ORDIN nr. 431 din 17 iunie 2002 (*actualizat*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea centrelor de referinţa de diagnostic imagistic(actualizat până la data de 23 iulie 2002*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 21 iunie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 iulie 2002, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 431 din 17 iunie 2002.Ministrul sănătăţii şi familiei,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. DB/7.124/2002 al Directiei generale de asistenţa medicală, programe şi servicii integrate, Directiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare şi Directiei generale a bugetului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea centrelor de referinţa de diagnostic imagistic, organizate ca unităţi sanitare publice sau private, cu sau fără personalitate juridica, având dotare tehnico-medicală de înaltă performanta şi personal medical specializat. (2) Centrele de referinţa de diagnostic imagistic furnizeaza servicii medicale de specialitate, de înaltă performanta, în sistem ambulatoriu, în condiţii de maxima eficienta în folosirea resurselor materiale, umane şi de timp. (3) Centrele de referinţa de diagnostic imagistic, organizate ca unităţi sanitare publice cu personalitate juridica, se subordoneaza direcţiilor de sănătate publică teritoriale, iar cele fără personalitate juridica funcţionează în structura unităţilor sanitare respective.  +  Articolul 2Centrele de referinţa de diagnostic imagistic din sistemul public se infiinteaza prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, iar cele private se infiinteaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, pe baza indeplinirii criteriilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Evaluarea indeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 se face la înfiinţare şi anual de către directiile de sănătate publică teritoriale şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.  +  Articolul 4Organizarea şi functionarea centrelor de referinţa de diagnostic imagistic se stabilesc prin regulament/act constitutiv de organizare şi functionare.  +  Articolul 5Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi directiile de sănătate publică teritoriale vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos  +  Anexa 1 CRITERIILEpe baza cărora o unitate sanitara de tip ambulatoriupoate fi declarata centru de referinţa de diagnosticimagistic1. Centrul de referinţa de diagnostic imagistic este o unitate sanitara publică sau privată, cu sau fără personalitate juridica, autorizata şi/sau acreditata conform dispoziţiilor legale în vigoare pentru desfăşurarea de activităţi medicale de specialitate în sistem ambulatoriu.2. Pentru a dobandi calitatea de centru de referinţa de diagnostic imagistic o unitate sanitara trebuie să indeplineasca anumite criterii privind structura, dotarea şi personalul, precum şi un program de activitate permanent, după cum urmeaza: a) sistemul de management al calităţii să fie certificat conform standardului ISO 9001/2002*); b) sa organizeze laboratoare de imagistica şi explorari functionale cu echipamente de înaltă performanta; c) echipamentele medicale utilizate să fie de ultima generatie, noi la momentul începerii activităţii şi să fie în mod continuu actualizate (3-5 ani, în functie de tipul aparatului); d) activităţile să fie prestate de medici specialisti cu competente şi/sau supraspecializari în domeniile respective, abilitati sa utilizeze aparatura din dotare, precum şi de personal medical mediu specializat; e) să fie disponibila şi accesibila cu prioritate persoanelor asigurate în sistemul asigurarilor sociale de sănătate, timp de 24 de ore din 24 de ore, 7 zile pe săptămâna.3. Centrul de referinţa de diagnostic imagistic trebuie să fie echipat cu tehnica de calcul performanta şi sa dispună de conexiune informatica cu alte centre medicale similare din strainatate, pentru facilitarea schimbului de informaţii în domeniul sau de activitate.--------------Litera a) a punctului 2 din anexa 1 a fost rectificata prin RECTIFICAREA nr. 431 din 17 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 23 iulie 2002.  +  Anexa 2 LISTAcuprinzand dotarea minima cu aparatura de înaltă performanta1. MRI2. CT3. Echipament de medicina nucleara4. Mamograf5. Osteodensitometru6. Echipament radiologie7. Ecograf, ecocardiograf Doppler8. Monitor Holter9. Echipament de testare în condiţii de efort.---------