ORDIN nr. 2.985/C din 15 noiembrie 2000 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • ----------**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 866 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2010.Ministru de stat, ministrul justiţiei,în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 866 din 19 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 22 aprilie 2010.  +  Articolul 2Direcţia generală organizare, resurse umane şi relaţia cu Ministerul Public va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

  p. Ministru de stat,

  ministrul justiţiei,

  Gheorghe Mocuta,

  secretar de stat
   +  AnexăREGULAMENT 15/11/2000──────────────