HOTĂRÂRE nr. 974 din 4 octombrie 2001pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 18 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, semnat la Bucureşti la 7 iunie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina Andronescup. Ministrul pentru întreprinderile micişi mijlocii şi cooperatie,Dumitru Bulumete,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuPROGRAM 07/06/2001