HOTĂRÂRE nr. 592 din 13 iunie 2002privind instituirea "Zilei statisticianului"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 24 iunie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se instituie "Ziua statisticianului", care se va organiza anual în a doua duminica a lunii iulie.  +  Articolul 2Institutul Naţional de Statistica este autorizat sa stabilească măsurile care se impun pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice şi culturale prilejuite de acest eveniment.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard Cazan-----------