ORDIN nr. 25 din 21 aprilie 1993privind serviciile de sănătate preventive ce se asigura de organele sanitare veterinare şi sanitare umane pentru prevenirea şi combaterea transmiterii bolilor de la animale la om
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI nr. 25/21 aprilie 1993
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII nr. 474/30 aprilie 1993
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 19 mai 1993    Ministrul agriculturii şi alimentaţiei şi ministrul sănătăţii,având în vedere prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, modificată prin Legea nr. 75/1991 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991,având în vedere prevederile Legii nr. 3/1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 785/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 799/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,emit următorul ordin:  +  Articolul 1Bolile comune ale animalelor şi omului, a căror prevenire şi combatere fac obiectul prezentului ordin, sunt: antraxul, bruceloza, cisticercoza, febra Q, leptospiroza, ornitoza, morva, rabia, tularemia, trichineloza, tuberculoza bovina, salmonelozele, echinococoza, melioidoza, listerioza, rujetul, toxoplasmoza, encefalopatiile spongiferme, febra aftoasa, scabia, tricofitia etc.  +  Articolul 2La nivelul asistenţei primare (circumscripţia sanitară veterinara şi dispensarul medical teritorial): a) Circumscripţia sanitară veterinara, în baza supravegherii epizootice a teritoriului şi a asistenţei sanitare veterinare pe care le acorda animalelor, informează operativ dispensarul medical teritorial asupra cazurilor, focarelor cu cazuri multiple şi epizootiilor produse de bolile menţionate la art. 1, precum şi asupra unor măsuri luate, pe care trebuie să la cunoască şi medicul uman. b) Dispensarul medical teritorial, în baza supravegherii epidemiologice a teritoriului şi a ingrijirilor medicale acordate populaţiei, informează operativ circumscripţia sanitară veterinara asupra cazurilor, focarelor cu cazuri multiple şi epidemiilor produse de bolile menţionate la art. 1. c) Ancheta epidemiologica a cazurilor de imbolnavire la om prin bolile menţionate la art. 1 se face, în colaborare, de către medicul uman şi medicul veterinar, urmînd ca măsurile medicale şi sanitare veterinare, până la lichidarea focarului, să fie realizate de către dispensarul medical şi circumscripţia sanitară veterinara, fiecare în funcţie de atribuţiile pe care le are. d) Pentru realizarea măsurilor dispuse ierarhic pe linie sanitară veterinara, cît şi pe linie sanitară umană, care vizează prevenirea şi combaterea bolilor menţionate la art. 1, circumscripţiile sanitare veterinare şi dispensarele medicale umane sunt obligate să se sprijine reciproc.  +  Articolul 3La nivel judeţean (direcţia sanitară veterinara judeteana şi inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă judeţean): a) Direcţia sanitară veterinara judeteana informează inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă judeţean:- operativ (telefonic) asupra izbucnirilor epizootice sau focarelor de boli la animale, din grupa celor menţionate la art. 1, care pot avea implicaţii grave, imediate, asupra sănătăţii oamenilor;- periodic (lunar, trimestrial - în funcţie de sistemul de raportare reglementat) asupra evoluţiei incidentei la animale a bolilor menţionate la art. 1;- când este cazul - asupra acţiunilor planificate sau a măsurilor iniţiate care vizează prevenirea şi combaterea bolilor menţionate la art. 1 pentru care este necesar sprijinul sau informarea reţelei medicale umane. b) Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă judeţean informează direcţia sanitară veterinara judeteana:- operativ (telefonic) asupra izbucnirilor epidemice sau focarelor de boli la om, din grupa celor menţionate la art. 1, care necesita intervenţia rapida a organelor sanitare veterinare;- periodic (lunar, trimestrial - în funcţie de sistemul de raportare reglementat) asupra incidentei la om a bolilor menţionate la art. 1;- când este cazul - asupra acţiunilor planificate sau a măsurilor iniţiate care vizează prevenirea şi combaterea bolilor menţionate la art. 1 şi pentru care este necesar sprijinul sau informarea reţelei sanitare veterinare. c) Anchetele epidemiologice iniţiate de specialiştii din inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă judeţean în focarele de boala la om vor fi făcute în colaborare cu specialiştii din direcţia sanitară veterinara judeteana, urmînd ca măsurile medicale şi măsurile sanitare veterinare, până la lichidarea focarului, să fie dispuse, urmărite şi, eventual, executate de inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă şi de direcţia sanitară veterinara, fiecare în domeniul sau de competenţa şi conform atribuţiilor legale. d) Periodic (semestrial) sau ori de cîte ori este nevoie, inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă judeţean şi direcţia sanitară veterinara judeteana vor analiza evoluţia incidentei la om şi la animale a bolilor menţionate la art. 1, precum şi la datele de evaluare a potenţialului epidemiogen pentru aceste boli şi eficienta măsurilor de prevenire şi combatere în profil teritorial.Pe baza analizelor vor fi iniţiate noi măsuri dacă şi unde este cazul. e) Inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă şi direcţia sanitară veterinara exercita atribuţii de inspecţie sanitară şi, respectiv, inspecţie sanitară veterinara în teritoriu şi în obiectivele prevăzute de normele legale în vigoare.Specialiştii desemnaţi sa expertizeze obiective (pentru avizare sau autorizare) şi sa controleze modul cum se aplică şi se respecta normele antiepidemice şi de igiena, respectiv normele sanitare veterinare, se pot consulta dacă obiectivul pune probleme atât de respectare a normelor antiepidemice şi de igiena, cît şi de respectare a normelor sanitare veterinare, în scopul adoptării celei mai potrivite decizii de evitare a riscurilor pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor.Oprirea punerii în consum a alimentelor de origine animala care nu corespund normelor în vigoare şi care sunt considerate dăunătoare sănătăţii oamenilor şi animalelor se face, de regula, în colaborare, de către unităţile menţionate la alin. 1.Organele inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă sunt obligate sa sesizeze organele direcţiei sanitare veterinare când în activitatea lor de inspecţie constata riscuri de transmitere a bolilor de la animale la om şi invers. f) Pentru situaţiile de risc, în care se impune decizia organelor administraţiei publice locale, intervenţia se va face în comun de către direcţia sanitară veterinara şi inspectoratul de poliţie sanitară şi medicina preventivă.  +  Articolul 4La nivel central: a) Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei informează Direcţia generală a medicinei preventive şi promovării sănătăţii din cadrul Ministerului Sănătăţii:- operativ (telefonic) asupra izbucnirilor epizootice de mari proporţii care necesita intervenţii şi coordonari centrale;- periodic (lunar, trimestrial - în funcţie de sistemul de raportare reglementat) asupra evoluţiei incidentei la animale a bolilor menţionate la art. 1. b) Direcţia generală a medicinei preventive şi promovării sănătăţii din cadrul Ministerului Sănătăţii informează Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei:- operativ (telefonic) asupra izbucnirilor epidemice prin bolile din grupa celor menţionate la art. 1, care necesita intervenţia rapida şi de proporţii a organelor sanitare veterinare;- periodic (lunar, trimestrial - în funcţie de sistemul de raportare reglementat) asupra evoluţiei incidentei la om a bolilor menţionate la art. 1. c) În baza datelor de evaluare a morbiditatii şi a potentialelor epidemiologice pentru bolile de la art. 1, Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Direcţia generală a medicinei preventive şi promovării sănătăţii din cadrul Ministerului Sănătăţii pot stabili şi dispune măsuri comune. d) Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Direcţia generală a medicinei preventive şi promovării sănătăţii din cadrul Ministerului Sănătăţii colaborează în activitatea de iniţiere şi elaborare a unor acte normative şi alte reglementări. e) Direcţia generală sanitară veterinara şi Direcţia generală a medicinei preventive şi promovării sănătăţii, cu sprijinul institutelor de cercetare şi laboratoarelor de profil, vor revizui anual tehnicile de laborator unitare, pentru investigarea microbiologica şi chimica a produselor alimentare de origine animala şi valorile maxime admise. f) Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Direcţia generală a medicinei preventive şi promovării sănătăţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Ordinul nr. 124/368/1975 al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului sănătăţii privind sarcinile comune ale organelor sanitare veterinare şi sanitare în prevenirea şi combaterea transmiterii bolilor de la animale la om îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 6Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Direcţia generală a medicinei preventive şi promovării sănătăţii din cadrul Ministerului Sănătăţii vor lua măsuri de publicare a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei, conf. dr. ing. Ioan Oancea Ministrul sănătăţii,prof. dr. doc. Iulian Mincu--------------