HOTĂRÎREA Nr. 350 din 21 iulie 1993privind pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 5 august 1993    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Activitatea de pregătire, antrenare, perfecţionare a pregătirii şi de brevetare a scafandrilor, în vederea îndeplinirii misiunilor de apărare a tarii şi pentru alte nevoi se realizează de Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul de scafandri - cu sediul în garnizoana Constanta.  +  Articolul 2Centrul de scafandri funcţionează ca unitate militară bugetară şi ca organ unic de brevetare a scafandrilor, de autorizare şi inspectare a activităţilor subacvatice cu scafandri.  +  Articolul 3Centrul de scafandri desfăşoară următoarele activităţi: a) pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, formarea şi atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundarilor şi lucrărilor în imersiune; b) formarea şi atestarea personalului medical de specialitate potrivit metodologiei Ministerului Sănătăţii; c) cercetarea ştiinţifică, de inginerie tehnologică şi medicală pentru realizarea mijloacelor tehnice şi perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apa; d) verificarea periodică a scafandrilor brevetati în vederea reconfirmarii aptitudinilor, deprinderilor şi cunoştinţelor; e) executarea de lucrări cu scafandri, la diferite imersiuni.  +  Articolul 4Drepturile personalului Centrului de scafandri sunt cele stabilite de reglementările legale în vigoare.Normele privind pregătirea, clasificarea scafandrilor, organizarea şi conducerea activităţii de scufundare, autorizarea şi inspectarea activităţii specifice şi protecţia muncii se vor stabili de către Ministerul Apărării Naţionale.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul apărării naţionale,general-locotenent Niculae Spiroiu-------------