveghetorul fiscal sesizează direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în legătura cu nedotarea producătorilor de alcool cu contoare, în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun. (20) Desigilarea aparatelor şi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise din partea producătorului de alcool sau în situaţii de avarie. (21) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaţiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmeşte un proces-verbal de desigilare. In procesul-verbal se vor consemna data desigilării şi cantitatea de alcool - în litri şi în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum şi stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare şi din recipiente. (22) Se interzice producătorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. In cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producătorul trebuie sa solicite prezenta supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei şi consecinţele acestora. (23) Supraveghetorul fiscal este obligat ca la solicitarea producătorului sa se prezinte imediat pentru a constata cauzele deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei. (24) Dacă producătorul constata un incident sau o disfunctie în funcţionarea unui contor, acesta trebuie sa facă imediat o declaraţie supraveghetorului fiscal, declaraţie care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defectiunii. Totodată producătorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legală pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectiva, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare, repunerii lor în stare de funcţionare şi resigilarii. (25) Contoarele defecte pot fi înlocuite cu alte contoare identice de rezerva, legale din punct de vedere metrologic, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, a indicilor de la care se reia activitatea. (26) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăşeşte 24 de ore, se suspenda activitatea de producţie a alcoolului. Instalaţiile respective vor fi sigilate. (27) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat de către supraveghetorul fiscal în prezenta agentului economic în cauza. (28) In procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat întreruperea activităţii şi data întreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea data şi indicii înregistraţi de contoare în momentul suspendării activităţii. (29) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. (30) Reluarea activităţii după desigilarea instalaţiilor respective se va face în baza unei declaraţii de remediere a defectiunii, întocmită de agentul economic şi vizata de supraveghetorul fiscal, însoţită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea, cu sigilarea întregului flux tehnologic.------------Nota: A se vedea art. 2 din Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului  +  Articolul 28^1 (1) Toate cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de alcool livrate de agenţii economici producători vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal şi vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 26. (2) Documentele de supraveghere fiscală se gestionează şi se completează de supraveghetorii fiscali în 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător. Exemplarul 2 va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea beneficiarul cantităţii de alcool livrate. Exemplarul 3 al documentului de supraveghere fiscală rămâne la agentul economic beneficiar şi va însoţi transportul de alcool pana la destinaţia finala, iar exemplarul 4 rămâne la supraveghetorul fiscal. (3) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal. Lunar supraveghetorul fiscal va verifica corespondenta dintre datele privind cantităţile de alcool livrate, înscrise în Registrul supraveghetorului fiscal, şi datele înscrise de agentul economic în situaţia privind modul de valorificare a alcoolului, pe care acesta are obligaţia, potrivit legii, sa o transmită organului fiscal. (4) Supraveghetorul fiscal va comunica zilnic direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla sediul agentului economic producător, orice cantitate de alcool livrata în vrac. (5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau recipientelor de transport al alcoolului în vrac va comunica în aceeaşi zi direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla beneficiarul alcoolului, data plecării transportului de alcool, mijlocul de transport, cantitatea expediată şi data aproximativă a sosirii acestuia. (6) La sosirea efectivă a alcoolului la destinaţie agentul economic beneficiar este obligat sa solicite direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnarea unui supraveghetor fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.-------------Art. 28^1 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Articolul 28^2 (1) In cazul unităţilor care funcţionează în sistem integrat, pentru transferul cantităţilor de alcool de la o secţie de fabricaţie la alta supraveghetorul fiscal va întocmi documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 27. (2) In aceasta situaţie documentul se va întocmi în 3 exemplare, din care primul exemplar rămâne la supraveghetorul fiscal, al doilea exemplar rămâne la agentul economic, iar al treilea exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în carei raza se afla agentul economic producător. (3) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal.------------Art. 28^2 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.Sistemul de supraveghere a circulaţiei băuturilor alcoolice spirtoase în vrac  +  Articolul 28^3 (1) Pentru a putea efectua livrări de băuturi alcoolice spirtoase în vrac agenţii economici producători vor solicita direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnarea unui supraveghetor fiscal. (2) Livrarea cantităţilor de băuturi alcoolice spirtoase în vrac se va efectua prin cisterne sau recipiente, care vor purta în mod obligatoriu sigilii aplicate de supraveghetorul fiscal desemnat. (3) Fiecare livrare de astfel de produse în vrac va fi însoţită de documentele fiscale speciale prevăzute de lege, iar fiecare exemplar al acestor documente fiscale va avea înscris pe verso de către supraveghetorul fiscal, sub semnătura şi ştampila acestuia, date de identificare a produsului livrat - denumirea completa, cantitatea, concentraţia alcoolică -, precum şi denumirea şi adresa beneficiarului. (4) Supraveghetorul fiscal va aduce zilnic la cunoştinţa direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla sediul agentului economic producător orice cantitate de astfel de produse livrata în vrac. (5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor va comunica în aceeaşi zi direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla beneficiarul produselor, data plecării transportului, mijlocul de transport, cantitatea expediată şi data aproximativă a sosirii acestuia. (6) La sosirea efectivă a transportului la destinaţie agentul economic beneficiar este obligat sa solicite direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnarea supraveghetorului fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentele fiscale speciale, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.------------Art. 28^3 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Articolul 28^4 (1) Toţi agenţii economici producători de băuturi alcoolice spirtoase vor inventaria la sfârşitul fiecărei luni atât cantităţile de materii prime, cat şi cantităţile de produse finite, aflate în stoc. (2) Listele de inventariere vor fi întocmite în 2 exemplare, care vor cuprinde în mod obligatoriu date privind denumirea sortimentului, cantitatea şi concentraţia alcoolică. (3) Un exemplar al listelor de inventariere, vizat de conducerea agentului economic, se va transmite pana la data de 15 a lunii următoare direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător, iar al doilea exemplar se va păstra de agentul economic.-------------Art. 28^4 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac  +  Articolul 29 (1) Pentru supravegherea şi înregistrarea cantităţilor importate de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor elibera licenţe de import, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată, cu modificările ulterioare. (2) In cazul alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi al băuturilor alcoolice în vrac, la intrarea în ţara, organele vamale de frontiera, după efectuarea formalităţilor de vamuire, vor aplica pe fiecare cisterna şi recipient un sigiliu special din plumb, cu însemnele autorităţii vamale, desigilarea fiind interzisă pana la destinaţia finala a acestora. (3) In momentul efectuării operaţiunii de vamuire se va preleva în mod obligatoriu o proba din fiecare cisterna sau recipient, în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele insotitoare, respectiv factura şi certificatele de analize fizico-chimice. (4) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de Direcţia Generală a Vamilor sa efectueze expertize în vederea identificarii mărfurilor. (5) Prelevarea probei se face în prezenta autorităţii vamale, a delegatului permanent în vama din partea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor şi a importatorului. Dacă importatorul depune o declaraţie ca nu este interesat sa participe la prelevare, operaţiunea respectiva se poate face în lipsa acestuia. (6) Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele româneşti în vigoare privind esantionarea, analiza şi inspecţia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat. (7) Din proba prelevata se vor constitui 3 eşantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autorităţii vamale, iar al treilea importatorului. (8) Esantioanele vor fi etichetate şi vor fi sigilate de către autoritatea vamală. (9) Transmiterea eşantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija şi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat. (10) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 18. (11) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de către laboratorul agreat în certificate de expertiza. (12) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenţilor economici importatori şi are ca scop determinarea concentraţiei alcoolice şi a cantităţilor reale comparativ cu cele înscrise în documentele insotitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate şi a calităţii produsului. (13) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz: a) pe loc, în cazul produselor fără conţinut de zahăr; b) în maximum 3 zile de la prelevarea probei, în cazul produselor cu conţinut de zahăr. (14) Termenul obligatoriu de păstrare a eşantioanelor este de un an. (15) Prevederile alin. (3) se aplica şi cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, aduse în regim de import temporar. (16) Cantităţile de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac provenite din import vor fi sigilate de către organul vamal de frontiera şi în situaţia în care marfa este tranzitata către o vama de interior în vederea efectuării operaţiunii vamale de import. Marfa astfel sigiliata, împreună cu documentul de însoţire a mărfii, eliberat de autoritatea vamală de frontiera, conform modelului prezentat în anexa nr. 19, prin care se menţionează cantitatea de alcool importata, are liber de circulaţie pana la punctul vamal unde au loc operaţiunea vamală de import şi prelevarea de probe conform prevederilor alin.(3). (17) In toate cazurile, la determinarile efectuate pe baza analizelor de laborator abaterea admisă este de ± 0,3 grade volum. (18) Desigilarea cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac provenite din import, ajunse la destinaţia finala, se va face în prezenta unui reprezentant al autorităţii fiscale, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor. (19) Importatorul are obligaţia sa evidenţieze într-un registru special, conform modelului prezentat în anexa nr. 20, vizat de reprezentantul autorităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, toate cantităţile de alcool în vrac - în litri şi în grade, pe tip de alcool şi pe destinaţii ale acestuia. (20) Importatorii de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi cei de băuturi alcoolice în vrac vor fi obligaţi sa menţioneze în facturile de livrare a acestor produse numărul şi data licenţei de import, numărul avizului sanitar pe care îl poseda, precum şi datele de identitate ale persoanelor fizice care asigura predarea, respectiv ridicarea mărfii. (21) Lunar, pana la data de 25 a lunii următoare, Direcţia Generală a Vamilor va comunica Ministerului Finanţelor - Garda financiară situaţia privind importurile de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, şi băuturile alcoolice în vrac, din care sa rezulte denumirea agenţilor economici importatori, datele de identificare ale acestora şi cantităţile importate.Dispoziţii comune de supraveghere, aplicate producţiei şi importului de alcool  +  Articolul 30 (1) Lunar, pana la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedenta, producătorii interni şi importatorii de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool de sinteza, alcool sanitar şi de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie cuprinzând informaţii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, şi anume: denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar şi valoarea totală, conform modelului prezentat în anexa nr. 21. Aceasta situaţie va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime şi produse finite înregistrate la sfârşitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în doua exemplare şi vor fi vizate de conducerea agentului economic şi de supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se păstrează de agentul economic. (2) Organele fiscale vor efectua semestrial atât la agenţii economici importatori şi producători interni de astfel de produse, cat şi la beneficiarii acestora verificarea realităţii datelor înscrise în situaţiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinaţia data acestor tipuri de alcool de către agenţii economici cumpărători şi identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinaţiei iniţiale a alcoolului.------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Articolul 31 (1) Producătorii şi importatorii vor putea livra alcool etilic rafinat în vrac, în vederea prelucrării lui în băuturi alcoolice sau pentru imbuteliere, numai agenţilor economici posesori de licenţa pentru atestarea dreptului de marcare. Aceeaşi obligaţie revine şi producătorilor şi importatorilor de băuturi alcoolice în vrac. In acest scop fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoţită de o copie de pe licenţa de atestare a dreptului de marcare a agenţilor economici beneficiari. (2) Agenţii economici producători şi importatori pot livra, de asemenea, alcool spitalelor, farmaciilor şi altor agenţi economici utilizatori de alcool în scop tehnologic, altul decât producţia de băuturi alcoolice.Sistemul de supraveghere a producţiei de bere  +  Articolul 32 (1) In vederea înregistrării producţiei de bere obţinute, fiecare agent economic producător este obligat: a) sa înregistreze producţia de bere la finele procesului tehnologic de imbuteliere a berii prin aparatura specifica de măsurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paletilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare şi sa înscrie aceste date în rapoartele de producţie şi gestionare, cu specificarea capacităţii ambalajelor şi a cantităţii de bere exprimate în litri; b) sa determine concentraţia alcoolică a berii, conform standardelor în vigoare privind determinarea concentraţiei alcoolice a berii, elaborate de Institutul Roman de Standardizare. (2) Toate livrările de bere din producţia interna vor fi însoţite de certificate de calitate care sa conţină şi datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat. (3) La verificarea realităţii concentraţiei alcoolice înscrise pe etichetele sortimentelor de bere se va avea în vedere concentraţia alcoolică înscrisă în specificaţia tehnica interna elaborata pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment. Abaterea admisă la efectuarea verificării este de ±0,5 grade alcoolice.------------Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; alin. (3) al art. 32 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 252 din 7 decembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 8 decembrie 2000.Sistemul de supraveghere a băuturilor alcoolice naturale  +  Articolul 33 (1) Pentru controlul cantităţilor de băuturi alcoolice naturale, pe perioada de nefunctionare cazanele sau celelalte instalaţii de fabricaţie, deţinute de persoane juridice şi de persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale. (2) In momentul primirii materiei prime în vederea distilării deţinătorii de astfel de instalaţii vor solicita în scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data şi ora desigilării, precum şi capacităţile reale de distilare vor fi consemnate într-un registru destinat acestui scop, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal şi păstrat la producător. (3) Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care agentul economic deţinător de astfel de instalaţii are în stoc materie prima pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 5 zile. (4) In vederea opririi instalaţiilor, producătorul va anunţa organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora. (5) Dacă nu se procedează la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se considera ca producţia a continuat pe toată perioada scursa de la desigilare. (6) Momentul sigilarii va fi menţionat, de asemenea, în registrul prevăzut la alin. (2).Sistemul de supraveghere a circulaţiei produselor petroliere  +  Articolul 33^1 (1) Intra sub incidenta sistemului de supraveghere fiscală carburanţii şi combustibilii livrati de agenţii economici producători prin mijloace de transport auto. (2) Pentru fiecare agent economic producător de carburanţi şi combustibili vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. (3) Supraveghetorii fiscali au următoarele obligaţii:- supravegherea livrărilor zilnice de carburanţi şi combustibili prin mijloace de transport auto;- urmărirea calculului corect, înregistrarea în contabilitate şi virarea la bugetul de stat a accizelor aferente cantităţilor livrate;- întocmirea documentului de supraveghere fiscală. (4) Toate cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de carburanţi şi combustibili, livrate de agenţii economici producători, vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 26. (5) Documentele de supraveghere fiscală se gestionează şi se completează de supraveghetorii fiscali în 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător. Exemplarul 2 va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea beneficiarul produselor petroliere. Exemplarul 3 al documentului de supraveghere fiscală rămâne la agentul economic beneficiar şi va însoţi transportul de carburanţi şi combustibili pana la destinaţia finala, iar exemplarul 4 rămâne la supraveghetorul fiscal. (6) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal. (7) Supraveghetorul fiscal va aduce zilnic la cunoştinţa direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla sediul agentului economic producător, orice cantitate de combustibili şi carburanţi livrata prin mijloace de transport auto de un agent economic producător. (8) Abrogat. (9) Pe toată durata transportului cantităţile de combustibili şi carburanţi vor fi însoţite de certificate de calitate din care sa rezulte caracteristicile tehnice care definesc produsele transportate. Organele cu atribuţii de control au dreptul sa preleveze probe din fiecare cisterna sau recipient în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele insotitoare, respectiv factura şi certificatele de calitate. Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează prin încheierea unui proces-verbal.-----------Art. 33^1 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.Alin. (8) al art. 33^1 a fost abrogat de Ordonanţa de Urgenta nr. 209 din 15 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 21 noiembrie 2000.  +  Secţiunea a IX-a Regimul de autorizare a agenţilor economici care realizează venituri din vânzările de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi de cafea  +  Articolul 34 (1) Agenţii economici - producători interni, importatori, comercianţi în sistem angro şi en detail -, care realizează venituri din vânzările de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de comercializare emise de: a) Ministerul Finanţelor Publice, pentru agenţii economici producători şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice spirtoase obţinute din acestea; b) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul băuturilor alcoolice altele decât cele de la lit. a) -, inclusiv tuica şi rachiurile naturale, al produselor din tutun şi al cafelei. (2) Autorizaţia se emite cu percepere de taxe şi este valabilă pe întreaga perioada de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care prezenta ordonanţa nu prevede altfel. (3) Pentru comercializarea - în calitate de agent economic producător intern sau importator - a produselor prevăzute la alin. (1) lit. a), autorizaţia se emite anual cu percepere de taxe. Cererile şi documentaţia necesare în vederea eliberării autorizaţiilor anuale se depun cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării autorizaţiei de comercializare, eliberata anterior. (4) Autorizaţia se emite în baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 22 şi a următoarelor documente în copii certificate de organul fiscal în a cărui raza teritorială îşi desfăşoară activitatea agentul economic: a) certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, precum şi dovada înscrierii în obiectul de activitate a comercializării de produse de natura celor supuse autorizării; b) certificatul de înregistrare fiscală; c) adeverinţa eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte ca solicitantii de autorizaţii nu au obligaţii fiscale fata de bugetul de stat. Nu se considera obligaţii fiscale fata de bugetul de stat, în înţelesul acestei prevederi:- sumele pentru care agenţii economici au obţinut de la Ministerul Finanţelor înlesniri la plata acestora;- sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate, aflate în diferite stadii de contestare sau în judecata;- sumele care fac obiectul hotărârilor de suspendare a executării, date de instanţele judecătoreşti; d) declaraţia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spaţiile de depozitare, magazinele şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele acestora. Aceasta declaraţie va fi însoţită de documentele care atesta proprietatea sau deţinerea sub alta forma legală a spaţiilor declarate; e) licenţa de fabricaţie emisă de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în cazul agenţilor economici producători interni care obţin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din producţia proprie, însoţită, în cazul agenţilor economici producători de alcool, de copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de măsurare a producţiei, eliberate de organele teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legală. Aceste certificate vor purta viza supraveghetorului fiscal; f) contractele de import încheiate cu partenerii externi, în cazul agenţilor economici importatori care obţin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din operaţiuni proprii de import; g) contractele de vânzare-cumpărare încheiate între agenţii economici producători interni sau importatori de alcool şi agenţii economici producători interni de băuturi alcoolice obţinute exclusiv din alcool; h) adeverinţa eliberata de organul fiscal teritorial, în cazul producătorilor interni de alcool şi de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale, din care sa rezulte deţinerea în proprietate a capacităţilor de producţie, precum şi a tuturor celorlalte construcţii anexe - depozite de cereale, mori de cereale, bazine pentru plamezi, rezervoare de depozitare şi de păstrare a alcoolului, clădiri etc.; i) Abrogat. j) licenţa pentru atestarea dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni şi importatori de produse supuse marcarii. (5) Autorizaţia se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. (6) Dacă un agent economic poseda o autorizaţie de comercializare pentru anumite produse şi solicita autorizarea comercializării şi pentru alte produse din cadrul aceleiaşi grupe de produse, termenul de completare corespunzătoare a autorizaţiilor este de maximum 10 zile de la data solicitării. Completarea autorizaţiei se face de către organul fiscal care are competenta de eliberare a autorizaţiilor, în baza unei cereri depuse în acest sens de către agentul economic, la care se ataşează dovada achitării taxelor de autorizare aferente noilor produse. (7) Pentru agenţii economici nou-infiintati sau pentru agenţii economici care îşi completează obiectul de activitate, pe linia comercializării de produse, cu alte grupe de produse prevăzute la alin. (1), termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 30 de zile înainte de data începerii activităţii pentru care se solicita autorizarea.(7^1) Agenţii economici care obţin licenţe de fabricaţie de produse supuse autorizării, eliberate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, pot desfăşura activitate de producţie în regim de probe tehnologice, fără autorizaţie de comercializare, timp de maximum 30 de zile de la obţinerea licenţei de fabricaţie.(7^2) Se interzice activitatea de fabricaţie a produselor supuse autorizării de către agenţii economici producători care nu deţin autorizaţie de comercializare a acestor produse în conformitate cu prevederile legale.(7^3) Activitatea de comercializare a produselor supuse autorizării fără autorizaţie de comercializare este interzisă. (8) Conţinutul informaţional al autorizaţiei de comercializare este prevăzut în anexa nr. 24. Formularele de autorizare se tiparesc de Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" şi se distribuie la cererea organelor fiscale care au competenta de a elibera autorizaţii de comercializare.Finanţarea cheltuielilor necesare în vederea tipăririi şi difuzării formularelor de autorizare se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor.----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.Lit. i) a alin. (4) al art. 34 a fost abrogată de Ordonanţa de Urgenta nr. 252 din 7 decembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 8 decembrie 2000.Lit. h) a alin. (4) al art. 34 a fost modificată de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.Alin. 7^1-7^3 ale art. 34 au fost introduse de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Articolul 35 (1) Relaţiile comerciale dintre producătorii, importatorii şi comercianţii în sistem angro de produse supuse autorizării, conform prezentei ordonanţe, se vor derula pe baza de contracte scrise. (2) Decontările între agenţii economici care desfăşoară activităţi de comercializare a alcoolului brut şi a alcoolului etilic rafinat se vor face integral numai prin unităţi bancare.  +  Articolul 36 (1) Transferul produselor supuse autorizării dintr-un depozit al agentului economic într-un alt depozit al acestuia, fără a schimba dreptul de proprietate asupra mărfii, se va face pe baza unui aviz de însoţire a mărfii, cu aceleaşi caracteristici ca şi documentele fiscale speciale. Pe lungimea în diagonala a fiecărui aviz se va inscriptiona, după caz, "Alcool-transfer", "Băuturi alcoolice-transfer", "Cafea-transfer". Aceste avize se tiparesc de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţa. Necesarul de astfel de documente se stabileşte de fiecare agent economic autorizat potrivit prezentei ordonanţe, iar distribuirea lor către utilizatori se va face în aceleaşi condiţii ca şi în cazul distribuirii facturilor şi avizelor de însoţire speciale. (2) Nu vor fi autorizaţi de Ministerul Finanţelor agenţii economici producători interni de alcool şi de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale, care obţin venituri din comercializarea acestor produse şi care: a) înregistrează obligaţii fiscale fata de bugetul de stat; b) nu deţin în patrimoniu capacităţi de producţie proprii; c) nu au în dotare mijloace de măsurare a producţiei realizate, în cazurile în care legea prevede aceasta. (3) Taxele de autorizare sunt menţionate în anexa nr. 25. (4) Vor fi autorizaţi în calitate de agenţi economici producători de distilate din cereale, distilat de vin şi orice alte distilate de origine agricolă numai agenţii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru autorizarea agenţilor economici producători de alcool şi de băuturi alcoolice - altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale -, şi care prezintă adeverinţa eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte deţinerea în proprietate a clădirilor, a capacităţilor de producţie, precum şi deţinerea în proprietate sau în concesionare a terenurilor. (5) In ceea ce priveşte cuantumul taxei de autorizare distilatele din cereale sunt asimilate alcoolului, iar distilatul de vin şi alte distilate de origine agricolă - cu excepţia celor din cereale -, sunt asimilate băuturilor alcoolice.-----------Alin. (4) şi (5) ale art. 36 au fost introduse de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.  +  Articolul 37 (1) Obligaţia plăţii taxelor de autorizare ia naştere în momentul solicitării autorizaţiei de comercializare. Plata taxei se poate face în doua transe egale, astfel: prima transa la data solicitării autorizaţiei, iar a doua transa, în termen de 6 luni de la data înscrisă pe autorizaţie ca data a emiterii acesteia. (2) In situaţia în care un agent economic a achitat prima transa a taxei de autorizare şi a primit autorizaţia de comercializare, dar pana la încheierea termenului de achitare a celei de-a doua transe, din anumite cauze, acesta nu mai poate sau nu mai doreşte sa desfăşoare activitatea de comercializare a produselor supuse autorizării, agentul economic respectiv, pe propria răspundere, printr-o declaraţie scrisă, face cunoscută aceasta situaţie organului fiscal care i-a eliberat autorizaţia şi nu mai plăteşte cea de-a doua transa.  +  Articolul 38Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat şi se vărsa în contul accizelor, evidenţiindu-se în cont distinct.  +  Articolul 39Evidenta autorizaţiilor de comercializare se va tine de către organele emitente într-un registru destinat acestui scop.  +  Articolul 40Produsele supuse autorizării, comercializate în zonele libere, precum şi în magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free nu intra sub incidenta prevederilor art. 34 alin. (1), nefiind obligatorie utilizarea documentelor fiscale speciale prevăzute în prezenta ordonanţa.  +  Articolul 41Nu intra sub incidenta regimului de autorizare băuturile slab alcoolizate, cu o concentraţie alcoolică sub 0,5% în volum, precum şi aromele şi esenţele alimentare care nu pot fi consumate ca atare, fiind utilizate la prepararea produselor alimentare.  +  Articolul 42 (1) Listele cuprinzând autorizaţiile de comercializare în vigoare eliberate de Ministerul Finanţelor Publice agenţilor economici producători interni şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă şi de băuturi alcoolice obţinute din acestea vor fi publicate de organul fiscal emitent în prima decada a fiecărui trimestru, în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Listele cuprinzând autorizaţiile de comercializare emise de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi publicate de către acestea în prima decada a fiecărui trimestru, într-un ziar local de mare tiraj."--------------Art. 42 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.  +  Capitolul 2 Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna  +  Articolul 43Abrogat.-----------Art. 43 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 44Abrogat.-----------Art. 44 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 45Abrogat.-----------Alin. (2) şi (3) ale art. 45 au fost abrogate de Ordonanţa de Urgenta nr. 252 din 7 decembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 8 decembrie; art. 45 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 46Abrogat.-----------Art. 46 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 47Abrogat.-----------Art. 47 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 47^1.Abrogat.-----------Art. 47^1 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 48Abrogat.-----------Art. 48 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Articolul 49Abrogat.-----------Art. 49 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.  +  Capitolul 3 Dispoziţii comune  +  Articolul 50 (1) Abrogat. (2) Neplata sau plata cu o întârziere de pana la 30 de zile a transei a doua a taxei de autorizare atrage calculul majorărilor de întârziere în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celorlalte obligaţii fiscale. Întârzierea la plata transei a doua a taxei de autorizare cu mai mult de 30 de zile atrage anularea autorizaţiei, agentul economic fiind în continuare obligat la plata transei a doua şi a majorărilor de întârziere.------------Alin. 1 al art. 50 a fost abrogat de art. 62 din Ordonanţa de Urgenta nr. 158 din 27 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 30 noiembrie 2001.Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Articolul 50^1Atât documentul de supraveghere fiscală, cat şi Registrul supraveghetorului fiscal vor fi tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala". Finanţarea cheltuielilor în vederea tipăririi şi difuzării acestor documente, precum şi a cheltuielilor de obţinere a sigiliilor acordate supraveghetorilor fiscali se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor.------------Art. 50^1 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Articolul 51 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: a) folosirea alcoolului brut ca materie prima pentru prepararea băuturilor alcoolice de orice fel; b) nedeclararea în termen la organul fiscal a capacităţilor de producţie pe care le deţin agenţii economici producători de alcool şi de băuturi alcoolice, precum şi a modificărilor intervenite în nivelul acestora; c) comercializarea pe piaţa interna la preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, a produselor şi a grupelor de produse, inclusiv a celor în vrac, pentru care s-au stabilit preţuri minime; d) neînscrierea în facturile fiscale a preţurilor maxime de vânzare cu amănuntul declarate; e) comercializarea la preţuri mai mari decât preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate a produselor pentru care s-au stabilit astfel de preţuri; f) practicarea de preţuri de vânzare cu amănuntul mai mici decât preţurile minime stabilite pe produse, la care se mai adauga taxa pe valoarea adăugată; g) neafisarea la locuri vizibile a listelor cuprinzând preţurile minime şi maxime în vigoare pentru toate produsele comercializate; h) comercializarea produselor ce nu se regăsesc în listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori; i) neînregistrarea în jurnalele de cumpărări a intrărilor de produse utilizate ca materie prima, precum şi neînregistrarea în jurnalele de vânzări a livrărilor de produse rezultate din prelucrare; j) neutilizarea documentelor fiscale speciale; k) nesolicitarea plajelor de serii şi numere pentru emiterea documentelor fiscale prin utilizarea sistemelor informatice financiar-contabile proprii; l) nedepunerea în termen la organele fiscale teritoriale a listelor de inventariere privind cazanele sau alte instalaţii de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune şi din alte fructe, din tescovina, din drojdie de vin sau din alte materii prime; m) neprezentarea de către agenţii economici producători de alcool a certificatelor de calibrare supraveghetorilor fiscali; n) nedepunerea la organele fiscale teritoriale a situaţiilor privind modul de valorificare a alcoolului; o) întocmirea necorespunzătoare a documentelor fiscale speciale; p) neevidentierea corecta în registrul special a cantităţilor de alcool importat în vrac; q) livrarea de alcool etilic rafinat şi de băuturi alcoolice în vrac altor agenţi economici decât cei expres prevăzuţi în prezenta ordonanţa; r) livrările de bere din producţia interna, neinsotite de certificate de calitate; s) neevidentierea în registrul destinat acestui scop a informaţiilor privind capacităţile reale de distilare, data şi ora sigilarii şi desigilării cazanelor sau a celorlalte instalaţii de fabricaţie a băuturilor alcoolice naturale; t) nedotarea cu mijloace de măsurare legale a producţiei de alcool; u) refuzul agenţilor economici producători de tigarete de a prelua, în condiţiile prevăzute de lege, cantităţile de produse din tutun confiscate. v) comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie prima pentru fabricarea băuturilor alcoolice spirtoase a alcoolului etilic cu concentraţia alcoolică sub 95,5% în volum, obţinută prin dilutia alcoolului etilic rafinat; x) comercializarea în vrac a băuturilor alcoolice spirtoase, indiferent de concentraţia alcoolică a acestora, fără contracte scrise din care sa rezulte activitatea de imbuteliere, precum şi utilizarea acestor băuturi ca materie prima pentru fabricarea altor băuturi spirtoase; y) neluarea tuturor măsurilor pentru păstrarea în condiţii de maxima siguranţa a documentelor fiscale în vederea evitării pierderii, distrugerii şi deteriorării sub orice forma a acestora; z) comercializarea de produse supuse autorizării, fără autorizaţie de comercializare;z^1) neefectuarea decontărilor prin unităţi bancare de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de comercializare a alcoolului brut şi a alcoolului etilic rafinat;z^2) procesarea benzinelor de prima distilare de DAV, de cocsare, de cracare termica şi de piroliza şi a oricăror alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului, provenite de la alţi agenţi economici decât rafinariile;z^3) transportul de alcool şi de băuturi alcoolice spirtoase, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poarta sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt însoţite de documentul de supraveghere fiscală, precum şi transportul de carburanţi şi combustibili efectuat prin cisterne sau recipiente care nu sunt însoţite de documentul de supraveghere fiscală;z^4) transportul de combustibili şi carburanţi ale căror caracteristici reale rezultate în urma probelor de laborator nu corespund datelor înscrise în certificatele de calitate;z^5) neprezentarea la organul fiscal teritorial, în termenul legal, a jurnalului privind cumpărările de materii prime şi a celui privind vânzările de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, în vederea înregistrării, şi nedepunerea listelor de inventar privind materiile prime, materialele auxiliare, semifabricatele şi produsele finite;z^6) neluarea măsurilor de reconstituire în termen, pe baza evidentelor contabile, a obligaţiilor fiscale provenite din accize, în cazul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate;z^7) comercializarea de către producători a produselor petroliere care nu se regăsesc în lista de produse transmisă Ministerului Finanţelor. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:- cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 şi anularea autorizaţiei de comercializare, cele de la lit. a), n), o) şi q);- cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei si, după caz, cu plata accizei corespunzătoare capacităţii de producţie modificate, plus majorările de întârziere, cea de la lit. b);- cu amenda de la 50.000.000 lei la la 75.000.000 lei şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor sub nivelul preţurilor minime declarate, cea de la lit. c);- cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele de la lit. d), e), f) şi u);- cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele de la lit. g) şi l);- cu amenda de 50.000.000 lei şi confiscarea stocului de produse în cauza, cea de la lit. h);- cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, cea de la lit. i);- cu amenda de la 25.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. j) şi k);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cea de la lit. m);- cu amenda de 100.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de alcool importate şi neinregistrate, cea de la lit. p). In cazul în care cantităţile de alcool importate au fost vândute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare;- cu amenda de 10.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor livrate fără a fi însoţite de documentele prevăzute de lege, cea de la lit. r). In cazul în care cantităţile de bere au fost vândute se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare;- cu amenda de 5.000.000 lei şi confiscarea producţiei obţinute, cea de la lit. s). In cazul în care cantităţile de băuturi alcoolice naturale obţinute au fost vândute se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare;- cu amenda de 100.000.000 lei şi suspendarea activităţii de producţie pana la remedierea cauzelor care au generat-o, cea de la lit. t).- cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor sau, în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare, cele prevăzute la lit. v) şi x);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, cea prevăzută la lit. y);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor destinate comercializării si/sau confiscarea veniturilor realizate din vânzarea produselor comercializate fără autorizaţie de comercializare şi cu ridicarea licenţei de fabricaţie, cea prevăzută la lit. z);- cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de alcool astfel cumpărate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea alcoolului pentru care decontarea s-a făcut contrar prevederilor legale, cea prevăzută la lit. z^1);- cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei şi confiscarea produselor obţinute, cea prevăzută la lit. z^2);- cu amenda de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei şi confiscarea produselor astfel transportate, cele prevăzute la lit. z^3) şi z^4);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevăzute la lit. z^5) şi z^6);- cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea prevăzută la lit. z^7). (3) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit prevederilor acestei ordonanţe se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale, împuternicit în acest scop. (4) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27. (5) Procedura suspendării activităţii are la baza un proces-verbal încheiat de o echipa de control formată din: a) un inspector din cadrul Direcţiei de administrare a veniturilor; b) un comisar al Garzii financiare; c) un inspector din cadrul Direcţiei de control financiar fiscal. (6) Echipa de control va fi numita de către directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de control abilitat de lege. (7) In procesul-verbal vor fi consemnate inexistenta mijloacelor de măsurare, precum şi motivatia agentului economic în cauza. (8) Procesul-verbal se semnează de membrii echipei de control şi de reprezentanţii legali ai agentului economic, respectiv de directorul şi directorul economic sau împuternicitul acestora, şi se depune în termen de 24 de ore la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (9) In termen de 3 zile de la depunere procesul-verbal astfel întocmit va fi analizat de către o comisie formată din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, directorul Direcţiei de administrare a veniturilor, comisarul-şef al Garzii financiare şi directorul Direcţiei de control financiar fiscal. (10) Aceasta comisie, pe baza analizei constatărilor din procesul-verbal de control, în cazul nerespectării prevederilor legale, hotărăşte în termen de 24 de ore, prin decizie, suspendarea activităţii agentului economic în cauza pana la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţa. (11) Decizia comisiei, prin care se stabileşte data începerii suspendării activităţii, se întocmeşte în doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica agentului economic sancţionat. Data inceperi suspendării activităţii nu va depăşi 3 zile de la data emiterii deciziei. (12) Pe toată durata de suspendare a activităţii de producţie, coloanele de alcool brut, de distilare şi de rafinare a alcoolului vor fi sigilate. Sigilarea se face de către echipa de control constituită conform prevederilor alin. (5), în baza deciziei de suspendare a activităţii agenţilor economici respectivi. (13) Pe întreaga perioada de suspendare a activităţii de fabricaţie supraveghetorii fiscali desemnaţi de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor urmări respectarea acestei sancţiuni. (14) După dotarea cu mijloace de măsurare, agentul economic în cauza informează în scris direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti, despre aceasta situaţie. (15) In termen de 3 zile de la primirea comunicării aceeaşi echipa de control prevăzută la alin. (5) va verifica realitatea datelor comunicate. (16) In situaţia în care echipa de control constata dotarea cu mijloace de măsurare în conformitate cu prevederile din prezenta ordonanţa, aceasta va întocmi un proces-verbal în care se descrie în detaliu situaţia reală. Pe baza constatărilor consemnate în procesul-verbal se întocmeşte un referat prin care echipa de control propune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii de fabricaţie. (17) Câte un exemplar al procesului-verbal şi al referatului, întocmite de echipa de control, vor fi trimise direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile de la întocmire. (18) Procesul-verbal şi referatul, întocmite de echipa de control, se analizează de comisia prevăzută la alin. (9), care va hotărî, în termen de 3 zile de la primirea acestor acte, dacă este cazul, pe baza unei decizii, data ridicării suspendării activităţii agentului economic în cauza. (19) Decizia de ridicare a suspendării activităţii agentului economic se întocmeşte în doua exemplare semnate de membrii comisiei de control, din care un exemplar se transmite agentului economic în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei. (20) Desigilarea în vederea repunerii în funcţiune se face de către echipa de control prevăzută la alin. (5), pe baza deciziei de ridicare a suspendării activităţii agenţilor economici respectivi. (21) In cazul în care supraveghetorii fiscali constata ca agentul economic căruia i-a fost suspendată activitatea continua sa desfăşoare activităţi de natura celei suspendate, aceştia vor aduce la cunoştinţa, în scris, conducerii direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cele constatate. In acest caz, comisia prevăzută la alin. (9) va suspenda dreptul agentului economic de a produce alcool pe o perioada de 3 luni şi va sesiza organele de cercetare penală. (22) Impotriva măsurilor de suspendare a activităţii de producţie şi a autorizaţiei de comercializare, prevăzute în prezenta ordonanţa, se pot utiliza căile de atac prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.------------Lit. v), x), y) z), z^1-z^7 ale alin. (1) al art. 51 au fost introduse de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.Lit. f) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de Ordonanţa de Urgenta nr. 209 din 15 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 21 noiembrie 2000.Lit. z^3) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de Ordonanţa de Urgenta nr. 187 din 6 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din 13 noiembrie 2000.Alin. (2) al art. 51 a fost completat cu 8 liniute de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.*)Legea nr. 32 din 12 noiembrie 1968 publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 148 din 14 noiembrie 1968 a fost abrogată de ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 52In situaţiile în care supraveghetorul fiscal sau alte organe cu atribuţii de control constata ca exista indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale, acestea sunt obligate sa sesizeze organele de urmărire penală.  +  Articolul 52^1Abrogat.------------Art. 52^1 a fost introdus de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000; abrogat de Ordonanţa de Urgenta nr. 187 din 6 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din 13 noiembrie 2000.  +  Articolul 53Constatarea, controlul, urmărirea, încasarea şi executarea silită a accizelor şi a celorlalte impozite indirecte prevăzute în prezenta ordonanţa, precum şi a majorărilor de întârziere aferente se efectuează conform reglementărilor legale în materie.  +  Articolul 54Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control se soluţionează conform dispoziţiilor legale privind soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 55 (1) Ministerul Finanţelor va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi pentru impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, care vor fi supuse aprobării Guvernului. (2) Poziţiile şi codurile tarifare corespunzătoare produselor supuse accizelor vor fi specificate în anexele la normele metodologice respective.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.-----------Art. 56 a fost modificat de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Articolul 57 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplica începând cu data de 15 februarie 2000. (2) Cu aceeaşi data se abroga prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 196/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 58 (1) In termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe agenţii economici autorizaţi sa producă şi sa comercializeze băuturi alcoolice spirtoase, care pentru fabricarea acestor produse au achiziţionat alcool brut şi alcool etilic rafinat, vor inventaria atât cantităţile de alcool brut şi alcool etilic rafinat, cat şi cantităţile de băuturi alcoolice spirtoase existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Listele de inventariere vor fi întocmite în câte doua exemplare, separat pentru alcool şi pentru băuturi alcoolice. (3) Listele de inventariere aferente cantităţilor de alcool vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:- numărul şi data documentului de achiziţie;- denumirea agentului economic furnizor, producător sau importator de alcool ori producător de băuturi alcoolice autorizat sa comercializeze şi alcool;- cantitatea;- preţul unitar;- valoarea;- valoarea accizei, după caz;- total (cantitatea, valoarea accizelor, după caz). (4) Listele de inventariere pentru băuturile alcoolice spirtoase vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:- denumirea sortimentului;- cantitatea;- cantitatea de alcool utilizata ca materie prima, aferentă cantităţilor de băuturi alcoolice spirtoase aflate în stoc. (5) Câte un exemplar al inventarelor astfel întocmite, având semnătura directorului general şi a directorului economic, va fi depus în termen de 48 de ore de la întocmire, de către agenţii economici în cauza, la organul fiscal emitent al autorizaţiei de comercializare a băuturilor alcoolice spirtoase. (6) Accizele astfel calculate vor fi evidenţiate într-un registru special, numerotat şi vizat de organul fiscal emitent al autorizaţiei de comercializare. In acest registru vor fi înregistrate pe sortimente toate livrările de băuturi alcoolice spirtoase, atât cele aflate deja în stoc, cat şi cele fabricate din alcoolul aflat în stoc. Registrul va conţine, în principal, următoarele informaţii:- denumirea sortimentului;- numărul şi data facturii speciale;- cantitatea;- valoarea;- valoarea accizei;- norma de consum;- cantitatea de alcool utilizata ca materie prima;- acciza aferentă materiei prime utilizate, după caz. (7) Înregistrarea livrărilor de băuturi alcoolice spirtoase se va efectua pana la epuizarea stocurilor de alcool şi de băuturi alcoolice spirtoase cuprinse în listele de inventariere depuse la organul fiscal. (8) Diferenţa dintre acciza calculată, aferentă băuturilor alcoolice spirtoase livrate, şi acciza aferentă alcoolului aflat în stoc nu se restituie agentului economic în cauza, sumele urmând sa fie compensate cu accizele ce se vor datora bugetului de stat pentru livrările de băuturi alcoolice spirtoase obţinute din alcool achiziţionat după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 59 (1) Pana la data de 1 mai 2000 toate autorizaţiile de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe vor fi prezentate organului fiscal emitent pentru preschimbare cu formulare special tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala". (2) Pentru anul 2000 termenul maxim de obţinere a autorizaţiilor anuale de comercializare în calitate de agenţi economici producători interni si/sau agenţi economici importatori ai produselor prevăzute la nr. crt. 1.1, 1.2 şi 1.3 din anexa nr. 1 este de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, termen pana la care îşi pot desfăşura activitatea în baza autorizaţiilor eliberate anterior. După expirarea acestui termen aceste autorizaţii îşi pierd valabilitatea. (3) Nedepunerea în termen, în vederea preschimbării, a autorizaţiilor de comercializare eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe atrage anularea valabilităţii acestora. (4) După anularea valabilităţii autorizaţiilor este interzisă orice activitate de comercializare a produselor supuse autorizării.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Anton Vlad,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Eugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de stat  +  Anexa 1LISTAcuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Accizacrt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. (echivalent                                                                    euro/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Alcool brut, alcool etilic rafinat,  distilate din cereale, orice alte distilate de origine agricolă, băuturi alcoolice, precum şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic 1. Alcool brut, alcool etilic rafinat, distilate din cereale, orice alte dis- tilate de origine agricolă, băuturi alcoolice şi orice alte produse des- tinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic, cu o concentraţie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe baza de vin şi produse pe baza de distilat din vin, cu o concentraţie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac şi vinars 1.1. Alcool brut hl alcool pur*1) 0 1.2. Alcool etilic rafinat, distilate din cereale şi orice alte distilate de origine agricolă hl alcool pur 65 1.3. Băuturi alcoolice spirtoase obţinute pe baza de alcool etilic rafinat şi băuturi alcoolice obţinute din distilate din cereale şi din alte distilate de origine agricolă hl alcool pur 65 1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic, cu o concentraţie mai mare de 0,5%; vinuri, produse pe baza de vin şi produse pe baza de distilat din vin, cu o concentraţie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac şi vinars hl alcool pur 65 2. Băuturi alcoolice naturale, inclusiv distilatul de vin hl alcool pur 65" 3. Vinuri şi produse pe baza de vin    3.1. Vinuri nespumoase hl/l grad alcoolic*3) 0,55    3.2. Vinuri spumoase hl/l grad alcoolic 2,75    3.3. Vin spumant hl/l grad alcoolic 2,75    3.4. Vermuturi şi alte produse pe baza hl/l grad alcoolic 2,30         de vin*4), cu o concentraţie in         alcool de pana la 22%, inclusiv in         volum 4. Bere,    din care: hl/l grad alcoolic 1,50    4.1. Bere produsă de producătorii hl/l grad alcoolic 1,40         independenţi cu o capacitate de         producţie anuala între 100 mii hl si         200 mii hl    4.2. Bere produsă de producătorii hl/l grad alcoolic 1,30         independenţi cu o capacitate de         producţie anuala între 50 mii hl si         100 mii hl    4.3. Bere produsă de producătorii hl/l grad alcoolic 1,20         independenţi cu o capacitate de         producţie anuala de pana la 50 mii hlB. Produse din tutun 5. Tigarete 1.000 tigarete 2+25%*5 6. Tigari şi tigari de foi 1.000 bucăţi 6,50 7. Tutun destinat fumatului kg 14,00 8. Tutun de prizat şi tutun de mestecat kg 14,00C. Produse petroliere 9. Benzine t 27010. Benzine fără plumb t 22011. Motorine t 10512. Petrol turboreactor t 27013. Combustibili pentru încălzit, cu excepţia pacurii t 10514. Alte produse şi semifabricate petroliere si/sau t 40-270    petrochimice, rezultate din prelucrarea ţiţeiului,    care pot fi utilizate drept carburanţi pentru motoare    auto15. Uleiuri pentru motoare auto t 5016. Aditivi preparati pentru benzine, inclusiv t 75    metiltertbutileten (MTBE), tetraetil de plumb (TEPb)17. Vaseline t 4018. Parafine t 40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20° C, conţinut într-o cantitate data de produs alcoolic.*2) Cota procentuală se aplica asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.*3) Hl/l grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1% .*4) Cu excepţia oţetului alimentar.*5) Cota procentuală se aplica asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.----------------Poziţiile nr. 1 şi 2 de la litera A prevăzute în anexa nr. 1 au fost modificate de Ordonanţa de Urgenta nr. 252 din 7 decembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 8 decembrie 2000.Litera A şi poziţiile nr. 1 şi 2 din anexa nr. 1 au fost modificate de Ordonanţa de Urgenta nr. 117 din 20 septembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 septembrie 2001.Poziţiile cuprinse la lit. C, prevăzute în anexa nr. 1 au fost modificate de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.Poziţia nr. 1.3 din anexa nr. 1 a fost modificată de Ordonanţa de Urgenta nr. 209 din 15 noiembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 585 din 21 noiembrie 2000.Poziţiile nr. 5 şi 7 de la litera B prevăzute în anexa nr. 1 au fost modificate de Ordonanţa de Urgenta nr. 44 din 23 martie 2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 28 martie 2001 respinsă de LEGEA nr. 456 din 8 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002.  +  Anexa 2LISTAcuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize) pentru alte produseşi grupe de produse din import şi din ţara──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Accizacrt. Denumirea produsului sau a grupei de produse Acciza (%) (echivalent                                                                  euro/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cafea verde - 828,00/t 2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori - 1.075,00/t 3. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila - 4,50/kg 4. Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor 40 -    de iepure, oaie, capra) 5. Articole din cristal*1) 50 - 6. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu excepţia    verighetelor 20 - 7. Autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din    import, rulate):    a) echipate cu motor cu benzina:    - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc      - cu grad normal de poluare*2) 1 -      - cu grad redus de poluare 0 -    - cu capacitatea cilindrica între 1.601 şi 1.800 cmc      - cu grad normal de poluare 3,5 -      - cu grad redus de poluare 1,5 -    - cu capacitatea cilindrica între 1.801 şi 2.000 cmc      - cu grad normal de poluare 6 -      - cu grad redus de poluare 3 -    - cu capacitatea cilindrica între 2.001 şi 2.500 cmc      - cu grad normal de poluare 12 -      - cu grad redus de poluare 6 -    - cu capacitatea cilindrica peste 2.500 cmc      - cu grad normal de poluare 18 -      - cu grad redus de poluare 9 -    b) echipate cu motor Diesel:    - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cmc      - cu grad normal de poluare 1 -      - cu grad redus de poluare 0 -    - cu capacitatea cilindrica între 1.601 şi 2.000 cmc      - cu grad normal de poluare 3 -      - cu grad redus de poluare 1,5 -    - cu capacitatea cilindrica între 2.001 şi 2.500 cmc      - cu grad normal de poluare 6 -      - cu grad redus de poluare 3 -    - cu capacitate cilindrica între 2.501 şi 3.100 cmc      - cu grad normal de poluare 12 -      - cu grad redus de poluare 6 -    - cu capacitate cilindrica peste 3.100 cmc      - cu grad normal de poluare 18 -      - cu grad redus de poluare 9 - 8. Parfumuri, ape de colonie şi ape de toaleta 20 - 9. Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar 15 -    incorporand un receptor de semnale videofonice;    combine audio*3)10. Dublu-radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica 15 -    sau compact disc11. Camera video 15 -12. Cuptoare cu microunde 15 -13. Aparate pentru aer condiţionat, de perete sau de 15 -    fereastra, formând un singur corp14. Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele 50 -    decât cele de uz militar sau de sport──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.*2) Gradul de poluare se determina de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform reglementării naţionale "Condiţii tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România", elaborata în corelaţie cu legislatiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.*3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasa sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare, reproducere).--------------Poziţiile nr. 1 şi 2 din anexa nr. 2 au fost modificate de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Anexa 3LISTAcuprinzând impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea produsului Impozitcrt. sau a grupei de produse U.M. (echivalent euro/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Ţiţei t 4,00 2. Gaze naturale 1.000 mc 7,40──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4Producătorul/importatorul ..................................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul ......................Codul fiscal ...............................................................Sediul .....................................................................Judeţul ....................................................................Contul .....................................................................Banca ......................................................................Autorizaţia de comercializare nr. ............ din .........................                                   DECLARAŢIE         privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pentru alcool        etilic rafinat îmbuteliat si/sau sortimente de băuturi spirtoase    Începând cu data de ................................................ preţurile maxime de vânzare cu amănuntul practicate pe sortimente de produse vor fi următoarele:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Preţul maxim Nr. de vânzarecrt. Denumirea sortimentului U.M. cu amănuntul                                                                (lei/U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Director general, Director economic,   .............................. ..........................  +  Anexa 5Denumirea agentului economic.......................................Sediul ................................Codul plătitorului de accize...........                                     JURNAL             privind cumpărările de materii prime supuse accizelor                      luna .................... anul ........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul Denumirea Tăria Valoarea Acciza AccizaNr. şi Furni- produsului Can- alco- totală unitară totalăcrt. data zorul ti- olica (lei) (lei/ cuprin-    documentului U.M. ta- % volum U.M.) sa in                                         tea preţul                                                                         de                                                                     cumpărare                                                                       (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    .......──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Total:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Director, Întocmit,       ........................... .................................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 6Denumirea agentului economic.........................................Sediul ..................................Codul plătitorului de accize.............                                     JURNAL              privind vânzările de produse finite supuse accizelor                     luna .................... anul ......──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Felul Denumirea Can- Tăria Valoarea Acciza AccizaNr. şi Bene- produsului ti- alco- totală unitară totalăcrt. data ficia- ta- olica (lei) (lei/ (lei)    documentului rul U.M. tea % volum U.M.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Total──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Director, Întocmit,   ......................... ...................................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ ROMÂNIA │ │ ││ ┌─────┐ │ NOTA DE COMANDA │ ││ │ M F │ │ pentru documente fiscale speciale │ ANEXA NR.7││ └─────┘ │ ┌───────────┐ ┌─────────┤ ││MINISTERUL │ numărul │ │ din data de │ │ ││FINANŢELOR │ └───────────┘ └─────────┤ │└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────┐ ││ Cod fiscal ├────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ Judeţ ├─────────────────────────┤ ││ Localitate ├─────────────────────────┤Cod poştal ┌────────┐Sector ┌────────┤│ Strada ├──────┬───────┬──┬────┬──┤Număr ├────────┤ └────────┤│ Bloc ├──────┤Scara ┌┴──┤Etaj└──┘Apartament ├────────┤ ││ Telefon └──────┘Fax └───┘ └────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────┬──────────┬─────────┬──────┬────────┬─────┬────────────────────┐│ Codul │Cantitatea│ Unitatea│Preţul│Valoarea│T.V.A│ Valoarea totală ││documentului│solicitată│de măsura│unitar│ (lei) │(lei)│ inclusiv T.V.A. ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤├────────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼─────┼────────────────────┤└────────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴─────┴────────────────────┘ ..................................... D.G.F.P.C.F.S. a judeţului......... (semnătura şi ştampila solicitantului) Data aprovarii comenzii............                                          Numărul documentelor aprobate......                                          Modalitatea de plata...............                                          ...................................                                              (semnătura şi ştampila)┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ ROMÂNIA │ │ ││ ┌─────┐ │ Evidenta achiziţionării şi utilizării │ ││ │ M F │ │ documentelor fiscale speciale │ ANEXA NR.8││ └─────┘ │ ┌───────────┐ ┌─────────┐ │ ││MINISTERUL │ în luna │ │ anul │ │ │ ││FINANŢELOR │ └───────────┘ └─────────┘ │ │└───────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ┌────────────┐ ││ Cod fiscal ├────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ Denumire ├───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ Judeţ ├─────────────────────────┤ ││ Localitate ├─────────────────────────┤Cod poştal ┌────────┐Sector ┌────────┤│ Strada ├──────┬───────┬──┬────┬──┤Număr ├────────┤ └────────┤│ Bloc ├──────┤Scara ┌┴──┤Etaj└──┘Apartament ├────────┤ ││ Telefon └──────┘Fax └───┘ └────────┘ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────┬─────────┬─────────┬─────┬────────┬────────┬─────┬─────────┐│ │ Stoc la │Achiziţii│Total│Cantita-│Cantita-│Total│Stoc la ││ │începutul│în cursul│ I │tea uti-│te anua-│ II │sfârşitul││ │ lunii │ lunii │(col.│lizata │la în │(col.│lunii ││ │ │ │ 1+ │ în │cursul │ 4+ │col. 3- ││ │ │ │ col.│cursul │lunii │ col.│col. 6) ││ │ │ │ 2) │lunii │ │ 5) │ │├────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┬───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│1. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││A │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││l ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│c │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││o │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││o │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ ││l │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│2. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││B a │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││a l ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│u c │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││t o │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││u o │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ ││r l │ │ │ │ │ │ │ │ ││i i │ │ │ │ │ │ │ │ ││ i │ │ │ │ │ │ │ │ ││ c │ │ │ │ │ │ │ │ ││ e │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│3. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││P d │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││r i ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│o n │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││d │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││u t │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ ││s u │ │ │ │ │ │ │ │ ││e t │ │ │ │ │ │ │ │ ││ u │ │ │ │ │ │ │ │ ││ n │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│4. │Nr. facturi│ │ │ │ │ │ │ ││C │fiscale │ │ │ │ │ │ │ ││a ├───────────┼─────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────────┤│f │Nr. avize │ │ │ │ │ │ │ ││e │de însoţire│ │ │ │ │ │ │ ││a │a mărfii │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴─────┴─────────┘ Verificat de organul fiscal, Certificată de conducerea agentului economic,     Semnătura ............ Semnătura ...................     Data ................. Data ........................  +  Anexa 9Producătorul/importatorul .........................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .............Codul fiscal ......................................................Sediul ............................................................Judeţul ...........................................................Contul ............................................................Banca .............................................................Autorizaţia de comercializare nr. ......... din ...................                                   DECLARAŢIE   privind preţurile maxime de vânzare cu amănuntul pe sortimente de tigarete    Începând cu data de .......................................... preţurile maxime de vânzare cu amănuntul practicate pe sortimente vor fi următoarele:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Preţul maximNr. Numărul de vânzarecrt. Denumirea sortimentului tigaretelor/pachet cu amănuntul                                                                (lei/pachet)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               Director general, Director economic,        ............................. ..................................  +  Anexa 10                                                     Seria_____ nr.______I.N.Furnizorul __________________________ Cumpărătorul __________Numărul de înmatriculare în registrulcomerţului/anul ____________ FACTURA                                       FISCALĂCodul fiscal _______________ Codul fiscal __________Sediul _____________________ Sediul ________________Judeţul ____________________ Judeţul _______________Contul _____________________ Contul ________________Banca ______________________ Numărul facturii...... Banca _________________Autorizaţia de comercializare Data ............. Autorizaţia de comercializareNr. _______ din _______ Numărul avizului de nr. ______ din ________                             însoţire a mărfii....┌─────────────────────────┐│Curs de schimb în vigoare││1 euro = .......... lei││Cota T.V.A. ........... %│└─────────────────────────┘┌────┬────────────┬────┬──────┬───────┬────────┬───────┬────────┬────────┐│Nr. │Denumirea │ │Cânţi-│Preţul │Valoarea│Preţul │Valoarea│Valoarea││crt.│produsului │U.M.│tatea │cu ama-│la preţ │ de │la preţ │ T.V.A. ││ │ │ │ │nuntul │cu ama- │livrare│ de │ (lei) ││ │ │ │ │decla- │nuntul │unitar │livrare │ ││ │ │ │ │rat │ (lei) │ fără │ (lei) │ ││ │ │ │ │(lei/ │ │ T.V.A.│ │ ││ │ │ │ │pachet)│ │ (lei) │ │ │├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┼────────┼───────┼────────┼────────┤├────┼────────────┼────┼──────┼───────┴────────┴───────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ ├────────┴────────┤│ │ │ │ │TOTAL VALOARE FACTURATĂ:│Total de plata= ││ │ │ │ │ │col. 7 + col.8 ││ │ │ │ │ │ │├────┼────────────┴────┼──────┼────────────────┬───────┼─────────────────┤│ │Cantitatea totală│ │ │ │ ││ │facturată = │ │Total valoare la│ │ Acciza totală ││ │număr unităţi │ │preţ cu │ │(acciza specifica││ │specifice │ │amănuntul │ │- acciza ad ││ │(o unitate speci-│ │ │ │valorem) ││ │fica = 1.000 │ │ │ │ ││ │tigarete │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼────────────────┼───────┼─────────────────┤│ │Acciza specifica │ │ │ │ ││ │(număr unităţi │ │ │ │ ││ │specifice x ... │ │Acciza ad │ │ ││ │...euro x curs │ │valorem │ │ ││ │lei/euro) │ │ │ │ │├────┴───────┬─────────┴──────┴────────────────┴───────┴───────┬─────────┤│Semnătura si│Date privind expediţia: │Semnătura││ştampila │Numele delegatului ____________________________ │si stam- ││furnizorului│Buletinul/cartea de identitate seria ___nr. ___ │pila ││ │eliberat/eliberata_____________________________ │cumpăra- ││ │Mijlocul de transport__________ nr. ___________ │torului ││ │Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la │ ││ │data de ________ ora ________ │ ││ │Semnăturile: │ │└────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 11Denumirea agentului economic...................................Sediul ............................Codul plătitorului de accize.......JURNALprivind cumpărările de materii prime supuse accizelorluna .............. anul ..............──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Acciza Acciza        Felul Furnizor Denumirea U.M. Cantita- Valoa- unitară totalăNr. şi data produsului tea rea (lei/ cuprincrt. documentului totală U.M.) sa in                                                       (lei) preţul                                                                          de                                                                        cumpa-                                                                        rare                                                                        (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Total──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Director, Întocmit,   ......................... ...................................(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 12Denumirea agentului economic .................Sediul .......................................Codul plătitorului de accize .................JURNALprivind vânzările de produse finite supuse accizelorluna ......... anul ......──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               Acciza Acciza        Felul Benefi- Denumirea U.M. Cantita- Valoa- unitară totalăNr. şi data ciarul produsului tea rea (lei/ (lei)crt. documentului totală U.M.)                                                       (lei)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Total──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Director, Întocmit,  ..................................... ................................    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)  +  Anexa 13D.G.F.P.C.F.S. a judeţului ........................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa producătorilor de alcool existenţi la data de ................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Codul Adresa Licenţacrt. producătorului fiscal ────────────────────── Telefon Fax de fabricaţie                           localitatea str. nr. ─────────────                                                                  număr data────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Director general,      ...............................  +  Anexa 14Denumirea agentului economic..............................Codul fiscal...................................Sediul............................................LISTAde inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Capacitatea                  Numărul de producţie Capacitatea Consum   Denumirea coloanelor a instalaţiei de producţie energetic  produselor de distilare de distilare lunară (litri lunar fabricate*1) şi rafinare*2) şi rafinare alcool pur) (kWh/luna)                                în 24 de ore                              (litri alcool pur)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            Conducerea agentului economic,                                                       (semnătura)    Data...........................------------*1) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obţinute în urma distilării şi rafinării, respectiv alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic sau, după caz, a producţiei de alcool de sinteza.*2) Se vor evidenţia pe tipuri de alcool obţinute.  +  Anexa 15Denumirea agentului economic..............................Codul fiscal..............................................Sediul....................................................                                     LISTAde inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producerea băuturilor alcoolice naturale distilate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Numărul cazanelor Capacitatea zilnica Capacitatea de producţie  sau al altor instalaţii (litri alcool pur) lunară (litri alcool pur)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               Conducerea agentului economic,                                                         (semnătura)    Data...........................  +  Anexa 16Direcţia generală a finanţelor publicesi controlului financiar de stata judeţului........................./municipiului BucureştiSITUAŢIA CENTRALIZATOAREprivind producătorii de băuturi alcoolicenaturale distilate şi cazanele sau alte instalaţii,existente la data de ................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Codul Adresa Numărul Capaci- Capaci-crt. producătorilor fiscal ────────────────────── de ca- tatea tatea de                      al localitatea str. nr. zane sau zil- producţie                    plati- alte nica lunară                    torilor instala- (li- (litri                      de tii tri alcool                    accize alco- pur)                                                            ol pur────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL    GENERAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      Director general,                                                ..............................  +  Anexa 17Direcţia generală a finanţelor publicesi controlului financiar de stata judeţului ..................../municipiului BucureştiSITUAŢIA CENTRALIZATOAREprivind producătorii de alcool şi capacităţile de producţieexistente la data de ..........................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Capacitatea de                   Codul Numărul de producţie a CapacitateaNr. Denumirea fiscal Denumirea coloane de instalaţiei de producţiecrt. producătorilor al produselor distilare de distilare lunară                   plati- fabricate*1) şi şi (litri                   torilor rafinare*2) rafinare alcool pur)                     de în 24 de ore                   accize (litri                                                     alcool                                                       pur)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    TOTAL    GENERAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Director general,                                              ...........................------------*1) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obţinute în urma distilării, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, după caz, alcool de sinteza.*2) Se vor evidenţia pe tipuri de alcool obţinute.  +  Anexa 18PROCES - VERBAL DE PRELEVARENr......../............Încheiat astăzi, .................................................................., la sediul ................................................, data la care s-a procedat, în baza comenzii (nr. şi emitent) ..............................., la prelevarea a trei eşantioane de ............................................. în greutate neta totală de (sau volum net total) .................. kg (l) din lotul .................. cu factura nr. ............. .Cele trei eşantioane au următoarea destinaţie: a) un eşantion este destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de expertiza; b) un eşantion este destinat agentului economic şi se va transmite cu proces-verbal; c) un eşantion este destinat biroului vamal la care se efectuează vamuirea.Esantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, şi anume:........................................... .Esantioanele au fost ambalate, etichetate şi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. .... .Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatara.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Parte Numele Delegaţie       semnatara şi prenumele sau împuternicire Semnătura──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reprezentantul agentuluieconomic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Împuternicitul laboratoruluiagreat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Autoritatea vamală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Delegatul Oficiului pentruProtecţia Consumatorului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 19DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILORPunctul vamal ...................................                                    DOCUMENTde libera circulaţie a alcoolului şi a băuturilor alcoolice în vrac, provenite din importDenumirea agentului economic...............................................................Codul fiscal...............................................................................Adresa.....................................................................................Data intrării în vama......................................................................Furnizorul extern şi ţara de provenienta...................................................Numărul şi data facturii externe...........................................................Denumirea produselor şi concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum..............Cantitatea importata.......................................................................Destinaţia.................................................................................Data ......................                                                Conducerea punctului vamal                                            .................................  +  Anexa 20Denumirea agentului economic ...........................Codul fiscal ...........................................Sediul .................................................                                    REGISTRUprivind situaţia importurilor de alcool şi de băuturi alcoolice vrac şi destinaţia acestora───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────        Importuri realizate │ Modul de valorificare───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────D.V.I. Felul Cantita- Valoa- Documen- │Numele Adre- Co- Can- Can- Nu- Nu-(numa- pro- tea (li- rea tul de │bene- sa dul ti- ti- ma- ma-ru şi dusu- tri alco acci- plata a │ficia- fis- tati ta- rul ruldata) lui ol pur) zelor accizelor│rului cal li- tile şi si                                       │ vra- uti- da- data                                       │ te li- ta do-                                       │ (li- zate fac- cu-                                       │ tri în tu- men-                                       │ al- pro- rii tu-                                       │ co- duc- lui                                       │ ol tia de                                       │ pur pro- pla-                                       │ prie ta───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────                                       │                                       │                                       │                                       │                                       │                                       │                                       │───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────               Director       ......................  +  Anexa 21Denumirea agentului economic ....................................Codul fiscal ....................................................Sediul ..........................................................                                    SITUAŢIAprivind modul de valorificare a alcoolului în luna ..........anul ...........──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               LicenţaFactura Denumirea Codul pentru U.M. Cantităţi Preţul Valoarea Acciza------------- bebeficia fiscal atesta- livrate unitar (lei) (lei)Numărul Data rului al rea (lei/                         bene- drep- U.M.)                         ficia tului                         rului de                               marca-                                 re                             -----------                             Nmarul Data────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: * * * * * * *──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                         Conducerea agentului economic,                                                   (semnătura)  +  Anexa 22Nr. ............. din ............                                     CERERE                pentru acordarea autorizaţiei de comercializare    Agentul economic ...................., cu sediul în ................................., str. ..................................... nr. ...................., înregistrat în registrul comerţului la nr. ............, codul fiscal ................, telefon .........., fax ....., telex ........, reprezentat prin ...................................., domiciliat în .................., str. ........... nr. ......., bl. ......, sc. ...., et. ..........., ap. ....., sectorul ....., judeţul ............, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria .................. nr. ..............., eliberat/a de ..............., având funcţia de ..............., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru: 1. ............................................ 2. ............................................ 3. ............................................      Data .................. ..............................                                                      (semnătura)    Domnului/Doamnei director al Direcţiei .........................  +  Anexa 23Abrogată.------------Anexa 23 a fost abrogată de Ordonanţa de Urgenta nr. 252 din 07 decembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 641 din 08 decembrie 2000.  +  Anexa 24     ROMÂNIAMINISTERUL FINANŢELORDirecţia..................................                                  AUTORIZAŢIE                       Nr. .......... din ...............    In baza prevederilor legale referitoare la regimul produselor supuse accizelor se autorizează Societatea Comercială .............................................. cu sediul în ..................................................., înregistrată în registrul comerţului la nr. ..............., codul fiscal ................., pentru comercializarea următoarelor produse: ........................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................... .             Director general,      ...................................        (semnătura şi ştampila) Data emiterii......................                                                  Valabilă pana la data de ..............  +  Anexa 25TAXELEde autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice,produselor din tutun şi cafea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea activităţii Taxa de autorizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Alcool 1. producţia interna    1.1. pentru o capacitate de producţie anuala de pana la         15.000 hl 50.000.000 lei    1.2. pentru o capacitate de producţie anuala de peste         15.000 hl pana la 30.000 hl 150.000.000 lei    1.3. pentru o capacitate de producţie anuala de peste         30.000 hl pana la 60.000 hl 200.000.000 lei    1.4. pentru o capacitate de producţie anuala de peste         60.000 hl 250.000.000 lei 2. import    2.1. pentru un import anual de pana la 15.000 hl 50.000.000 lei    2.2. pentru un import anual de peste 15.000 hl pana la         30.000 hl 150.000.000 lei    2.3. pentru un import anual de peste 30.000 hl pana la         60.000 hl 200.000.000 lei    2.4. pentru un import anual de peste 60.000 hl 250.000.000 lei B. Băuturi alcoolice*1) 3. pentru comercializarea fiecărui sortiment de băuturi    alcoolice din producţie proprie sau din operaţiuni de    import proprii 10.000.000 lei 4. pentru comercializarea următoarelor grupe de produse    în sistem angro:    4.1. băuturi spirtoase 10.000.000 lei    4.2. tuica şi rachiuri naturale 10.000.000 lei    4.3. vinuri şi produse pe baza de vin 10.000.000 lei    4.4. bere 10.000.000 lei    4.5. băuturi alcoolice din import 10.000.000 lei 5. pentru comercializarea băuturilor alcoolice în sistem de    alimentaţie publica*2):    5.1. unităţi de alimentaţie publica cu pana la 40 locuri         la masa sau bar 5.000.000 lei    5.2. unităţi de alimentaţie publica cu 41-100 locuri         la masa sau bar 7.500.000 lei    5.3. unităţi de alimentaţie publica cu peste 100 locuri         la masa sau bar 10.000.000 lei    5.4. pentru unităţi de alimentaţie publica cu activitate         sezoniera 1/3 din taxa                                                                de autorizare                                                                percepută                                                                la unităţile                                                                cu activitate                                                                permanenta,                                                                corespunzător                                                                numărului                                                                de locuri la                                                               masa sau la bar    5.5. pentru cantine şi cantine-restaurant care organizează         mese festive 5 % din taxa                                                                minima                                                                percepută                                                                pentru                                                                unităţile                                                                de alimentaţie                                                                publica 6. pentru comercializarea de băuturi alcoolice în magazine de    vânzare la preţuri cu amănuntul, taxa se percepe pe fiecare    unitate de desfacere pe următoarele grupe de produse*2),    astfel:    6.1. băuturi spirtoase 1.000.000 lei    6.2. vinuri şi băuturi pe baza de vin 1.000.000 lei    6.3. tuica şi rachiuri naturale 1.000.000 lei    6.4. bere 1.000.000 lei    6.5. produse din import 1.000.000 lei C. Produse din tutun 7. pentru comercializarea tigaretelor provenite din producţia    proprie 150.000.000 lei 8. pentru comercializarea tigaretelor provenite din    operaţiuni de import proprii 150.000.000 lei 9. pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât    tigaretele, provenite din producţia proprie 5.000.000 lei10. pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât    tigaretele, provenite din operaţiuni de import proprii 5.000.000 lei11. pentru comercializarea tigaretelor şi produselor din tutun    în sistem angro 100.000.000 lei12. pentru comercializarea numai a produselor din tutun,    altele decât tigaretele, în sistem angro 5.000.000 lei13. pentru comercializarea tigaretelor şi produselor din tutun    în sistem en detail 1.000.000 lei D. Cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv    amestecuri cu cafea solubila14. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, provenite din producţia proprie 50.000.000 lei15. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, provenite din operaţiuni de import proprii 50.000.000 lei16. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, în sistem angro 10.000.000 lei17. pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse    autorizării, în sistem de alimentaţie publica*3):    17.1. pentru cofetarii 2.000.000 lei    17.2. pentru unităţi de alimentaţie publica cu pana la          40 locuri la masa sau bar 1.000.000 lei    17.3. pentru unităţi de alimentaţie publica cu peste 40          de locuri la masa sau bar 2.500.000 lei18. pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse    autorizării, prin unităţi de desfacere la preţuri cu    amănuntul 1.000.000 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I.*1) Prin sortiment de băutura alcoolică spirtoasa se înţelege fiecare tip de băutura cu denumire diferita. Denumirea diferita implica o reţeta de fabricaţie proprie şi avizul sanitar aferent. In situaţia produselor fabricate în ţara după o licenţa străină, denumirea diferita implica existenta licenţei de fabricaţie.In ce priveşte băuturile alcoolice spirtoase din import, prin sortiment se înţelege fiecare tip de băutura cu denumire diferita.In grupa vinuri sunt cuprinse următoarele sortimente:- vinuri de consum curent;- vinuri de calitate;- vinuri speciale.In grupa bere sunt cuprinse următoarele sortimente:- bere blonda;- bere bruna.In grupa băuturi alcoolice naturale sunt cuprinse următoarele sortimente:- tuica (prune);- rachiuri din alte fructe, drojdie, tescovina şi din vin.*2) Pentru mediul rural, în centrul de comuna taxa se reduce cu 50%, iar în satele aparţinătoare municipiilor, oraşelor şi comunelor taxa se reduce cu 75% .*3) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe şi pentru unităţile de alimentaţie publica care plătesc taxa de autorizare pentru comercializarea băuturilor alcoolice.II. Pentru comercianţii în sistem en detail şi de alimentaţie publica de produse supuse autorizării, care deţin în subordine unităţi de desfacere ce au sedii diferite, autorizaţia se eliberează cu plata taxei corespunzătoare, pentru fiecare unitate în parte. Eliberarea autorizaţiilor se face de către organul fiscal în evidenta căruia este înregistrat comerciantul, persoana juridică, ca plătitor de impozite şi taxe.  +  Anexa 26Furnizor: _______________________ ┌─────┐Nr. de înmatriculare în Registrul │ │ Seria nr. INcomerţului/anul: ________________ │ │ Cumpărător_____Codul fiscal: ___________________ └─────┘ _______________Sediul (localitatea, str. nr.):__ (denumire,forma_________________________________ DOCUMENT DE juridică)Judeţul: ________________________ SUPRAVEGHERE FISCALĂ Cod fiscal_____Contul: _________________________ ┌───────────────────────────┐ Sediul_________Banca: __________________________ │Nr. factura fiscală________│ Judeţul________                                  │Data (ziua, luna, anul)____│ Contul_________                                  └───────────────────────────┘ Banca__________┌────┬────────────────────────┬────┬──────────┬─────────────┬────────┬─────────┐│Nr. │ Denumirea produselor │U.M.│Cantitatea│Preţul unitar│Valoarea│Valoarea ││crt.│ │ │ │(fără T.V.A.)│ -lei- │ T.V.A. ││ │ │ │ │ (lei) │ │ (lei) │├────┼────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5(3x4) │ 6 │├────┼────────────────────────┼────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ ││ │ L I │ │ V │ R │A │R E ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────┬───────────┴────┴──────────┼─────────────┼────────┼─────────┤│Semnătura şi │Date privind expediţia │Total │ │ ││ştampila │Numele delegatului_________│din care: ├────────┼─────────┤│supraveghetorului│___________________________│accize │ │ x ││fiscal │Buletinul/cartea de identi-├─────────────┼────────┴─────────┤│ │tate │Semnătura │Total de plata ││ │seria:___nr.___eliberat(a)_│de primire │(col.5+col.6) ││ │Mijlocul de transport______│ │ ││ │nr.________________________│ │ ││ │Expedierea s-a efectuat în │ │ ││ │prezenta noastră la data │ │ ││ │de______________ ora______ │ │ ││ │Semnăturile │ │ │└─────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┘                                                                     Cod DSF-01------------Anexa 26 a fost introdusă de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.  +  Anexa 27Furnizor: _______________________ ┌─────┐Nr. de înmatriculare în Registrul │ │ Seria nr. INcomerţului/anul: _______________ │ │ Prelucrator_____Codul fiscal: ___________________ └─────┘ _______________Sediul (localitatea, str. nr.):__ (denumire,forma_________________________________ DOCUMENT DE juridică)Judeţul: ________________________ SUPRAVEGHERE FISCALĂ Cod fiscal_____Contul: _________________________ ┌───────────────────────────┐ Sediul_________Banca: __________________________ │Nr. factura fiscală________│ Judeţul________                                  │Data (ziua, luna, anul)____│ Contul_________                                  └───────────────────────────┘ Banca__________┌────┬─────────────────────────────────────────┬────┬──────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea produselor │U.M.│ Cantitatea ││crt.│ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼─────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ ││ T │ R A N │ S │ F E R ││ │ │ │ ││ │ │ │ ││ │ │ │ │├────┴─────────────┬───────────────────────────┴────┼──────────────────────────┤│Semnătura şi │Date privind expediţia │ Semnătura ││ştampila │Numele delegatului______________│ de primire ││supraveghetorului │________________________________│ ││fiscal │Buletinul/cartea de identitate │ ││ │seria_____nr.___eliberat(a)_____│ ││ │Mijlocul de transport___________│ ││ │nr.____________________ │ ││ │Expedierea s-a efectuat în pre- │ ││ │zenta noastră la │ ││ │data de______________ora________│ ││ │Semnăturile │ │└──────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┘                                                                  Cod DSF-02------------Anexa 27 a fost introdusă de Ordonanţa de Urgenta nr. 134 din 14 septembrie 2000 publicată în Monitorul Oficial nr. 476 din 30 septembrie 2000.-------