LEGE nr. 176 din 27 iulie 1931privind stabilirea orei oficiale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 27 iulie 1931     +  Articolul 1Ora oficială pentru cuprinsul României este ora fusului al doilea orar la est de Greenwich, (ora meridianului 30S longitudine estica Greenwich).  +  Articolul 2În tot intervalul cuprins între lunile Aprilie şi Octomvrie ale fiecărui an se poate adopta drept ora oficială ora fusului al treilea orar la est de Greenwich (ora meridianului de 45S longitudine estica Greenwich).Adoptarea orei fusului al treilea orar ca ora oficială, precum şi precizarea intervalului se hotărăsc prin înalt decret regal, pe baza unui jurnal al Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 3Ora oficială este obligatorie pentru toate instituţiile publice.  +  Articolul 4Această lege se va pune în aplicare cu începere dela 1 Octomvrie 1931.(Votat de Senat la 11 Iulie şi de Adunarea Deputaţilor la 14 Iulie 1931)---------