HOTĂRÂRE nr. 379 din 11 aprilie 2001privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri judeţene situate în judeţul Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 23 aprilie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri judeţene situate în judeţul Tulcea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexă            ÎNCADRAREA UNOR DRUMURI PUBLICE DIN JUDEŢUL TULCEA
             
    Nr. crt.Indicativul şi denumirea drumuluiPoziţia kilometrică (origine-destinaţie)Lungimea (km)Provine din
      Drumuri comunale      
    1.DC1      
      Tulcea-Tudor Vladimirescu-Ceatalchioi- Pardina-Chilia Veche0+00066,000DJ 222N
      66+000    
    2.DC2      
      Ilganii de Jos-Partizani-Gorgova- Sulina-C.A.Rosetti0+00083,000DJ 222D
      83+000  
  -------