HOTĂRÂRE nr. 952 din 27 septembrie 2001pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 9 octombrie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:«Art. 2. - (1) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. se reorganizează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor, astfel: a) filiala Societatea Comercială "Arsenal" - S.A. se desfiinţează, aparatul central al acesteia fuzionand cu aparatul central al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A.; b) sucursalele Metrom, Mija, Orastie, Resita, Sadu, Dragomiresti, Produse Speciale Fagaras, Chimica Victoria, Ploiesti, Institutul de Cercetare, Proiectare Sisteme de Producţie Bucureşti se reorganizează ca societăţi comerciale - filiale ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A.; c) sucursalele Valenii de Munte, Dragasani, Filiasi, Babeni, Mizil şi Mangalia se reorganizează ca societăţi comerciale sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor, părţi componente ale sectorului producţiei de apărare. (2) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. are în componenta filiale cu personalitate juridică, care sunt prevăzute în anexa nr. 1. (3) Filialele nou-înfiinţate se organizează şi funcţionează conform prevederilor legale în vigoare şi statutelor cuprinse în anexele nr. 1.1.-1.11. (4) Societăţile comerciale nou-înfiinţate, prezentate în anexa nr. 2, vor funcţiona conform prevederilor legale şi statutelor cuprinse în anexele nr. 2.1.-2.6. (5) Statutul Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., precum şi ale filialelor existente la data prezentei hotărâri se adapteaza în mod corespunzător, conform legilor în vigoare.»2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:«Art. 3. - (1) Capitalul social al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. este de 1.425.969.900 mii lei, integral subscris şi vărsat, deţinut în întregime de statul român în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei şi Resurselor, împărţit în 14.259.699 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, stabilit pe baza bilanţului contabil la data de 30 iunie 2001, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. participa în numele statului, ca acţionar unic, la capitalul social al filialelor sale, după cum urmează: a) cu un capital social de 116.422.200 mii lei, divizat în 1.164.222 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Tohan" - S.A., cu sediul în oraşul Zarnesti, Aleea Uzinei nr. 1, judeţul Braşov; b) cu un capital de 52.710.600 mii lei, divizat în 527.106 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Carfil" - S.A., cu sediul în municipiul Braşov, Str. Zizinului nr. 119, judeţul Braşov; c) cu un capital de 55.043.800 mii lei, divizat în 550.438 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. -Societatea Comercială "Metrom" - S.A., cu sediul în municipiul Braşov, Str. Carpatilor nr. 60, judeţul Braşov; d) cu un capital de 182.005.100 mii lei, divizat în 1.820.051 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina mecanică Cugir" - S.A., cu sediul în oraşul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judeţul Alba; e) cu un capital de 107.265.100 mii lei, divizat în 1.072.651 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina mecanică Plopeni" - S.A., cu sediul în oraşul Plopeni, Str. Republicii nr. 7, judeţul Prahova; f) cu un capital de 191.526.000 mii lei, divizat în 1.915.260 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina mecanică Sadu" - S.A., cu sediul în oraşul Bumbesti-Jiu, Str. Parangului nr. 1, judeţul Gorj; g) cu un capital de 52.737.200 mii lei, divizat în 527.372 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina mecanică Mija" - S.A., cu sediul în comuna I.L. Caragiale, judeţul Dambovita; h) cu un capital de 26.450.300 mii lei, divizat în 264.503 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina automecanica Moreni" - S.A., cu sediul în oraşul Moreni, str. Teis nr. 16, judeţul Dambovita; i) cu un capital de 25.560.000 mii lei, divizat în 255.600 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Arsenal - Resita" - S.A., cu sediul în municipiul Resita, Str. Barzavitei nr. 4, judeţul Caraş-Severin; j) cu un capital de 137.921.000 mii lei, divizat în 1.379.210 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina mecanică Bucureşti" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7-9, sectorul 3; k) cu un capital de 62.037.200 mii lei, divizat în 620.372 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina de produse speciale Dragomiresti" - S.A., cu sediul în municipiul Targoviste, Str. Laminorului nr. 2, judeţul Dambovita; l) cu un capital de 75.553.100 mii lei, divizat în 755.531 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina mecanică Orastie" - S.A., cu sediul în municipiul Orastie, str. Nicolae Titulescu nr. 60, judeţul Hunedoara; m) cu un capital de 241.795.300 mii lei, divizat în 2.417.953 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Uzina de produse speciale Fagaras" - S.A., cu sediul în municipiul Fagaras, str. Extravilan nr. 1, judeţul Braşov; n) cu un capital de 39.632.700 mii lei, divizat în 396.327 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Pirochim Victoria" - S.A., cu sediul în oraşul Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis, judeţul Braşov; o) cu un capital de 46.890.000 mii lei, divizat în 468.900 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Electromecanica Ploiesti" - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, sos. Ploiesti-Targoviste, judeţul Prahova; p) cu un capital de 6.380.400 mii lei, divizat în 63.804 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, la filiala Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. - Societatea Comercială "Institutul de cercetare-proiectare sisteme de producţie" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Sos. Oltenitei nr. 107-111, sectorul 4. (3) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. participa direct la capitalul social total al companiei cu valoarea de 6.039.900 mii lei, divizat în 60.399 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei. (4) Capitalul social al societăţilor comerciale nouinfiintate conform art. 2 alin. (1) lit. c) este integral vărsat de statul român şi repartizat astfel: a) un capital social de 42.229.300 mii lei, divizat în 422.293 acţiuni nominative, având o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, pentru Societatea Comercială "Uzina mecanică Valenii de Munte" - S.A., cu sediul în oraşul Valenii de Munte, str. Berevoiesti nr. 77-79, judeţul Prahova; b) un capital social de 70.141.500 mii lei, divizat în 701.415 acţiuni nominative, având o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, pentru Societatea Comercială "Uzina mecanică Dragasani" - S.A., cu sediul în municipiul Dragasani, Str. Belsugului nr. 110, judeţul Valcea; c) un capital de 28.081.900 mii lei, divizat în 280.819 acţiuni nominative, având o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, pentru Societatea Comercială "Uzina mecanică Babeni" - S.A., cu sediul în localitatea Babeni, Str. Uzinei nr. 1, judeţul Valcea; d) un capital social de 29.269.300 mii lei, divizat în 292.693 acţiuni nominative, având o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, pentru Societatea Comercială "Uzina mecanică Filiasi" - S.A., cu sediul în oraşul Filiasi, str. Avram Iancu nr. 46, judeţul Dolj; e) un capital social de 47.172.200 mii lei, divizat în 471.722 acţiuni nominative, având o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, pentru Societatea Comercială "MFA" - S.A. Mizil, cu sediul în oraşul Mizil, str. Mihai Bravu nr. 187, judeţul Prahova; f) un capital social de 34.968.900 mii lei, divizat în 346.689 acţiuni nominative, având o valoare nominală de 100.000 lei fiecare, pentru Societatea Comercială "Şantierul naval Mangalia" - S.A., cu sediul în oraşul Mangalia, Într. Portului nr. 1, judeţul Constanta.»3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:«Art. 5. - (1) Societăţile comerciale - filiale ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. vor prelua drepturile şi vor fi ţinute de obligaţiile sucursalelor reorganizate conform art. 2 alin. (1) lit. b) şi se subroga în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile acestora cu terţii, inclusiv în litigiile în curs. (2) Predarea-preluarea activului şi pasivului la societăţile comerciale nou-înfiinţate şi la noile filiale ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. se va face pe bază de protocol finalizat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 2 vor prelua drepturile şi vor fi ţinute de obligaţiile fostelor sucursale din care provin şi se subroga în drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile acestora cu terţii, inclusiv în litigiile în curs. (4) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. şi filiala Societatea Comercială "Arsenal" - S.A. vor încheia cu filialele nou-înfiinţate protocoale de predare-preluare a creditelor externe şi interne contractate, în termen de 30 de zile*) de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) În acelaşi termen, pentru creditele garantate de stat, societăţile comerciale - filiale ale Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. au obligaţia sa încheie cu Ministerul Finanţelor Publice, în calitatea acestuia de garant, acte juridice prin care se preiau drepturile şi obligaţiile Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. şi ale Societăţii Comerciale "Arsenal" - S.A., rezultate din convenţiile încheiate de acesta.»---------------*)Termenul de 30 de zile curge de la data 9 octombrie 2001.4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:«Art. 6. - (1) Personalul unităţilor care se reorganizează în societăţi comerciale se considera transferat în interesul serviciului la societăţile comerciale nou-înfiinţate. (2) Personalul aparatului central al filialei Societăţii Comerciale "Arsenal" - S.A. va fi preluat şi se considera transferat în interesul serviciului la aparatul central al Companiei Naţionale "Romarm" - S.A.. (3) Contractele colective de muncă încheiate de unităţile reorganizate potrivit art. 2, anterior prezentei hotărâri, rămân în vigoare până la negocierea noilor contracte colective de muncă.»5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:«Art. 7. - (1) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului, şi este administrată de consiliul de administraţie. (2) Filialele Companiei Naţionale "Romarm" - S.A. sunt administrate de consilii de administraţie. (3) Reprezentanţii statului în adunările generale ale acţionarilor companiei naţionale şi ale celorlalte societăţi comerciale nou-înfiinţate sunt numiţi şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. Membrii consiliilor de administraţie de la compania naţionala, de la filialele acesteia şi de la celelalte societăţi comerciale se confirma sau se revoca la propunerea adunării generale a acţionarilor, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor. (4) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. asigura strategia de dezvoltare şi implementare a programelor sectoriale pentru filialele sale, coordonează şi controlează activitatea acestora. (5) Compania Naţionala "Romarm" - S.A. elaborează bilanţul contabil consolidat pe baza bilanţurilor contabile ale filialelor sale, conform legii.»6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Anexele nr. 1, 1.1. - 1.11, 2, 2.1 - 2.6, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se comunică numai instituţiilor interesate."7. Articolul 14 se completează cu alineatul (2) care va avea următorul cuprins:«(2) Sectoarele şi categoriile profesionale din structura societăţilor comerciale nou-înfiinţate conform art. 2 alin. (1) lit. c) din prezenta hotărâre, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2001, vor beneficia de prevederile art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, cu modificările ulterioare, în următoarele limite:- Societatea Comercială "Uzina mecanică Filiasi" - S.A. - 280 salariaţi;- Societatea Comercială "Uzina mecanică Valenii de Munte" - S.A. - 190 salariaţi;- Societatea Comercială "Uzina mecanică Dragasani" - S.A. - 440 salariaţi;- Societatea Comercială "Uzina mecanică Babeni" - S.A. - 390 salariaţi;- Societatea Comercială "MFA" - S.A. Mizil - 390 salariaţi;- Societatea Comercială "Şantierul naval Mangalia" - S.A. - 465 salariaţi.»PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu-------