HOTĂRÂRE nr. 278 din 21 martie 2002pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2002    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăPROCEDURA 21/03/2002