HOTARARE nr. 182 din 28 februarie 2002 (*actualizata*)privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie electronica(actualizata pana la data de 12 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  +  Articolul 1 (1) Autoritatile contractante prevazute in anexa nr. 1 au obligatia sa aplice procedura de licitatie electronica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica avand ca obiect unul dintre produsele, serviciile sau lucrarile prevazute in anexa nr. 2 si a carui valoare estimata, fara T.V.A., este cuprinsa intre 2.000 euro si 200.000 euro. (2) Autoritatile contractante, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1, pot aplica procedura de licitatie electronica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica, avand ca obiect unul dintre produsele, serviciile sau lucrarile prevazute in anexa nr. 2, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, daca este cazul, si cu respectarea procedurii si a conditiilor stabilite de operatorul Sistemului electronic de achizitii publice. (3) Autoritatile contractante prevazute la alin. (1) si (2) pot aplica procedura de licitatie electronica pentru atribuirea de contracte de achizitie publica, avand ca obiect alte produse, servicii sau lucrari decat cele prevazute in anexa nr. 2, cu aprobarea odonatorului principal de credite, daca este cazul, si cu respectarea procedurii si a conditiilor stabilite de operatorul Sistemului electronic de achizitii publice, in masura in care operatorul acestui sistem electronic poate pune la dispozitie autoritatilor contractante facilitatile tehnice necesare pentru organizarea acestor licitatii electronice.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 612 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 6 iulie 2005.  +  Articolul 2Autoritatile contractante pot publica in Sistemul electronic de achizitii publice anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica pentru atribuirea, prin una dintre procedurile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui contract de achizitie publica, cu respectarea procedurii si a conditiilor stabilite de operatorul Sistemului electronic de achizitii publice.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 612 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 6 iulie 2005.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemneaza:---------------p. Ministrul comunicatiilorsi tehnologiei informatiei,Adriana Ticau,secretar de statMinistrul administratiei publice,Octav CozmancaMinistrul finantelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1LISTAministerelor si a institutiilor din subordine care auobligatia de a utiliza Sistemul electronicde achizitii publice┌────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Institutiile din subordine care utilizeaza ││crt.│ Ministerul │ Sistemul electronic de achizitii publice │├────┼─────────────────────────┼───┬───────────────────────────────────────────┤│ 1. │Ministerul Tineretului si│ │ ││ │Sportului │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 2. │Ministerul Culturii si │ │ ││ │Cultelor │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 3. │Ministerul Muncii si │ 1.│Directiile generale de munca si ││ │Solidaritatii Sociale │ │solidaritate sociala judetene si a munici- ││ │ │ │piului Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi ││ │ │ │de Asigurari Sociale, cu delegare de ││ │ │ │ordonator principal de credite si ││ │ │ │finantare din bugetul asigurarilor sociale ││ │ │ │de stat ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Casele judetene de pensii si a ││ │ │ │municipiului Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Institutul National de Expertiza Medicala ││ │ │ │si Recuperare a Capacitatii de Munca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei ││ │ │ │de Munca, cu delegare de ordonator ││ │ │ │principal de credite si finantare din ││ │ │ │bugetul Fondului pentru plata ajutorului ││ │ │ │de somaj ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Agentiile judetene pentru ocuparea fortei ││ │ │ │de munca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 7.│Inspectia Muncii, cu finantare din venituri││ │ │ │extrabugetare si alocatii de la bugetul de ││ │ │ │stat │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 4. │Ministerul Apararii │ 1.│ Comandamentul Logistic ││ │Nationale ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│ Statul Major al Fortelor Terestre ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│ Statul Major al Fortelor Aeriene ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│ Statul Major al Fortelor Navale ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│ Directia Domenii si Infrastructuri ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│ Comandamentul Transmisiunilor ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 7.│ Directia Asistenta Medicala ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 8.│ Serviciul Asigurare Administrativa ││ │ │ │ a Ministerului Apararii Nationale ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 9.│ Serviciul Asigurare Audio Vizuala ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │10.│ Brigada 122 Logistica ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │11.│Departamentul pentru armamente │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │12.│Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central ││ │ │ │«Dr. Carol Davila» Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │13.│Spitalul Militar de Urgenta «Dr. Gafencu ││ │ │ │Alexandru» Constanta │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │14.│Spitalul Clinic Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Iacob Czihac» Iasi │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │15.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Constantin Papilian» Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │16.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Alex. Augustin» Sibiu │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │17.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Stefan Odoblejea» Craiova │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │18.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Ion Jianu» Pitesti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │19.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Alex. Popescu» Focsani │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │20.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │ «Avram Iancu» Oradea │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │21.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Aristide Serfioti» Galati │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │22.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Dr. Victor Popescu» Timisoara │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │23.│Spitalul Militar de Urgenta ││ │ │ │«Regina Maria» Brasov │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │24.│Centrul Clinic de Urgenta de Boli ││ │ │ │Cardiovasculare «Dr. Constantin Zamfir» ││ │ │ │Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │25.│Centrul Medical de Diagnostic si Tratament ││ │ │ │Ambulatoriu «Academician Stefan Milcu» ││ │ │ │Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │26.│Centrul Medical de Diagnostic, Tratament ││ │ │ │Ambulatoriu si Medicina Preventiva ││ │ │ │Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │27.│Institutul National de Medicina Aeronautica││ │ │ │si Spatiala «General Dr. Av. Victor ││ │ │ │Anastasiu» Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 5. │Secretariatul General al │ 1.│Autoritatea Nationala pentru Protectia ││ │Guvernului │ │Copilului si Adoptie ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Autoritatea Nationala pentru Protectia ││ │ │ │Consumatorilor ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului││ │ │ │Protocolului de Stat" ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Regia Autonoma "Locato" ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Autoritatea pentru Valorificarea Activelor ││ │ │ │Bancare ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Oficiul National pentru Prevenirea si ││ │ │ │Combaterea Spalarii Banilor │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 6. │Ministerul Finantelor │ 1.│42 directii generale ale finantelor publice││ │Publice │ │judetene si a municipiului Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Directia Generala a Vamilor ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Oficiul Concurentei ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│ Administratiile financiare ale sectoarelor││ │ │ │ municipiului Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 7. │Ministerul Justitiei │ 1.│Institutul National al Magistraturii ││ │ │───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Centrul de Pregatire a Grefierilor si a ││ │ │ │Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Serviciul Independent de Protectie si ││ │ │ │Anticoruptie ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Institutul National de Expertize ││ │ │ │Criminalistice ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Directia Generala a Penitenciarelor ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Directia Medicala ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 7.│Oficiul National al Registrului Comertului │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 8. │Ministerul Sanatatii si │ 1.│Directiile de sanatate publica judetene, ││ │Familiei │ │respectiv a municipiului Bucuresti ││ │ │───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Institutul de Sanatate Publica Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. ││ │ │ │Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Institutul de Sanatate Publica Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. ││ │ │ │Leonida Georgescu" Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru ││ │ │ │Trestioreanu" Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 7.│Institutul Oncologic "Prof. dr. I. ││ │ │ │Chiricuta" Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 8.│Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. ││ │ │ │Marius Nasta" Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 9.│Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon"││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │10.│Institutul Clinic Fundeni Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │11.│Institutul Clinic de Urologie si Transplant││ │ │ │Renal Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │12.│Centrul de Cardiologie Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │13.│Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │14.│ 41 de spitale judetene din subordinea ││ │ │ │Ministerului Sanatatii si Familiei ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │15.│Spitalul Clinic Municipal Arad ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │16.│Spitalul Municipal Onesti - judetul Bacau ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │17.│Spitalul de Psihiatrie Botosani ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │18.│Spitalul Municipal Dorohoi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │19.│Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │20.│Spitalul de Urgenta <> ││ │ │ │Braila ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │21.│Spitalul Municipal Ramnicu Sarat - judetul ││ │ │ │Buzau ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │22.│Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de ││ │ │ │Siguranta Sapoca - judetul Buzau ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │23.│Spitalul Clinic de Adulti Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │24.│Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │25.│Spitalul Municipal Turda - judetul Cluj ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │26.│Sanatoriul Balnear si de Recuperare ││ │ │ │Techirghiol ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │27.│Spitalul de Cardiologie Covasna ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │28.│Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de ││ │ │ │Siguranta Poiana Mare - judetul Dolj ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │29.│Spitalul Clinic Municipal Filantropia ││ │ │ │Craiova ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │30.│Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc ││ │ │ │- judetul Harghita ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │31.│Spitalul Municipal <> ││ │ │ │Hunedoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │32.│Spitalul de Urgenta Petrosani - judetul ││ │ │ │Hunedoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │33.│Spitalul Clinic de Recuperare Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │34.│Spitalul Clinic de Psihiatrie <> ││ │ │ │ Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │35.│Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ││ │ │ │<> Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │36.│Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei ││ │ │ │- judetul Maramures ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │37.│Spitalul Municipal <> ││ │ │ │Tarnaveni - judetul Mures ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │38.│Spitalul Municipal Roman ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │39.│Spitalul Municipal Caracal ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │40.│Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │41.│Spitalul Municipal Campina - judetul ││ │ │ │Prahova ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │42.│Spitalul de Psihiatrie Voila - judetul ││ │ │ │Prahova ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │43.│Spitalul de Psihiatrie <> ││ │ │ │Sibiu ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │44.│Spitalul Municipal Medias - judetul Sibiu ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │45.│Spitalul Municipal Radauti - judetul ││ │ │ │Suceava ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │46.│Spitalul Clinic Municipal Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │47.│Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ││ │ │ │<> Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │48.│Spitalul Municipal Lugoj - judetul Timis ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │49.│Spitalul Municipal de Adulti Barlad ││ │ │ │- judetul Vaslui ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │50.│Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │51.│Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ││ │ │ │<> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │52.│Spitalul Clinic Colentina Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │53.│Spitalul Clinic de Urgenta ││ │ │ │> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │54.│Spitalul Clinic Coltea Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │55.│Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ││ │ │ │<> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │56.│Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie││ │ │ │<> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │57.│Spitalul Clinic de Urgenta ││ │ │ │<> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │58.│Spitalul Clinic de Urgenta <>││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │59.│Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │60.│Centrul de Sanatate Publica Targu Mures ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │61.│Centrul de Sanatate Publica Sibiu ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │62.│Institutul National de Medicina Sportiva ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │63.│Institutul National de Hematologie ││ │ │ │Transfuzionala <> ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │64.│Institutul National de Gerontologie ││ │ │ │si Geriatrie <> ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │65.│Institutul Clinic de Boli Infectioase ││ │ │ │<> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │66.│Institutul pentru Ocrotirea Mamei si ││ │ │ │Copilului <> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │67.│Institutul National de Recuperare, Medicina││ │ │ │Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │68.│Institutul de Diabet, Nutritie si Boli ││ │ │ │Metabolice <> ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │69.│Institutul de Boli Cerebrovasculare ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │70.│Institutul de Boli Cardiovasculare ││ │ │ │<> Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │71.│Institutul Inimii <│ │ │ │Stancioiu>> Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │72.│Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie ││ │ │ │Functionala ORL <>││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │73.│Institutul de Boli Cardiovasculare ││ │ │ │Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │74.│Centrul de Cardiologie Craiova ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │75.│Institutul de Management al Serviciilor ││ │ │ │de Sanatate Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │76.│Centrul de Calcul, Statistica Sanitara ││ │ │ │si Documentare Medicala Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │77.│Oficiul Central de Stocare Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │78.│Centrul National de Perfectionare ││ │ │ │Postuniversitara a Medicilor,Farmacistilor,││ │ │ │Altui Personal cu Studii Superioare si a ││ │ │ │Asistentilor Medicali Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ 9. │Ministerul Apelor si │ 1.│Comisia Nationala pentru Controlul ││ │Protectiei Mediului │ │Activitatilor Nucleare ││ │ │───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Compania Nationala "Apele Romane" - S.A. ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Compania Nationala "Institutul National de ││ │ │ │Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a ││ │ │ │Apelor" - S.A. ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Institutul National de Cercetare-Dezvoltare││ │ │ │pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. ││ │ │ │Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│10. │Ministerul Educatiei si │ │ ││ │Cercetarii │ 1.│Institutul de Fizica Atomica Bucuresti ││ │ │───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Institutul National de Informare si ││ │ │ │Documentare din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Consiliul National al Bibliotecilor ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Universitatea "Politehnica" din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Universitatea Tehnica de Constructii din ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Universitatea de Arhitectura si Urbanism ││ │ │ │"Ion Mincu" din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 7.│Universitatea de Stiinte Agronomice si ││ │ │ │Medicina Veterinara din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 8.│Universitatea din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 9.│Universitatea de Medicina si Farmacie ││ │ │ │"Carol Davila" din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │10.│Academia de Studii Economice din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │11.│Universitatea Nationala de Muzica din ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │12.│Universitatea de Arte din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │13.│Universitatea Nationala de Arta Teatrala si││ │ │ │Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │14.│Academia Nationala de Educatie Fizica si ││ │ │ │Sport din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │15.│Scoala Nationala de Studii Politice si ││ │ │ │Administrative din Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │16.│Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba ││ │ │ │Iulia ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │17.│Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │18.│Universitatea din Bacau ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │19.│Universitatea de Nord din Baia Mare ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │20.│Universitatea "Transilvania" din Brasov ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │21.│Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │22.│Universitatea de Stiinte Agricole si ││ │ │ │Medicina Veterinara din Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │23.│Universitatea "Babes-Bolyai" din ││ │ │ │Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │24.│Universitatea de Medicina si Farmacie ││ │ │ │"Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │25.│Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din ││ │ │ │Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │26.│Universitatea de Arta si Design din ││ │ │ │Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │27.│Universitatea "Ovidius" din Constanta ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │28.│Universitatea Maritima din Constanta ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │29.│Universitatea din Craiova ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │30.│Universitatea de Medicina si Farmacie din ││ │ │ │Craiova ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │31.│Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │32.│Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" ││ │ │ │din Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │33.│Universitatea de Stiinte Agricole si ││ │ │ │Medicina Veterinara "Ion Ionescu de ││ │ │ │la Brad" din Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │34.│Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din ││ │ │ │Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │35.│Universitatea de Medicina si Farmacie ││ │ │ │"Grigore T. Popa" din Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │36.│Universitatea de Arte "George Enescu" din ││ │ │ │Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │37.│Universitatea din Oradea ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │38.│Universitatea din Petrosani ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │39.│Universitatea din Pitesti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │40.│Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │41.│Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │42.│Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │43.│Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │44.│Universitatea "Valachia" din Targoviste ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │45.│Universitatea "Constantin Brancusi" din ││ │ │ │Targu Jiu ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │46.│Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │47.│Universitatea de Medicina si Farmacie din ││ │ │ │Targu Mures ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │48.│Universitatea de Arta Teatrala din Targu ││ │ │ │Mures ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │49.│Universitatea "Politehnica" din Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │50.│Universitatea de Stiinte Agricole si ││ │ │ │Medicina Veterinara a Banatului din ││ │ │ │Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │51.│Universitatea de Vest din Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │52.│Universitatea de Medicina si Farmacie ││ │ │ │"Victor Babes" din Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │53.│Biblioteca Centrala Universitara din ││ │ │ │Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │54.│Biblioteca Centrala Universitara "Mihai ││ │ │ │Eminescu" din Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │55.│Biblioteca Centrala Universitara "Lucian ││ │ │ │Blaga" din Cluj-Napoca ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │56.│Biblioteca Centrala Universitara "Eugen ││ │ │ │Todoran" din Timisoara ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │57.│Centrul National pentru Programe de Formare││ │ │ │Profesionala "Leonardo da Vinci" ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │58.│Agentia Nationala "Socrates" ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │59.│Oficiul National pentru Administrare si ││ │ │ │Operare al Infrastructurii de ││ │ │ │Comunicatii de Date ROEDUNET ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │60.│Oficiul Roman TEMPUS ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │61.│Agentia Spatiala Romana ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │62.│Centrul European UNESCO pentru Invatamantul││ │ │ │Superior (CEPES) │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│11. │Ministerul Comunicatiilor│ 1│Institutul National de Cercetare-Dezvoltare││ │si Tehnologiei │ │in Informatica - ICI Bucuresti ││ │Informatiei │ │ ││ │ │───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Institutul National de Studii si Cercetari ││ │ │ │pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Societatea Nationala de Radiocomunicatii ││ │ │ │- S.A. ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Inspectoratul General pentru Comunicatii*) │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│12. │Ministerul Industriei si │ 1.│Compania Nationala a Huilei - S.A. ││ │Resurselor │ │Petrosani ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Compania Nationala a Cuprului, Aurului si ││ │ │ │ Fierului (CNCAF) "Minvest" - S.A. Deva │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Compania Nationala a Metalelor Pretioase si││ │ │ │Neferoase (CNMPN) "Remin" - S.A. Baia Mare │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Compania Nationala a Lignitului "Oltenia" ││ │ │ │- S.A. (CNLO) │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Societatea Nationala a Carbunelui (SNC) ││ │ │ │- S.A. Ploiesti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Societatea Comerciala de Producere a ││ │ │ │Energiei Electrice si Termice (SCPEET) ││ │ │ │"Termoelectrica" - S.A. Bucuresti ││ │ │ │- cu toate sucursalele si filialele │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│13. │Ministerul pentru Relatia│ │ ││ │cu Parlamentul │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│14. │Ministerul de Interne │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│15. │Ministerul Dezvoltarii si│ │ ││ │Prognozei │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│16. │Ministerul pentru │ 1.│Centrul de Formare si Management pentru ││ │Intreprinderi Mici si │ │Comert Bucuresti ││ │Mijlocii si Cooperatie │ │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│17. │Ministerul Agriculturii, │ 1.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │Alimentatiei si Padurilor│ │Arad ││ │ │───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Bacau ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Bihor ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Brasov ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Cluj ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Constanta ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 7.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Galati ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 8.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Iasi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 9.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Prahova ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │10.│Directia sanitara veterinara a judetului ││ │ │ │Timis ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │11.│Directia sanitara veterinara a municipiului││ │ │ │Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│18. │Ministerul Administratiei│ │ ││ │Publice │ 1.│41 prefecturi ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2.│Oficiul National de Cadastru, Geodezie ││ │ │ │si Cartografie Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│19. │Ministerul Informatiilor │ │ ││ │Publice │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│20. │Ministerul Afacerilor │ │ ││ │Externe │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│21. │Ministerul Integrarii │ │ ││ │Europene │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│22. │Ministerul Lucrarilor │ 1.│Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane││ │Publice, Transporturilor ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ si Locuintei │ 2.│Compania Nationala de Cai Ferate «C.F.R.» ││ │ │ │- S.A. ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 3.│ Societatea Nationala de Transport Feroviar││ │ │ │ de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A. │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 4.│Societatea Nationala de Transport Feroviar ││ │ │ │ de Calatori «C.F.R. Calatori» - S.A. │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 5.│Societatea de Servicii de Management ││ │ │ │Feroviar «S.M.F.» - S.A. │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 6.│Societatea de Administrare Active Feroviare││ │ │ │ «S.A.A.F.» - S.A. │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 7.│Centrul de Medicina Preventiva Brasov │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 8.│Centrul de Medicina Preventiva Bucuresti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ 9.│Centrul de Medicina Preventiva Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │10.│Centrul de Medicina Preventiva Constanta │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │11.│Centrul de Medicina Preventiva Craiova │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │12.│Centrul de Medicina Preventiva Iasi │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │13.│Centrul de Medicina Preventiva Galati │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │14.│Centrul de Medicina Preventiva Timisoara │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │15.│Spitalul CF Brasov │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │16.│Spitalul CF Drobeta-Turnu Severin │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │17.│Spitalul CF Galati │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │18.│Spitalul CF Iasi │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │19.│Spitalul CF Oradea │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │20.│Spitalul CF Pascani │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │21.│Spitalul CF Ploiesti │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │22.│Spitalul CF Sibiu │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │23.│Spitalul CF Simeria │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │24.│Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │25.│Spitalul Universitar CF Constanta │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │26.│Spitalul Universitar CF Craiova │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │27.│Spitalul Universitar CF Timisoara │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │28.│Spitalul Universitar CF Witing │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │29.│Spitalul Universitar CF nr. 2 │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │30.│Compania Nationala de Investitii │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │31.│Regia Autonoma "Administratia Nationala ││ │ │ │a Drumurilor din Romania │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │32.│Agentia Nationala pentru Locuinte │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ ││23. │Autoritatea pentru │ │ ││ │Privatizare si │ │ ││ │Administrarea │ │ ││ │Participatiilor Statului │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│24. │Ministerul Turismului │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│25. │Societatea Romana de │ │ ││ │Radiodifuziune │ - │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│26. │Consiliile judetene si │ - │ ││ │Consiliul General │ │ ││ │al Municipiului Bucuresti│ │ ││ │numai pentru achizitia │ │ ││ │de alimente suplimentare │ │ ││ │pentru elevi │ │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│27. │Consiliul General │ 1.│ RADET Bucuresti ││ │al Municipiului Bucuresti│ │ │├────┼─────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────────────┤│28. │Comisia Nationala a │ - │ ││ │Valorilor Mobiliare │ │ │└────┴─────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────┘    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 180/2002, reprodusa la pag. 4 din       acest numar.-----------Punctul 8 din anexa 1 a fost completat cu subpunctul 14 conform pct. 1 al art. 1 din HOTARARE nr. 478 din 16 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 28 mai 2002.Punctul 22 din anexa 1 a fost completat cu subpunctele 1-6 conform pct. 2 al art. 1 din HOTARARE nr. 478 din 16 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 28 mai 2002.Punctul 12 din anexa 1 a fost completat cu subpunctul 1 conform art. 1 din HOTARAREA nr. 608 din 13 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 24 iunie 2002.Punctul 4 din anexa 1 a fost completat cu subpunctele 1-10 conform pct. 1 al art. 1 din HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2002.Punctul 6 din anexa 1 a fost completat cu subpunctul 4 conform pct. 2 al art. 1 din HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2002.Punctele 25 si 26 din anexa 1 au fost introduse de pct. 3 al art. 1 din HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2002.Punctul 8 din anexa 1 a fost completat cu subpunctele 15-78 conform pct. 1 al art. 1 din HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Punctul 18 din anexa 1 a fost completat cu subpunctul 2 conform pct. 2 al art. 1 din HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Punctul 22 din anexa 1 a fost completat cu subpunctele 7-29 conform pct. 3 al art. 1 din HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Punctul 22 din anexa a fost completat cu subpunctul 30 conform pct. 1 al art. 1 din HOTARAREA nr. 1.285 din 13 noiembrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002.Punctul 27 din anexa 1 a fost introdus de pct. 1 al art. 1 din HOTARAREA nr. 36 din 16 ianuarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.Punctul 4 din anexa 1 a fost completat cu subpunctul 11 conform pct. 1 al art. 1 din HOTARAREA nr. 493 din 18 aprilie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 6 mai 2003.Punctul 22 din anexa 1 a fost completat cu subpunctele 31 si 32 conform pct. 2 al art. 1 din HOTARAREA nr. 493 din 18 aprilie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 6 mai 2003.Punctul 7 din anexa 1 a fost completat cu subpunctul 7 conform pct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003.Punctul 12 din anexa 1 a fost completat cu subpunctele 2-6 conform pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003.Punctul 28 din anexa 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003.Punctul 4 din anexa 1 a fost completat cu subpunctele 12-27 conform art. I din HOTARAREA nr. 1.559 din 18 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.-----------**) Conform art. 2 din HOTARAREA nr. 843 din 31 iulie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2002 preluarea institutiilor prevazute la art. I in cadrul Sistemul electronic pentru achizitii publice se va face esalonat, in transe, cu acordul ministerelor implicate.***) Conform art. 2 din HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002: (1) Unitatile spitalicesti care nu sunt cuprinse in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 182/2002 vor desfasura activitatea de achizitie electronica prin intermediul directiilor de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, cu exceptia celor care indeplinesc conditiile tehnice necesare derularii licitatiilor in nume propriu. (2) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate sa notifice in scris Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei exceptiile prevazute la alin. (1).  +  Anexa 2LISTA DE PRODUSE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Codul CPSA in care este inclus Denumirea produsului Nota      produsul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A Produse ale agriculturii 0113.10 Cartofi 1 si 2 0117.1 Fructe 1 si 2 0121.20 Lapte de vaca 1 si 2 0125.2 Oua 1 si 2 AE Produse ale industriei alimentare, bauturi, tutun 1511.14 Carne de porcine congelata 1 si 2 1561.10 Orez decorticat 1 si 2 1551.20 Lapte praf 1 si 2 1581.1 Produse de panificatie           si patiserie 3 1592.1 Alcool etilic 1440 Sare E Produse ale industriei textile 1720.20 Tesaturi din bumbac 1740.11 Cuverturi, paturi si pleduri 1 1740.14 Lenjerie de toaleta sau de bucatarie 1752.11 Sfori, franghii, corzi 1752.12 Plase impletite 1754.34 Tesaturi din fire metalizate si articole din           tesaturi metalizate EE Produse ale industriei celulozei, hartiei, cartonului 2112.12 Hartie si carton sub forma de foi sau coli 2112.14 Hartie si cartoane pentru scris, tiparit si           desenat 2112.21 Hartie pentru uz sanitar-gospodaresc           (igienico-sanitare) 2121.12 Confectii si ambalaje din hartie si carton           saci, pungi, mape, cornete) 2121.13 Ambalaje din carton ondulat (cutii) 2122.11 Articole din hartie, de uz gospodaresc sau           sanitar 2123 Articole de papetarie, scolare si comerciale 2125.12 Etichete 2222.13 Formulare imprimate (tichete, bilete, formulare           administrative) 2222.20 Articole de papetarie, scolare si comerciale 2225.10 Alte lucrari de tipografie EF Produse naturale si ale industriei de prelucrare a           titeiului 2320.15 Motorine 2441.51 Vitamine naturale si de sinteza; provitamine naturale           si concentrate 1 2441.54 Antibiotice (cefalosporine, aminoglicozide,           beta-lactamide) si sarurile lor 1 2442.24 Pansamente si catguturi (pansamente, vata, plasture           si articole similare) 1 2451.32 Produse pentru curatare 2524.27 Articole scolare si de birou din material plastic 2413.15 Oxizi, hidroxizi si baze minerale (hidroxid           de sodiu-soda caustica, hidroxid de potasiu,           oxizi, hidroxizi, peroxizi de magneziu,           strontiu si bariu, peroxizi de sodiu si de           potasiu, hidroxid de aluminiu, hirazina,           hidroxilamina si sarurile lor anorganice) 2413.22 Saruri ale halogen-oxiacizilor (hipocloriti           clorati, perclorati, bromati, perbromati,           iodati si periodati) 2413.33 Carbonati si percarbonati 2416.5 Alte materiale plastice de baza 2430.24 Cerneluri negre si colorate           pentru imprimerie (consumabile           pentru imprimante) 2441 Produse farmaceutice de baza 1 2442.23 Reactivi de laborator 1 2451.31 Sapunuri de toaleta si de parfumerie, de           menaj, sapunuri industriale si articole           impregnate cu sapun 2451.41 Dezodorizante menajere (preparate pentru           dezodorizarea si parfumarea incaperilor;           preparate odorifiante pentru ceremonii           religioase) 2451.43 Produse pentru lustruit, creme pentru           incaltaminte, mobila, parchet, caroserii,           metal si articole impregnate cu aceste           produse 2451.44 Produse pentru curatat (pasta si praf de           curatat precum si alte preparate similare): 2464.11 Placi, pelicule, filme si suprafete sensibile 2464.12 Preparate chimice pentru           utilizari fotografice           (consumabile, imprimante,           fax si copiatoare)           Suporti destinati inregistrarilor, cu exceptia 2465.10 peliculei cinematografice (benzi, casete,           discuri si alti suporti magnetici) 2466.20 Cerneluri de scris si de desen 2466.42 Produse auxiliare de uz sanitar (medii de           cultura si reactivi de laborator n.c.a.,           preparate stomatologice, pasta de modelat,           preparate si incarcaturi pentru extinctoare) 2513.60 Manusi din cauciuc vulcanizat, 1 si 2           neintarit, pentru chirurgie 2513.73 Alte articole din cauciuc (garnituri si           rondele din cauciuc, fire, busoane, gume din           din cauciuc, articole gonflabile); produse           diverse din ebonita 2522.12 Saci, pungi si huse, din alte materiale           plastice           Placi, foi, folii, benzi panglici, pelicule sau 2524.22 alte forme plate autoadezive, din material           plastic, chiar in role cu o latime > 20 cm. 2524.23 Articole de menaj din material plastic           (vesela si alte articole de menaj si obiecte de           uz casnic) EK Produse ale industriei constructiilor metalice 2875.2 Alte bunuri metalice n.c.a. (exceptia           armelor albe) 2875.23 Mici articole metalice de birou 2861 Articole metalice de birou (articole de taiat) 2913 Articole de robinetarie 5 EM Produse si echipamente electrice si optice 3001 Consumabile pentru fax si copiatoare 3310.13 Aparatura stomatologica (freze si burghie           (stomatologice, alte instrumente utilizate in           tehnica stomatologica) 3310.15 Aparate medicale diverse (seringi) 1 3320.63 Contoare de apa, gaz si electricitate,           inclusiv contoarele de etalonare 5 3320.83 Parti si accesorii pentru contoare 5 3662.11 Maturi si perii pentru curatenie 3663.2 Articole de scris GG**) 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA 1: Se aplica pentru Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Apararii Nationale.    NOTA 2: Se aplica pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii.    NOTA 3: Se aplica pentru hrana suplimentara a elevilor.    NOTA 4: Abrogata.    NOTA 5: Se aplica pentru RADET Bucuresti.    NOTA 6: se aplica pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.-----------Anexa 2 a fost completata conform pct. 3 al art. 1 din HOTARAREA nr. 478 din 16 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 28 mai 2002.Anexa 2 a fost completata conform pct. 4 al art. 1 din HOTARAREA nr. 1.110 din 10 octombrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 18 octombrie 2002.Anexa 2 a fost completata conform pct. 2 al art. 1 din HOTARAREA nr. 1.285 din 13 noiembrie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002.Anexa 2 a fost completata conform pct. 2 al art. 1 din HOTARAREA nr. 36 din 16 ianuarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.Anexa 2 a fost completata conform pct. 3 al art. 1 din HOTARAREA nr. 493 din 18 aprilie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 6 mai 2003.Nota 1 din anexa 2 a fost modificata de pct. 4 al art. 1 din HOTARAREA nr. 493 din 18 aprilie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 6 mai 2003.Anexa 2 a fost completata conform pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 721 din 25 iunie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 4 iulie 2003.Pozitia GG din anexa 2 si nota 4 au fost abrogate de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 612 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 6 iulie 2005.Anexa 2 a fost completata cu produsele prevazute in anexa la HOTARAREA nr. 612 din 23 iunie 2005, conform pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 612 din 23 iunie 2005.Pozitia 2420 Pesticide si alte produse agrochimice din anexa 2 a fost abrogata potrivit articolului unic din HOTARAREA nr. 1.849 din 22 decembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2006.*) Anexa 2 a fost completata cu produsele prevazute in tabelul de mai jos conform art. 2 din HOTARARE nr. 608 din 13 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 24 iunie 2002 avand aplicabilitate doar pentru Compania Nationala a Huilei - S.A. Petrosani┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│Nr.│ DENUMIRE PRODUS │COD ││crt│ │CPSA │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 1.│ PRODUSE DE BALASTIERA │1421 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 2.│ VATA MINERALA │2682 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 3.│ PRODUSE ALE INDUSTRIEI SIDERURGICE SI │ ││ │ METALURGICE; │ ││ │ - profil de mana SG 23 │2733 ││ │ - table si profile laminate la cald de tip U.I.H.L.T │2710 ││ │ - tevi din otel │2722 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 4.│PIESE SCHIMB PENTRU ECHIPAMENTE ALE INDUSTRIEI │ ││ │ELECTROTEHNICE: │ ││ │- motoare electrice noi si piese de schimb aferente │ ││ │- statii de transformare miniere : STA 44 si 500 A │ ││ │- celule electrice miniere CAA 7.2 Kv │ ││ │- redresoare pentru incarcarea lampilor de mina │3110 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 5.│CABLU PENTRU IMPUSCARE TIP CMP Y │3130 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 6.│SARE GEMA │1440 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 7.│CAPTUSEALA DE FRANARE SI FRICTIUNE PENTRU │2621 ││ │INSTALATIILE DE EXTRACTIE │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 8.│BOLTARI DE MINA │2661 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│ 9.│UNELTE DE MINA PENTRU MINERIT: lopeti, sape, │2940 ││ │tarnacoape, securi │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│10.│SCULE ASCHIETOARE PENTRU UTILAJE MINIERE: cutite de │2862 ││ │combina, capete detasabile, sape de foraj │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│11.│CABLURI ELECTRICE MINIERE: Sectiuni cuprinse intre 2,5mm │3130 ││ │patrati si 120mm patrati │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│12.│LAMPI ELECTRICE SI ECHIPAMENTE DE ILUMINAT: lampi │3150 ││ │miniere de cap, becuri, corpuri de iluminat │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│13.│ELEMENTE DE AUTOMATIZARE PENTRU INSTALATII │316 ││ │ELECTRICE MINIERE │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│14.│PIESE DE SCHIMB SI MATERIALE PENTRU LOCOMOTIVE │3520 ││ │LDH SI VAGOANE TRANSPORT CARBUNE │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│15.│BIOXID DE CARBON │1120 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│16.│PRAF INERT (CALCAR MACINAT) │1412 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│17.│BICARBONAT │1430 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│18.│BITUM, CARTON ASFALTAT │1450 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│19.│LAPTE ANTIDOT │1551 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│20.│PROSOAPE │1721 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│21.│FURTUNE SI ACCESORII PSI │1724 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│22.│FILTRE PRESA PENTRU PREPARAREA CARBUNELUI │1724 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│23.│SNUR ANCORAJ │1752 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│24.│CANEPA CU SEU │1752 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│25.│IMBRACAMINTE DE PROTECTIE │1821 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│26.│INCALTAMINTE DE PROTECTIE │1930 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│27.│LEMN DE MINA: D = 18 - 24, SI SEMIFABRICATE │2010 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│28.│COZI PENTRU UNELTE │2051 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│29.│MATERIALE SI PRODUSE PENTRU BIROTICA: rechizite, │2222 ││ │formulare, imprimate tipizate, produse de papetarie │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│30.│CARBURANTI LUBREFIANTI │2320 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│31.│SAPUN SEMITUALETA TOALETA │2451 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│32.│EXPLOZIVI TIP MINIER (AGP, Dinamita) │2461 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│33.│ANVELOPE, CAMERE AER, AUTO │2511 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│34.│PRODUSE ALE INDUSTRIEI CAUCIUCULUI: │ ││ │- furtune din cauciuc │ ││ │- curele de transmisie │ ││ │- semeringuri │ ││ │- covoare de banda │ ││ │- tuburi flexibile pentru aeraj │ ││ │- furtune de inalta presiune │2513 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│35.│MATERIALE ELECTROIZOLANTE │2524 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│36.│CIMENT │2651 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│37.│VAR │2652 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│38.│MATERIAL MARUNT DE CALE PENTRU LINIE NORMALA │2711 ││ │C.F.U. │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│39.│TUBURI METALICE PENTRU AERAJ │2722 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│40.│CAPSE PIROTEHNICE PENTRU INDUSTRIA MINIERA SI │2840 ││ │ACCESORII │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│41.│CUIE SI CRAMPOANE │2873 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│42.│ELECTROZI SUDURA: favorit, celulozici, superbazici, supertit, │2873 ││ │titan, inox, cu diametre intre 2,5 pana la 5mm │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│43.│CABLURI DIN OTEL (pentru masini de extractie, de echilibrare │2873 ││ │si de uz general), Diametru de la d=6mm, pana la d=68mm │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│44.│SURUBURI, BULOANE, LANTURI: lant minier calibrat cu │ ││ │- diametru de la 18mm la 26mm. │ ││ │- suruburi si piulite M5 pana M24 │ ││ │- suruburi speciale │ ││ │- elemente de asamblare (bride) SG 23 │2874 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│45.│PIESE DE SCHIMB PENTRU POMPE, COMPRESOARE SI │ ││ │PARTILE LOR: │ ││ │- compresoare L100 │ ││ │- turbocompresoare │ ││ │- pompe pentru evacuarea apelor de mina │ ││ │- cilindrii hidraulici │ ││ │- elemente de hidraulica miniera │2912 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│46.│VENTILE, VANE, ROBINETI │2913 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│47.│PIESE SCHIMB PENTRU VENTILATOARE DE AERAJ PARTIAL │2923 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│48.│PIESE DE SCHIMB PENTRU CANTAR DE BANDA │2924 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│49.│PIESE SCHIMB PENTRU UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA │2940 ││ │LEMNULUI: abricht, gater, circular │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│50.│RULMENTI PENTRU UTILAJE MINIERE │2941 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│51.│PIESE DE SCHIMB PENTRU UTILAJE MINIERE: │ ││ │- grinzi articulate pentru sustinere │ ││ │- locomotive de mina LDM 45 │ ││ │- funiculare │ ││ │- transportoare cu raclete: TR3, TR4, TR5, TR6, TR7 │ ││ │- transportoare pentru uzinele de preparare │ ││ │- transportoare miniere cu banda pentru subteran: │ ││ │ TMB 800, TMB 1000 │ ││ │- transportoare cu banda pentru prepararea carbunelui │ ││ │- combine de abataj si inaintare │ ││ │- agregate hidraulice miniere: AH78, AZ-23 │ ││ │- vase de extractie │ ││ │- sustineri mecanizate de abataj │ ││ │- instalatii de foraj │ ││ │- diverse utilaje pentru extragerea transportul si prepararea │2952 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│52.│PIESE DE SCHIMB PENTRU ECHIPAMENTE TEHNICA DE │3002 ││ │CALCUL │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│53.│PIESE DE SCHIMB PENTRU MOTOARE EX DI │3110 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│54.│PIESE DE SCHIMB PENTRU APARATE PENTRU COMANDA │3120 ││ │SI DISTRIBUTIA ELECTRICITATII: contactoare, cofrete cu │ ││ │contactor, elemente de automatizare │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│55.│BATERII SI ACUMULATORI │3140 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│56.│CASTI ANTIFONIE │3230 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│57.│APARATE DE MASURA SI CONTROL │3320 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│58.│PIESE SCHIMB AUTO │3430 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│59.│MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE, MATERIALE │2442 ││ │PENTRU RADIOLOGIE │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│60.│MASTI AUTOSALVARE PENTRU MINERIT │n.c.a. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│61.│MASTI PRAF │ n.c.a. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│62.│CARTUSE FILTRANTE PENTRU APARATE MINIERE DE │n.c.a. ││ │SALVARE │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│63.│CASTI PROTECTIE │2523 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│64.│FIOLE ALCOOLTEST, FIOLE COLORIMETRICE │n.c.a. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│65.│CARBID │2413 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│66.│ACCESORII LABORATOR PROBE │n.c.a. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│67.│MATERIALE TEHNOLOGICE PENTRU PREPARAREA │n.c.a. ││ │CARBUNELUI: agent flotatie, amidon, etc. │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│68.│MATERIALE PIESE SCHIMB SI ECHIPAMENTE PENTRU │n.c.a. ││ │SALVARE MINIERA: saci mina, urelit, spumant cu mare │ ││ │coeficient de infoiere, etc. │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│69.│DIVERSE PRODUSE SI MATERIALE NECESARE │ ││ │DESFASURARII ACTIVITATII SUBUNITATILOR CNH SA: │ ││ │- obiecte sanitare │ ││ │- detergenti │ ││ │- aricole feronerie │ ││ │- vopsele │ ││ │- pensule │ ││ │- maturi, etc. │n.c.a. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│70.│SUSTINERE MECANIZATA DE ABATAJ TIP SMA 5H │2952 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│71.│DISPOZITIVE PENTRU AGRAFAT BENZI │2513 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│72.│APARAT PERFORARE SI PLANTAT ANCORE TIP GOPHER │2952 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│73.│ECHIPAMENT TEHNOLOGIC PENTRU CENTRALA TERMICA │2822 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│74.│VENTILATOARE PENTRU AERAJ PARTIAL: 11 KW, 17 KW │2922 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│75.│INSTALATIE DE CLORINARE PE GAZ │n.c.a. │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│76.│STATII RADIO MOBILE │3220 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│77.│AUTOTURISME │3410 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│78.│SILOZ DOZARE 8 TONE │2952 │├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│79.│SCHIMBATOR DE CALDURA CU PLACI: 800 - 1440 KW │2923.1 │└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘------