HOTĂRÎREA nr. 776 din 30 decembrie 1993pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 21 ianuarie 1994    Guvernul României hotărăşte: Hotărârea Guvernului nr. 677/1991 privind înfiinţarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 253/1993, se completează după cum urmează:Articolul 4 se completează cu literele e) şi f), având următorul cuprins:"e) înfiinţarea, în limita bugetului acestuia, a unor colective de cercetare în diferite zone ale tarii, în domeniile relaţiilor interetnice şi de comunicare socială; f) organizarea de cursuri postuniversitare în domeniile relaţiilor interetnice şi de comunicare socială." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuPreşedintele Academiei Române,academician Mihail Draganescu---------------------------