LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 (*actualizată*)pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun(actualizată până la data de 10 decembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin: a) abrogată;----------Lit. a) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. b) abrogată;----------Lit. b) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. c) abrogată;----------Lit. c) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. e) fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;---------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. f) abrogată;----------Lit. f) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. g) abrogată;----------Lit. g) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. h) abrogată;----------Lit. h) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. i) abrogată;----------Lit. i) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.i^1) abrogată;----------Lit. i^1) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. j) abrogată;----------Lit. j) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. k) abrogată;----------Lit. k) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.k^1) abrogată;----------Lit. k^1) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. l) abrogată;----------Lit. l) a art. 2 a fost abrogată de pct. 3 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;----------Lit. m) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.----------Lit. n) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.n^1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;----------Lit. n^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.n^2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;----------Lit. n^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. o) abrogată;----------Lit. o) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. p) abrogată;----------Lit. p) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. q) abrogată;----------Lit. q) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 3 (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(1^2) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n^1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.----------Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii: a) să servească exclusiv fumatului; b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise; c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă; d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(2^1) Abrogat.----------Alin. (2^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(4^1) Abrogat.----------Alin. (4^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(4^2) Abrogat.----------Alin. (4^2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 203 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008. (5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos.----------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.(5^1) Pachetele de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţa până la data de 31 decembrie 2004*).--------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(5^2) Se interzice comercializarea pachetelor de ţigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.---------Alin. (5^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate.---------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(6^1) Se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.---------Alin. (6^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008. (7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.(7^1) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi private.----------Alin. (7^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. (8) Abrogat.----------Alin. (8) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.(8^1) Abrogat.---------Alin. (8^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (9) Abrogat.----------Alin. (9) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. (10) Abrogat.----------Alin. (10) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 3^1Abrogat.----------Art. 3^1 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 3^2Abrogat.----------Art. 3^2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 3^3Abrogat.----------Art. 3^3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 3^4Abrogat.----------Art. 3^4 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 4 (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 5Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate la art. 2 lit. m), n), n^1) şi n^2) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (1^1), inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 7^1Abrogat.----------Art. 7^1 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.  +  Articolul 8^1Abrogat.----------Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 203 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2008.  +  Articolul 9În vederea difuzării de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun, posturile de radio şi de televiziune pun la dispoziţie un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului şi organizaţiile nonguvernamentale independente de industria tutunului şi care au ca obiectiv al activităţilor reducerea consumului de tutun, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.  +  Articolul 9^1Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională civilă sau penală, după caz, potrivit legii.---------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 10Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei;----------Lit. a) a art. 10 a fost modificată pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1), (5), (5^2), (6), (6^1), (7^1) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.----------Lit. b) a art. 10 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016. c) abrogată;----------Lit. c) a art. 10 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a art. 10 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 10^1Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare.-------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5^2) şi (6) şi ale art. 4 alin. (2) se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză, în vederea distrugerii, conform legii, de către organele competente.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 15 din 29 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 1 februarie 2016.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 13Abrogat.--------Art. 13 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 14Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 14^1Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a) şi b), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne.----------Art. 14^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 14^2Abrogat.----------Art. 14^2 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.  +  Articolul 15Abrogat.----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2001/37/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35.-----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 7 septembrie 2006.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  ALEXANDRU ATHANASIU
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU
   +  AnexăAbrogată.----------Anexa a fost abrogată de pct. 15 al art. I din art. I din LEGEA nr. 201 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 10 noiembrie 2016.-------