HOTĂRÂRE nr. 1.283 din 22 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 14 ianuarie 2022  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 23 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Se aprobă închirierea de către Administrația Națională «Apele Române» a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând apele maritime interioare, precum și marea teritorială, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3Exploatarea resursei minerale, conform destinației menționate în anexă, se realizează cu respectarea prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.3. În anexă, după numărul curent 27^14 se introduc nouă noi numere curente, numerele curente 27^15-27^23, cu următorul cuprins:
  27^1563763parțial8.03.01BH Vedea cu toți afluenții de ordinele I-VIlungime 599 km, suprafața = 8 kmp8.000.000CF nr. 6 UAT Lunca Corbului, S = 760.886 mp, teren extravilan, râul Cotmeana, județul Argeș760.886Țara: România, județul Argeș0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,1684 aniagrement
  27^1664105parțial8.17.03Acumulare Adunați Stotală_teren = 1.073.418 mp, Steren = 642.970 mp,Sconstr_C1 - baraj = 34.597 mp, CF nr. 71600, UAT Nucet, Steren = 430.448 mp, Sconstr_C1 - deversor_de_ape_mari_disipator_de_energie = 1.943 mp, Sconstr_C2 - dig = 215 mp, CF nr. 72401, UAT Văcărești6.885.190CF nr. 71600 UAT Nucet, S = 608.373 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița3.902.267Țara: România, județul Dâmbovița0,0114 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,1684 aniagrement
  0,0134 aniacvacultură în ape dulci
  CF nr. 72401, UAT Văcărești, S = 428.290 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița2.747.167Țara: România, județul Dâmbovița0,0114 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,1684 aniagrement
  0,0134 aniacvacultură în ape dulci
  27^1764106parțial8.17.03Acumulare Ilfoveni Steren = 1.130.585 mp,Sconstr_C1 - baraj = 28.584 mp, Sconstr_C2-canal_de_evacuare = 5.543 mp, CF nr. 71284, UAT Nucet5.705.806CF nr. 71284, UAT Nucet, S = 1.096.458 mp, teren extravilan, județul Dâmbovița5.533.575Țara: România, județul Dâmbovița0,0164 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,1684 aniagrement
  0,0134 aniacvacultură în ape dulci
  27^1864113parțial8.17.03Acumulare Oncești 1 Vnnr = 1.120 mil. mc, S = 12,9 ha, Vat = 0,87 mil. mc, Valea Oncești1.366.226CF nr. 33028, UAT Stănești, S = 123.947 mp, teren extravilan, județul Giurgiu1.312.710Țara: România, județul Giurgiu0,0684 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,1684 aniagrement
  0,0404 aniacvacultură în ape dulci
  27^1964114parțial8.17.03Acumulare Oncești 2 (inclusiv podețe exploatare - Frătești) V(NNR) = 0,4 mil. mc., S(nnr) = 14,9 ha tub PREMO. D = 1 m1.399.567CF nr. 35553, UAT Frătești, S = 147.363 mp, teren extravilan, județul Giurgiu1.384.191Țara: România, județul Giurgiu0,0494 anipiscicultură
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,1684 aniagrement
  0,0404 aniacvacultură în ape dulci
  27^20106167parțial8.03.01BH Vedea și afl. de ord. I-VI, lung. = 954 km, supr. lucii de apă = 37,7 kmp37.700.000CF nr. 21794 UAT Nenciulești, S = 13.859 mp, teren extravilan, râu Vedea, județul Teleorman13.859Țara: România, județul Teleorman0,0522 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 21910, UAT Nenciulești, S = 102.965 mp, teren extravilan, râu Vedea, județul Teleorman102.9650,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 21358, UAT Plosca, S = 42.242 mp, teren extravilan, râu Vedea, județul Teleorman42.2420,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^21106222parțial8.03.01BH Argeș cu afl. ord. I-VI, L = 1.863 km, s = 53,5 kmp26.614.900CF nr. 81343, UAT Domnești, S = 209.236 mp, teren necunoscut, râul Doamnei, județul Argeș104.090Țara: România, județul Argeș0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^22106223parțial8.03.01BH Argeș cu afl. ord. I-VI, L = 1.086 km, S = 44 kmp31.309.600CF nr. 75932, UAT Petrești, S = 349.641 mp, teren extravilan, râu Argeș, județul Dâmbovița248.798Țara: România, județul Dâmbovița0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF nr. 75933, UAT Petrești, S = 535.195 mp, teren extravilan, râu Argeș, județul Dâmbovița380.8350,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1684 aniagrement
  1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  27^23106230parțial8.03.01BH Argeș cu afl. ord. I-VI, L = 29,35 km, S = 5,9 kmp6.537.284CF nr. 228431, Mun. București, S = 25.144 mp, teren intravilan, râu Dâmbovița, municipiul București, sectorul 332.217Țara: România, municipiul București1,9654 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  0,1684 aniagrement
  4. În anexă, numărul curent 34^3, se modifică și va avea următorul cuprins:
  34^3101435 parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 1.786 km, suprafață lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc410.424.305CF nr. 26088, UAT Valea Doftanei, S = 8.041 mp, teren extravilan și teren intravilan, categoria ape curgătoare, albie minoră râul Doftana54.276Țara: România, județul Prahova0,054 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  0,0524 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24337, UAT Râfov, S = 43.604 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen294.3270,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 24344, UAT Râfov, S = 30.347 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen204.8420,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25491, UAT Gherghița, S = 324.441 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova2.189.9770,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26069, UAT Dumbrava, S = 45.448 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Teleajen306.7740,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26658, UAT Drăgănești, S = 363.520 mp, teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Prahova2.453.7600,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23568, UAT Mănești, S = 62.667 mp, teren extravilan, ape curgătoare423.0020,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25504, UAT Ariceștii Rahtivani, S = 822.093 mp, teren extravilan, ape curgătoare5.549.1280,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25544, UAT Ariceștii Rahtivani, S = 32.609 mp, teren extravilan, ape curgătoare220.1110,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22334, UAT Vărbilău, S = 473.110 mp, teren intravilan și extravilan, ape curgătoare3.193.4930,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22712, UAT Dumbrăvești, S = 296.003 mp; teren extravilan categoria ape curgătoare, albie minoră râul Vărbilău1.998.0200,0523 aniîndepărtare material aluvionar
  5. În anexă, după numărul curent 34^14 se introduc nouă noi numere curente, numerele curente 34^15-34^23, cu următorul cuprins:
  34^15101425parțial8.03.01BH Siret- subbazinul Buzău cu toți afluenții de ord. I-VI; lung. curs de apă codificat = 1.182 km, supr. luciu de apă = 5.822,84 ha393.723.566CF nr. 21502, UAT Calvini, S = 180.035 mp, râu Bâsca Chiojdului, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.182.830Țara România, județul Buzău0,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 22928, UAT Pârscov, S = 319372 mp, râu Bălăneasa, teren extravilan, categoria ape curgătoare2.098.2740,053 aniîndepărtare material aluvionar
  34^16101435parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ord. I-VI județul Prahova, lung. curs de apă codificat = 1.786 km, supr. Lucii de apă = 6.076,96 ha, resursă teoretică = 490,1 mil. mc.410.424.305CF. nr. 24954, UAT Valea Călugărească, S = 168.586 mp, râu Teleajen, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.137.956Țara: România, județul Prahova0,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 231^46, UAT Măgureni, S = 772.814 mp, râu Prahova, teren extravilan, categoria ape curgătoare5.216.4950,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 25745, UAT Poienarii Burchii, S = 279.830 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.888.8530,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 20654, UAT Secăria, S = 34.215 mp, pârâu Florei, teren extravilan, categoria ape curgătoare230.9510,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 20649, UAT Secăria, S = 6.685 mp, pârâu Florei, teren extravilan, categoria ape curgătoare450.9350,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 26505, UAT Valea Doftanei, S = 14.374 mp, pârâu Florei, teren extravilan, categoria ape curgătoare97.0250,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 21628, UAT Iordăcheanu, S = 188.765 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.274.1640,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 28722, UAT Bucov, S = 562.134 mp, râu Teleajen, teren extravilan, categoria ape curgătoare3.794.4050,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 28029, UAT Șirna, S = 48.721 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare328.8670,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23643, UAT Mănești, S = 208.724 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.408.8870,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 23642, UAT Mănești, S = 379.475 mp, râu Cricovul Dulce, teren extravilan, categoria ape curgătoare2.561.4560,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. nr. 25815, UAT Poienarii Burchii, S = 155.684 mp, râu Ialomița, teren extravilan, categoria ape curgătoare1.050.8670,053 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 29427, UAT Târgșoru Vechi, S = 75.467 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare509.4020,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 29433, UAT Târgșoru Vechi, S = 10.787 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare72.8120,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 29429, UAT Târgșoru Vechi, S = 13.970 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare94.2980,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23659, UAT Mănești, S = 8.765 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare59.1640,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23660, UAT Mănești, S = 11.397 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare76.9300,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 23661, UAT Mănești, S = 36.438 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare245.9570,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 26039, UAT Ariceștii Rahtivani, S = 14.292 mp, râul Prahova, teren extravilan, ape curgătoare96.4710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 25878, UAT Poienarii Burchii, S = 99.077 mp, râul Ialomița, teren extravilan, ape curgătoare668.7700,054 aniîndepărtare material aluvionar
  34^17101426parțial08.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ord. I-VI149.350.990CF. nr. 75463, UAT Moroeni, S = 429797 mp, râul Ialomicioara, teren extravilan, categoria ape curgătoare3.008.579Țara: România, județul Dâmbovița0,053 aniîndepărtare material aluvionar
  34^1863892parțial08.03.03Lacul Lutul AlbSteren = 3.617.105 mp,CF nr. 81186UAT Movila Miresii, BH Dunăre, lac natural crov, volum = 0,255 mil. mc.348.672CF. nr. 81186, UAT Movila Miresii, S = 3.614.391 mp, teren extravilan, lac natural de crov348.410Țara: România, județul Brăila, comuna Movila Miresii0.0024 aniacvacultură în ape dulci
  29.4274 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  34^1964118parțial8.17.02Baraj Siriu Steren = 3.407.270 mp, Sconstr_C1 - corp_baraj = 120.523 mp,Sconstr_C2 - canal_deversor = 30.797 mp, Sconstr_C3 - canal = 495 mp,CF nr. 21496 UAT Siriu, bun imobil intabulat parțial1.322.225.113CF. nr. 21496, UAT Siriu, S = 3.255.455 mp, teren extravilan, lac de acumulare1.263.311.788Țara România, județul Buzău, comuna Siriu0.0464 aniagrement, pescuit sportiv, acvacultură în regim natural - fără furajare
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice, sport
  34^2064127parțial8.17.02Acumulare Dridu + pasarelă pietonală + derivație Ialomița - Mostiștea Stotală = 10.837.206 mp, bun imobil intabulat parțial,S teren = 22.546 mp, Sconstr_C1 - baraj_de_beton = 4.045 mp,S constr_C2 - baraj_de_pământ = 17.275 mp, S constr_C3 - baraj_de_pământ = 848 mp,CF nr. 21347 UAT Dridu,Steren = 69.356 mp, S constr_C1 - descărcător = 4.308 mp, CF nr. 21409, UAT Dridu,Steren = 4.201.464 mp, S constr_C1 - stație_pompare = 24 mp,S constr_C2 - dig_de_contur = 17.043 mp,S constr_C3 - dig_de_contur = 33.649 mp,CF nr. 21415 UAT Dridu,S teren = 1.263 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 1.263 mp,CF nr. 22173 UAT Fierbinți-Târg,S teren = 2.350.602 mp, S constr_C1 - pasarelă_pietonală = 445 mp,S constr_C2 - dig_de_apărare = 66.623 mp,S constr_C3 - dig_de_contur = 6.924 mp,CF nr. 22223 UAT Fierbinți-Târg,Steren = 1.700 mp, CF nr. 22224UAT Fierbinți-Târg,S teren = 94.883 mp, S constr_C 1 - dig_de_apărare = 10.141 mp,CF nr. 22225 UAT Fierbinți-Târg,Steren = 106.529 mp, CF nr. 27597UAT Fierbinți-Târg,Steren = 14.280 mp, CF nr. 22232UAT Fierbinți-Târg,S teren = 6.683 mp, CF nr. 22235UAT Fierbinți-Târg,S teren = 14.092 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 14.092 mp,CF nr. 26889 UAT Fierbinți-Târg,S teren = 3.858.813 mp, Sconstr_C1 - stație_pompare = 20 mp,Sconstr_C2 - dig_de_contur = 9.605 mp,CF nr. 22242 UAT Fierbinți-Târg,Steren = 2.139 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 2.139 mp,CF nr. 22243 UAT Fierbinți-Târg,Steren = 23.496 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 6.941 mp,CF nr. 53555 UAT Nuci,Steren = 783 mp, CF nr. 53561 UAT Nuci, Steren = 68.577 mp, Sconstr_C1 - dig_de_apărare = 16.917 mp, CF nr. 53562 UAT Nuci,lungime derivație - 17,8 km733.141.340CF. nr. 21415, UAT Dridu, S = 4.137.935 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare713.143.949Țara: România; județul Ialomița, comuna Dridu; orașul Fierbinți-Târg;județul: Ilfov; comuna Nuci0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice, sport
  CF. nr. 22223, UAT Fierbinți-Târg, S = 2.276.610 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice, sport
  CF. nr. 22224, UAT Fierbinți-Târg, S = 1.097 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF. nr. 22225, UAT Fierbinți-Târg, S = 84.742 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF. nr. 22232, UAT Fierbinți-Târg, S = 13.937 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF. nr. 22235, UAT Fierbinți-Târg, S = 6.683 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,010agrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF. nr. 22242, UAT Fierbinți-Târg, S = 3.845.859 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF. nr. 27597, UAT Fierbinți-Târg, S = 106.529 mp, teren extravilan, categoria ape stătătoare0,0104 aniagrement
  0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF. nr. 53555, UAT Nuci, S = 16.555 mp, teren extravilan, categoria ape curgătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare și alte activități economice
  CF. nr. 53562, UAT Nuci, S = 51.660 mp, teren extravilan, categoria ape curgătoare + stătătoare0,0104 aniacvacultură în ape dulci
  0,0104 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  34^21101462parțial8.03.01BH Dunăre aferent DABI (Dunăre + Mostiștea ) cu toți afluenții. de ord. I-VI; lungime curs de apă codificat județul Călărași = 510 km, supr. luciu de apă - 6.403,83 ha Dunăre + R. Mostiștea + R. Argeș (lung. = 75 km + 331 km + 42 km), supr = 3.847,65 ha br. Borcea, L = 52 km, S = 2.119,7 ha braț râul, L = 10 km, S = 436,48 ha432.500.375CF. nr. 33471, UAT Călărași, S = 126.750 mp, Braț Borcea, teren extravilan, categoria ape curgătoare855.563Țara: România, județul Călărași0,0304 aniacvacultură în ape dulci
  0,0304 aniagrement
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  34^2263799parțial8.03.01BH Dunăre (+Mostiștea) cu afluenții de ord. I-IV312.564.783CF nr. 23313, UAT Drăgoești, S = 59.990, teren extravilan, ape stătătoare, Balta Bisericii IV-Vulpoi404.933Țara: România, județul Ialomița0,0024 aniacvacultură în ape dulci
  0,2304 aniconstrucții provizorii, construcții plutitoare, agrement și alte activități economice
  34^23101434parțial8.03.01BH Ialomița cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 280,4 km, suprafață lucii de apă = 1.793,7 ha121.142.492CF nr. 23158, UAT Adâncata, S = 35.946, teren extravilan, ape curgătoare, râul Prahova242.636Țara: România, județul Ialomița0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  6. În anexă, după numărul curent 36^2 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 36^3-36^6, cu următorul cuprins:
  36^3101332 parțial8.03.01Baz. hidr. Someș cu toți afl. de ord. I-VI, lung. curs de apă codificată = 850,2 km, supr. luciu de apă = 1.504,57 ha, resursa teoretică de apă = 2.744 mil. mc15.045.700CF nr. 51474, UAT Napradea, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someș, St = 662.981 mp662.981Țara: România, județul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51475, UAT Napradea, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someș, St = 1.209.691 mp1.209.691Țara: România, județul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51773, UAT Someș-Odorhei, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan râul Someș, St = 115.928 mp115.928Țara: România, județul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51771, UAT Someș-Odorhei, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someș, St = 231.436 mp231.436Țara: România, județul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 51772, UAT Someș-Odorhei, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan râul Someș, St = 361.669 mp361.669Țara: România, județul Sălaj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  36^4101340 parțial8.03.01Baz. hidr. Someș-Crasna cu toți afl. de ord. I-VI, lung. curs de apă codificată = 656,5 km, supr. luciu de apă = 1.431,13 ha, resursa teoretică de apă = 4.506 mil. mc.14.311.300CF nr. 106239, UAT Odoreu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someș, St = 1.319.260 mp1.319.260Țara: România, județul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 106946, UAT Păulești, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someș, St = 701.505 mp701.505Țara: România, județul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 108135, UAT Culciu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan râul Someș, St = 688.375 mp688.375Țara: România, județul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 108134, UAT Culciu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someș, St = 93.520 mp93.520Țara: România, județul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  CF nr. 108137, UAT Culciu, ape curgătoare, teren extravilan/intravilan, râul Someș, St = 7.258 mp7.258Țara: România, județul Satu Mare0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2904 aniamplasare construcții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  36^564024 parțial8.17.02Acumularea Vârșolț Stotală_teren = 6.624.110 mp, Steren = 4.591.779 mp, S constr_C1 - dig_interfluviu = 15.821 mp, S constr_C2 dig_de_remuu = 6.054 mp, Sconstr_C6- dig_de_remuu = 6.806 mp, CF nr. 53145 UAT Crasna, Steren = 964.503 mp, Sconstr_C1 - bara frontal = 143.330 mp, Sconstr_ C2 - canal_colector_longitudinal = 11.593 mp, Sconstr_C3 - golire_de_fund_turn_manevră_vechi = 3.522 mp, S constr_C4 - stație_măsurare_volum_apă_DN800 = 6 mp, Sconstr_C5 - stație_măsurare_debite_evacuate_golire_de_fund_umăr_ stâng = 17 mp, Sconstr_C6 - golire_de_fund_turn_manevră_umăr_stâng = 1.835 mp, Sconstr_C7 - descărcător ape mari = 9.424 mp, Sconstr_C8 - reper fundamental = 1 mp, 101.388.534CF nr. 52894, UAT Meseșenii de Jos Acumulare Vârșolț, S totală = 1.157 mp, S neproductiv1.157Țara: România, județul Sălaj1,184 aniconstrucții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  0,054 aniactivitatea de piscicultură
  CF nr. 51127, UAT Vârșolț, Acumulare Vârșolț, S totală = 964.503 mp, S ape stătătoare = 656.084 mp794.628Țara: România, județul Sălaj1,184 aniconstrucții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  0,054 aniactivitatea de piscicultură
  Sconstr_C9 - turn_de_ manevră_umăr_stâng = 84 mp, Sconstr_C10 - turn_manevră_vechi = 55 mp, S constr C11 - reper_fundamental = 1 mp, S constr C12 - stație_măsurare_volume_apă_brută_DN1000 = 7 mp, CF nr. 51127 UAT Vârșolț, Steren = 1.066.671 mp, CF nr. 52893 UAT Meseșenii de Jos, Steren = 1.157 mp, CF nr. 52894, UAT Meseșenii de Jos
  36^664026 parțial8.17.02Baraj Strâmtori, Steren = 1.118.368 mp, Sconstr_C1 - baraj_Strâmtori = CF nr. 125067, UAT Baia Mare49.812.603CF nr. 125067, UAT Baia Mare, teren în acumularea Baraj Strâmtori, S totală = 1118368 mp, S ape stătătoare = 1109048 mp1.114.298Țara: România, județul Maramureș1,184 aniconstrucții plutitoare, construcții provizorii, agrement și alte activități economice, sport
  7. În anexă, numărul curent 43 se modifică și va avea următorul cuprins:
  43101366parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafață luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 308653, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 700.068 mp, UAT Fântânele,județul Arad770.075Țara: România; județul Arad0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 4800, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 137.969 mp, UAT Frumușeni, județul Arad151.7660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 302543, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 375.861 mp, UAT Bârzava,județul Arad413.4470,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303793, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 59.944 mp, UAT Conop, județul Arad65.9380,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306499, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 63.335 mp, UAT Zăbrani, județul Arad69.6690,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306501, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 23.060 mp, UAT Zăbrani, județul Arad25.3660,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303063, teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 1.410.020 mp,UAT Felnac,județul Arad1.551.0220,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305404, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 4.357 mp,UAT Conop, județul Arad4.7930,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305132, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 5.217 mp, UAT Conop,județul Arad5.7390,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 305430, teren extravilan ape curgătoare pârâul Cornic, S teren = 8.212 mp,UAT Conop,județul Arad9.0330,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 352831, teren intravilan ape curgătoare râul Mureș, S teren = 413.607 mp,UAT Arad,județul Arad454.9680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic“
  8. În anexă, numărul curent 46^4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  46^4101366parțial8.03.01BH Mureș cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 815 km, suprafață luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 317048teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 2.203.402 mp,UAT Vladimirescu, județul Arad2.423.742Țara: România, județul Arad0,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 302544teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 1.126.682 mp,UAT Bârzava, județul Arad1.239.3500,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306498teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 240.941 mp,UAT Zăbrani, județul Arad265.0350,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 303120teren extravilan ape curgătoare râul Mureș, Steren = 29.000 mp,UAT Felnac, județul Arad31.9000,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353618teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 397.500 mp,UAT Arad, județul Arad437.2500,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353616teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 64.890 mp,UAT Arad, județul Arad71.3790,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353644teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 237.494 mp,UAT Arad, județul Arad261.2430,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 353645teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 825.727 mp,UAT Arad, județul Arad908.2300,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 352831teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 413.607 mp,UAT Arad, județul Arad454.9680,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 306860teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 144.231 mp,UAT Conop, județul Arad158.6540,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  CF nr. 304373teren extravilan ape curgătoare, râul Mureș, Steren = 248.510 mp,UAT Petriș, județul Arad273.3610,0525 aniîndepărtare material aluvionar
  0,2810 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,2810 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,2810 aniagrement nautic
  9. În anexă, după numărul curent 46^13 se introduc șapte noi numere curente, numerele curente 46^14-46^20, cu următorul cuprins:
  46^1463737 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 1.233,09 km, sup. luciu de apă = 1.201,09 ha, resursa teoretică de apă = 891,19 mil mc/an13.326.371CF nr. 55068, teren extravilan ape curgătoare pr. Sarat, S = 1.799 mp, UAT Lupeni, județul Harghita1.996,89Țara România, județul Harghita0.04 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 60263, teren intravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 18.481 mp, UAT Odorheiu Secuiesc, județul Harghita20.513,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62602, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 31 mp, UAT Remetea, județul Harghita34,410,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62621, teren extravilan ape curgătoare pr. Lucaci, S = 32 mp, UAT Remetea, județul Harghita35,520,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62692, teren extravilan ape curgătoare pr. Ghiduț, S = 36 mp, UAT Remetea, județul Harghita39,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62619, teren extravilan ape curgătoare pr. Lucaci, S = 43 mp, UAT Remetea, județul Harghita47,730,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62662, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 46 mp, UAT Remetea, județul Harghita51,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62600, teren intravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 50 mp, UAT Remetea, județul Harghita55,500,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62664, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 60 mp, UAT Remetea, județul Harghita66,600,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62668, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 62 mp, UAT Remetea, județul Harghita68,820,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62691, teren extravilan ape curgătoare pr. Ghiduț, S = 81 mp, UAT Remetea, județul Harghita89,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62604, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 81 mp, UAT Remetea, județul Harghita89,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62666, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 134 mp, UAT Remetea, județul Harghita148,740,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62649, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S=154 mp, UAT Remetea, județul Harghita170,940.054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62606, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 163 mp, UAT Remetea, județul Harghita180,930,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62567, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 210 mp, UAT Remetea, județul Harghita233,100,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62571, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 295 mp, UAT Remetea, județul Harghita327,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62591, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 325 mp, UAT Remetea, județul Harghita360,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62563, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 327 mp, UAT Remetea, județul Harghita362,970,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62557, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 701 mp, UAT Remetea, județul Harghita778,110,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62569, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 999 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.108,890,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62685, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 1.090 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.209,900,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61236, teren intravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.185 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.315,350,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62684, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 1.296 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.438,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62605, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.505 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.670,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62589, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 1.561 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.732,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62508, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.596 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.771,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62652, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 1.619 mp, UAT Remetea, județul Harghita1.797,090,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62561, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S=1.872 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.077,920,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62663, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 2.193 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.434,230,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62620, teren extravilan ape curgătoare pr. Lucaci, S = 2.245 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.491,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62650, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 3.121 mp, UAT Remetea, județul Harghita3.464,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62681, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 4.110 mp, UAT Remetea, județul Harghita4.562,100,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61286, teren extravilan ape curgătoare pr. Lăzarea, S = 4.186 mp, UAT Remetea, județul Harghita4.646,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62601, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 4.318 mp, UAT Remetea, județul Harghita4.792,980,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62669, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 4.405 mp, UAT Remetea, județul Harghita4.889,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62714, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 4.638 mp, UAT Remetea, județul Harghita5.148,180,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62610, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 4.986 mp, UAT Remetea, județul Harghita5.534,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62694, teren extravilan ape curgătoare pr. Lazarea, S = 5.045 mp, UAT Remetea, județul Harghita5.599,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62555, teren intravilan ape curgătoare pr. Piatra, S = 5.943 mp, UAT Remetea, județul Harghita6.596,730,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62603, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 6.161 mp, UAT Remetea, județul Harghita6.838,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61229, teren necunoscut pr. Martonca, S = 6.471 mp, UAT Remetea, județul Harghita7.182,810,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62659, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 6.644 mp, UAT Remetea, județul Harghita7.374,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62667, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 8.409 mp, UAT Remetea, județul Harghita9.333,990,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62661, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 8.490 mp, UAT Remetea, județul Harghita9.423,900,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62683, teren intravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 8.646 mp, UAT Remetea, județul Harghita9.597,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62657, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 10.608 mp, UAT Remetea, județul Harghita11.774,880,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62665, teren necunoscut pr. Eseniu, S = 12.436 mp, UAT Remetea, județul Harghita13.803,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62690, teren necunoscut pr. Ghidut, S = 15.146 mp, UAT Remetea, județul Harghita16.812,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61234, teren necunoscut pr. Martonca, S = 28.179 mp, UAT Remetea, județul Harghita31.278,690,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,.294 aniagrement nautic
  CF nr. 62548, teren necunoscut r. Mureș, S = 28.265 mp, UAT Remetea, județul Harghita31.374,150,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61230, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 58.094 mp, UAT Remetea, județul Harghita64.484,340,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62655, teren extravilan ape curgătoare pr. Eseniu, S = 3.611 mp, UAT Remetea, județul Harghita4.008,210,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62607, teren extravilan ape curgătoare pr. Martonca, S = 1.903 mp, UAT Remetea, județul Harghita2.112,330,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 51976, teren intravilan ape curgătoare pr. Șoimușul Mic, S = 1.683 mp, UAT Sacel, județul Harghita1.868,130,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 51978, teren intravilan ape curgătoare pr. Soimusul Mic, S = 1.461 mp, UAT Sacel, județul Harghita1.621,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 54369, teren extravilan ape curgătoare pr. Corund, S = 65.047 mp, UAT Praid, județul Harghita72.202,170,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^15101354 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 2727 km, sup. luciu de apă = 3396,09 ha, resursa teoretică de apă = 1179,68 mil mc/an37.677.266CF nr. 55713, teren intravilan ape curgătoare pr. Sovata, S = 10.506 mp, UAT Sovata, județul Mureș11.661,66Țara România, județul Mureș0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 141406, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 8.877 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș9.853,470,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140788, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 1.321 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș1.466,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140866, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 1.867 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș2.072,370,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140634, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 1.796 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș1.993,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140613, teren intravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 1.876 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș2.082,360,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140809, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 3.757 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș4.170,270,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140796, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 3.654 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș4.055,940,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140637, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 5.070 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș5.627,700,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 140797, teren intravilan ape curgătoare pr. Poclos, S = 8.814 mp, UAT Târgu Mureș, județul Mureș9.783,540,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 51669, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 204.891 mp, UAT Bogata, județul Mureș227.429,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56195, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 132.100 mp, UAT Ungheni, județul Mureș146.631,000,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^16101357 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 841 km, sup. luciu de apă = 1294,46 ha, resursa teoretică de apă = 94,67 mil mc/an14.361.137CF nr. 101404, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 5.796 mp, UAT Darlos, județul Sibiu6.433,56Țara România, județul Sibiu0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 102037, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 196.914 mp, UAT Micasasa, județul Sibiu218.574,540,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^17101360 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 546 km, sup. luciu de apă = 889,76 ha, resursa teoretică de apă = 176,72 mil mc/an9.871.271CF nr. 53150, teren extravilan ape curgătoare r. Arieș, S = 139.671 mp, UAT Iara, județul Cluj155.034,81Țara România, județul Cluj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56045, teren extravilan ape curgătoare r. Arieș, S = 202.073 mp, UAT Moldovenești, județul Cluj224.301,030,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 54231, teren extravilan ape curgătoare r. Arieș, S = 96.142 mp, UAT Iara, județul Cluj106.717,620,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 54230, teren extravilan ape curgătoare r. Arieș, S = 387.145 mp, UAT Iara, județul Cluj429.730,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56575, teren extravilan ape curgătoare Aries, S = 48.644 mp, UAT Câmpia Turzii, județul Cluj53.994,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 56576, teren extravilan ape curgătoare Arieș, S = 41.361 mp, UAT Câmpia Turzii, județul Cluj45.910,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^18101362 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 2490 km, sup. luciu de apă = 4001 ha, resursa teoretică de apă = 1470,9 mil.mc44.388.323CF nr. 72953, teren extravilan ape curgătoare pr. Dunarita, S = 643 mp, UAT Mihalt, județul Alba713,73Țara România, județul Alba0.054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 76232, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 249.788 mp, UAT Teiuș, județul Alba277.264,680,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73480, teren extravilan ape curgătoare pr. Unirea, S = 5.372 mp, UAT Unirea, județul Alba5.962,920,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80305, teren extravilan ape curgătoare pr. Târnava Mare, S = 314.180 mp, UAT Blaj, județul Alba348.739,800,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80304, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 11.844 mp, UAT Blaj, județul Alba13.146,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80339, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 96.671 mp, UAT Blaj, județul Alba107.304,810,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80166, teren extravilan ape curgătoare pr. Târnava Mare, S = 257.040 mp, UAT Blaj, județul Alba285.314,400,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80217, teren extravilan ape curgătoare r. Târnava Mare, S = 26.601 mp, UAT Blaj, județul Alba29.527,110,04 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 72079, teren extravilan ape curgătoare r. Geoagel, S = 8.719 mp, UAT Ponor, județul Alba9.678,090,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73641, teren extravilan ape curgătoare r. Arieș, S = 7.155 mp, UAT Bistra, județul Alba7.942,050,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73911, teren extravilan ape curgătoare r. Arieș, S = 66.169 mp, UAT Lupșa, județul Alba73.447,590,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80315, teren extravilan ape curgătoare r. Veza, S = 165 mp, UAT Blaj, județul Alba183,150,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 72007, teren extravilan ape curgătoare r. Galda, S = 139 mp, UAT Mogoș, județul Alba154,290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81598, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 61.053 mp, UAT Ocna Mureș, județul Alba67.768,830,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15103, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 10.837 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba12.029,070,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15191, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 1.185 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba1.315,350,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15172, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 1.068 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba1.185,480,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15175, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 522 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba579,420,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15256, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 5.112 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba5.674,320,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15295, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 4.030 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba4.473,300,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15364, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 7.339 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba8.146,290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15511, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 1.251 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba1.388,610,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15524, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 1.520 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba1.687,200,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15554, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 1.124 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba1.247,640,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15561, teren intravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 31.649 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba35.130,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15806, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Vințului, S = 3.236 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba3.591,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15409, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 13.364 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba14.834,040,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15293, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 279 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba309,690,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15250, teren intravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 3.654 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba4.055,940,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15211, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 1.409 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba1.563,990,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15230, teren intravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 1.866 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba2.071,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15171, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 23.653 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba26.254,830,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 15309, teren extravilan ape curgătoare pr. Stavini, S = 1.300 mp, UAT Vințu de Jos, județul Alba1.443,000,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 114482, teren extravilan ape curgătoare pr. Ampoi, S = 58.758 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba65.221,380,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 114481, teren extravilan ape curgătoare pr. Ampoi, S = 43.391 mp, UAT Alba Iulia, județul Alba48.164,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74514, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 68.853 mp, UAT Unirea, județul Alba76.426,830,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 77704, teren extravilan ape curgătoare pr. Ungurei, S = 44.807 mp, UAT Roșia de Secaș, județul Alba49.735,770,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80120, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Sinui, S = 1.911 mp, UAT Roșia de Secaș, județul Alba2.121,210,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80381, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Sinui, S = 8.142 mp, UAT Roșia de Secaș, județul Alba9.037,620,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80659, teren extravilan ape curgătoare pr. Ungurei, S = 25.934 mp, UAT Roșia de Secaș, județul Alba28.786,740,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81516, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 213.925 mp, UAT Ocna Mureș, județul Alba237.456,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80117, teren extravilan ape curgătoare pr. Ungurei, S = 3.205 mp, UAT Roșia de Secaș, județul Alba3.557,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81303, teren extravilan ape curgătoare pr. Ciunga, S = 11.776 mp, UAT Ocna Mureș, județul Alba13.071,360,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81091, teren extravilan ape curgătoare pr. Pusta Bagaului, S = 10.343 mp, UAT Ocna Mureș, județul Alba11.480,730,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 71792, teren extravilan ape curgătoare pr. Geoagel, S = 11.088 mp, UAT Ponor, județul Alba12.307,680,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 73758, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 469.176, UAT Mihalt, județul Alba520.785,360,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 72361, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Bibat, S = 2.618 mp, UAT Metes, județul Alba2.905,980,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 75342, teren extravilan ape curgătoare pr. Calnic, S = 22.593 mp, UAT Calnic, județul Alba25.078,230,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74663, teren extravilan ape curgătoare pr. Calnic, S = 27.131 mp, UAT Calnic, județul Alba30.115,410,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74254, teren extravilan ape curgătoare pr. Calnic, S = 12.413 mp, UAT Calnic, județul Alba13.778,430,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81390, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea lui Sinui, S = 30.491 mp, UAT Roșia de Secaș, județul Alba33.845,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 72370, teren extravilan ape curgătoare r. Arieș, S = 37.891 mp, UAT Avram Iancu, județul Alba42.059,010,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 74158, teren extravilan ape curgătoare pr. Alecus, S = 2.883 mp, UAT Sona, județul Alba3.200,130,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80964, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 62.214 mp, UAT Daia Română, județul Alba69.057,540,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80996, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 4.174 mp, UAT Daia Română, județul Alba4.633,140,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80998, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 386 mp, UAT Daia Română, județul Alba428,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81143, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 5.895 mp, UAT Daia Română, județul Alba6.543,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81174, teren intravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 1.021 mp, UAT Daia Română, județul Alba1.133,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81175, teren intravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 1.164 mp, UAT Daia Română, județul Alba1.292,040,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81178, teren intravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 2.094 mp, UAT Daia Română, județul Alba2.324,340,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81018, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 3.457 mp, UAT Daia Română, județul Alba3.837,270,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 81027, teren extravilan ape curgătoare pr. Daia, S = 17.118 mp, UAT Daia Română, județul Alba19.000,980,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 71324, teren extravilan ape curgătoare pr. Arieș, S = 279.601 mp, UAT Ocoliș, județul Alba310.357,110,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 75642, teren extravilan ape curgătoare pr. Gârbău, S = 40.505 mp, UAT Berghin, județul Alba44.960,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 75346, teren extravilan ape curgătoare pr. Ohaba, S = 5.831 mp, UAT Berghin, județul Alba6.472,410,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 75190, teren extravilan ape curgătoare pr. Ohaba, S = 1.079 mp, UAT Berghin, județul Alba1.197,690,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80370, teren extravilan ape curgătoare pr. Veza, S = 2.406 mp, UAT Blaj, județul Alba2.670,660,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 80357, teren extravilan ape curgătoare pr. Veza, S = 2.037 mp, UAT Blaj, județul Alba2.261,070,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^19101364 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI, lung. curs de apă codificat = 2.070 km, sup. luciu de apă = 3.293 ha, resursa teoretică de apă = 1.609,44 mil. m36.181.087CF nr. 66846, teren extravilan ape curgătoare pr. Zlasti, S = 8.001 mp, UAT Cerbal, județul Hunedoara8.881,11Țara România, județul Hunedoara0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 68239, teren extravilan ape curgătoare pr. Iazurile, S = 37.745 mp, UAT Cerbal, județul Hunedoara41.896,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 64956, teren extravilan ape curgătoare pr. Cerbal, S = 38.803 mp, UAT Cerbal, județul Hunedoara43.071,330,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65891, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 1.216 mp, UAT Geoagiu, județul Hunedoara1.349,760,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63660, teren extravilan ape curgătoare pr. Sârbi, S = 15.607 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara17.323,770,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63661, teren extravilan ape curgătoare pr. Bacisoara, S = 18.984 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara21.072,240,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63662, teren extravilan ape curgătoare pr. Sacamas, S = 2.044 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara2.268,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63663, teren extravilan ape curgătoare pr. Sacamas, S = 1.942 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara2.155,620,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63664, teren extravilan ape curgătoare r. Sacamas, S = 2.064 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara2.291,040,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67249, teren necunoscut ape curgătoare pr. Nadrab, S = 3.666 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara4.069,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67250, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 881 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara977,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67151, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 812 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara901,320,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67152, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 439 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara487,290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67253, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 237 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara263,070,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67254, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 325 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara360,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67252, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 2.251 mp, UAT Lelese, județul Hunedoara2.498,610,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63665, teren extravilan ape curgătoare pr. Mureș, S = 530.544 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara588.903,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63669, teren extravilan ape curgătoare pr. Mureș, S = 54.014 mp, UAT Ilia, județul Hunedoara59.955,540,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 70827, teren intravilan ape curgătoare pr. Nadrab, S = 643 mp, UAT Ghelari, județul Hunedoara713,730,04 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 67673, teren extravilan ape curgătoare pr. Silvas, S = 3.486 mp, UAT Hațeg, județul Hunedoara3.869,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62394, teren extravilan ape curgătoare pr. Pârâul de Câmp, S = 9.895 mp, UAT General Berthelot, județul Hunedoara10.983,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63508, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 81.786 mp, UAT Turdaș, județul Hunedoara90.782,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62213, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 319 mp, UAT Zam, județul Hunedoara354,090,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62214, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 202.097 mp, UAT Zam, județul Hunedoara224.327,670,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62215, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 491.123 mp, UAT Zam, județul Hunedoara465.226,530,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62224, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 393.536 mp, UAT Zam, județul Hunedoara436.824,960,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 62225, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 217.349 mp, UAT Zam, județul Hunedoara241.257,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65343, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 62.938 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara69.861,180,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 61115, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 303.517 mp, UAT Burjuc, județul Hunedoara336.903,870,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65342, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 1.277 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara1.417,470,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63407, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 50.504 mp, UAT Dobra, județul Hunedoara56.059,440,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 63419, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 36.476 mp, UAT Dobra, județul Hunedoara40.488,360,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 65345, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 29.182 mp, UAT Gurasada, județul Hunedoara32.392,020,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  46^20101366 parțial8.03.01Bazinul hidrografic Mureș cu toți afluenții de ord. I-VI lung. curs de apă codificat = 815 km, sup. luciu de apă = 3.587,67 ha, resursa teoretică de apă = 441,81 mil. mc39.802.713CF nr. 353654, teren intravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 25.029 mp, UAT Arad, județul Arad27.782,19Țara România, județul Arad0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 353619, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 592.295 mp, UAT Arad, județul Arad657.447,450,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304954, teren extravilan ape curgătoare pr. Monorostia, S = 5.805 mp, UAT Barzava, județul Arad6.443,550,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304900, teren extravilan ape curgătoare pr. Monorostia, S = 9.873 mp, UAT Barzava, județul Arad10.959,030,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 303958, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 13.939 mp, UAT Birchis, județul Arad15.472,290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 309514, teren extravilan ape curgătoare pr. Chelmac, S = 3.829 mp, UAT Conop, județul Arad4.250,190,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 309507, teren extravilan ape curgătoare pr. Chelmac, S = 33.696 mp, UAT Conop, județul Arad37.402,560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 306891, teren extravilan ape curgătoare pr. Cladova, S = 13.708 mp, UAT Lipova, județul Arad15.215,880,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305583, teren extravilan ape curgătoare pr. Sinicot, S = 4.866 mp, UAT Paulis, județul Arad5.401,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305990, teren extravilan ape curgătoare pr. Sinicot, S = 6.125 mp, UAT Paulis, județul Arad6.798,750,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304243, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 1.146.173 mp, UAT Varadia de Mureș, județul Arad1.272.252,030,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304249, teren extravilan ape curgătoare pr. Julita, S = 10.658 mp, UAT Varadia de Mureș, județul Arad11.830,380,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304250, teren extravilan ape curgătoare pr. Stejar, S = 16.494 mp, UAT Varadia de Mureș, județul Arad18.308,340,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304254, teren extravilan ape curgătoare r. Stejar, S = 24.326 mp, UAT Varadia de Mureș, județul Arad27.001,860,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304255, teren extravilan ape curgătoare pr. Julita, S = 12.184 mp, UAT Varadia de Mureș, județul Arad13.524,240,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304589, teren extravilan ape curgătoare pr. Petris, S = 3.161 mp, UAT Petris, județul Arad3.508,710,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304591, teren extravilan ape curgătoare r. Petris, S = 33.781 mp, UAT Petris, județul Arad37.496,910,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304592, teren extravilan ape curgătoare r. Petris, S = 18.721 mp, UAT Petris, județul Arad20.780,310,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304593, teren extravilan ape curgătoare pr. Petris, S = 10.966 mp, UAT Petris, județul Arad12.172,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305857, teren extravilan ape curgătoare pr. Barzava, S = 64.444 mp, UAT Barzava, județul Arad71.532,840,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304384, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 12.837 mp, UAT Birchis, județul Arad14.249,070,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 304848, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 4.323 mp, UAT Birchis, județul Arad4.798,530,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307164, teren extravilan ape curgătoare pr. Izvor, S = 15.131 mp, UAT Birchis, județul Arad16.795,410,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307538, teren extravilan ape curgătoare pr. Izvor, S = 6.597 mp, UAT Birchis, județul Arad7.322,670,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307623, teren extravilan ape curgătoare pr. Izvor, S = 3.123 mp, UAT Birchis, județul Arad3.466,530,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308720, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 4.245 mp, UAT Birchis, județul Arad4.711,950,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308721, teren extravilan ape curgătoare pr. Birchis, S = 2.467 mp, UAT Birchis, județul Arad2.738,370,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 318480, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 52.586 mp, UAT Vladimirescu, județul Arad58.370,460,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 351273, teren intravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 2.166 mp, UAT Arad, județul Arad2.404,260,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308015, teren intravilan ape curgătoare pr. Troas, S = 3.702 mp, UAT Săvârșin, județul Arad4.109,220,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307478, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Fanatelor de Jos, S = 1.113 mp, UAT Zabrani, județul Arad1.235,430,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307063, teren extravilan ape curgătoare pr. Fiac, S = 15.977 mp, UAT Bata, județul Arad17.734,470,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307187, teren extravilan ape curgătoare pr. Sulinis, S = 10.549 mp, UAT Bata, județul Arad11.709,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 303928, teren extravilan ape curgătoare pr. Crăciuneasca, S = 1.572 mp, UAT Săvârșin, județul Arad1.744,920,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 307559, teren extravilan ape curgătoare pr. Valea Fanatelor de Jos, S = 15.349 mp, UAT Zabrani, județul Arad17.037,390,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305200, teren extravilan ape curgătoare pr. Petris, S = 34.567 mp, UAT Petris, județul Arad38.369,370,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 305203, teren extravilan ape curgătoare pr. Burgueni, S = 12.546 mp, UAT Petris, județul Arad13.926,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 310588, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 841.132 mp, UAT Seitin, județul Arad933.656,520,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 303848, teren extravilan ape curgătoare pr. Draut, S = 18.346 mp, UAT Sistarovat, județul Arad20.364,060,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 358167, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 317.468 mp, UAT Arad, județul Arad352.389,480,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 309971, teren extravilan ape curgătoare pr. Nadas, S = 487 mp, UAT Conop, județul Arad540,570,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308339, teren extravilan ape curgătoare r. Mureș, S = 257.100 mp, UAT Săvârșin, județul Arad285.381,000,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308332, teren extravilan ape curgătoare pr. Somonita, S = 32.015 mp, UAT Săvârșin, județul Arad35.536,650,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308337, teren extravilan ape curgătoare pr. Somonita, S = 38.370 mp, UAT Săvârșin, județul Arad42.590,700,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  CF nr. 308338, teren extravilan ape curgătoare pr. Troas, S = 8.335 mp, UAT Săvârșin, județul Arad9.251,850,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,294 aniamplasare de construcții plutitoare
  0,294 anivalorificare luciu de apă pentru pescuit sportiv și recreativ
  0,294 aniagrement nautic
  10. În anexă, după numărul curent 84^2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 84^3, cu următorul cuprins:
  „84^363751 parțial8.03.01.BH Crișuri cu toți afluenții de ordinele I-VI lungime cursuri de apă codificate = 5.785 km, suprafață luciu de apă = 1.063,02 ha10.630.200CF nr. 302724 UAT Almaș St = 17.033 mp, teren extravilan albia râului Crișul Alb 17.033Țara: România, județul Arad0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,134 aniconstrucții plutitoare
  0,134 aniagrement
  CF nr. 105836 UAT Aleșd St = 199.311 mp, teren extravilan albia râului Crișul Repede199.311Țara: România, județul Bihor0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  0,134 aniconstrucții plutitoare
  0,134 aniagrement“
  11. În anexă, după numărul curent 114^4 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 114^5-114^7, cu următorul cuprins:
  114^564284 parțial8.17.02Acumularea Ezăreni Steren = 574.142 mp, Sconstr_C1 - baraj = 12.102 mp, S constr_C2 - turn_de_ manevră = 42 mp, S constr_C3 - canal_golire_de_fund = 554 mp, S constr_C4 - canal_descărcător_de_ape_mari = 2.081 mp, CF nr. 90774 UAT Miroslava1.450.885CF nr. 90774, UAT Miroslava, teren situat în intravilan și extravilan, ape stătătoare, Steren = 574.142 mp1.300.561Țara: România, județul Iași, com. Miroslava;0,0084 anipiscicultură
  8.845Țara: România, județul Iași, com. Miroslava0,7164 aniconstrucții provizorii și alte activități economice
  114^663749 parțial8.03.01BH Prut cu toți afluenții de ordinele I - VI Lungime curs de apă codificat = 1.794 km, din care intabulat parțial L = 8,296 km curs de apă Prut cu o suprafață de 485.886 mp, compusă din: Steren = 31489 mp, CF nr. 51058 UAT Santa Mare, Steren = 52.881 mp, CF nr. 51202 UAT Românești, Steren = 19.666 mp, CF nr. 55392 UAT Ștefănești, Steren = 12.205 mp, CF nr. 51831 UAT Suharău, Steren = 18.204 mp, CF nr. 51832 UAT Suharău, Steren = 17.278 mp, CF nr. 51829 UAT Suharău, Steren = 8.648 mp, CF nr. 51827 UAT Suharău, Steren = 7.206 mp, CF nr. 51833 UAT Suharău, Steren = 43.095 mp, CF nr. 55610 UAT Păltiniș, Steren = 8.946 mp, CF nr. 55609 UAT Păltiniș, Steren = 24.323 mp, CF nr. 51992 UAT Hudești, Steren = 128.245 mp, CF nr. 52000, UAT Hudești, Steren = 20.636 mp, CF nr. 52001 UAT Hudești, Steren = 30.922 mp, CF nr. 58255 UAT Darabani, Steren = 31.497 mp, CF nr. 58252 UAT Darabani, Steren = 19.923 mp, CF nr. 58249 UAT Darabani, Steren = 10.722 mp, CF nr. 58256 UAT Darabani,codul hidrografic XIII21.359.813CF nr. 51058, UAT Santa Mare, Steren = 31.489 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani26.451Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51202, UAT Românești, Steren = 52.881 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani44.420Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 55392, UAT Ștefănești, Steren = 19.666 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani16.519Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51831, UAT Suharău, Steren = 12.205 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani10.252Țara: România, județul Botoșani,0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51832, UAT Suharău, Steren = 18.204 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani15.291Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51829, UAT Suharău, Steren = 17.278 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani14.514Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51827, UAT Suharău, Steren = 8.648 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani7.264Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51833, UAT Suharău, Steren = 7.206 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani6.053Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 55610, UAT Păltiniș, Steren = 43.095 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani36.200Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 55609, UAT Păltiniș, Steren = 8.946 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani7.515Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51992, UAT Hudești, Steren = 24.323 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani20.431Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 52000, UAT Hudești, S teren = 128.245 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani107.726Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 52001, UAT Hudești, S teren = 20.636 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani17.334Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58255, UAT Darabani, S teren = 30.922 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani25.974Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58252, UAT Darabani, Steren = 31.497 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani26.457Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58249, UAT Darabani, S teren = 19.923 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani16.735Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 58256, UAT Darabani, S teren = 10.722 mp, teren extravilan râul Prut, județul Botoșani9.006Țara: România, județul Botoșani0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  114^7101511 parțial8.03.01BH Siret și subbazinul Bârlad cu toți afluenții mal stâng râul Siret, lungime curs de apă codificat = 833 km, din care intabulat parțial L = 4,7 km curs de apă Siret, cu o suprafață de 336.491 mp, compusă din: Steren = 20.000 mp, CF nr. 106512 UAT Umbrărești, Steren = 74.488 mp, CF nr. 106602 UAT Umbrărești, Steren = 25.582 mp, CF nr. 106498 UAT Liești, Steren = 30.020 mp, CF nr. 104884 UAT Cosmești, Steren = 502 mp, CF nr. 125389 UAT Galați, Steren = 12.391 mp, CF nr. 103520 UAT Ivești, Steren = 173.508 mp, CF nr. 105121 UAT Braniștea, codul hidrografic XII40.789.470CF nr. 106602, UAT Umbrărești, S teren = 74.488 mp, teren extravilan râul Siret, județul Galați70.019Țara: România, județul Galați0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 106498, UAT Liești, Steren = 25.582 mp, teren extravilan râul Siret, județul Galați24.070Țara: România, județul Galați0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 125389, UAT Galați, Steren = 502 mp, teren extravilan râul Siret, județul Galați487Țara: România, județul Galați1,2524 aniconstrucții provizorii, agrement nautic și alte activități economice
  12. În anexă, după numărul curent 120^5 se introduc două noi numere curente, numerele curente 120^6 și 120^7, cu următorul cuprins:
  „120^6101374 parțial8.03.01BH Jiu cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 783 km, suprafață lucii de apă = 3.945,8 ha, resurse teoretice = 2.389,5 mil. mc39.458.000CF nr. 34573, UAT Filiași, Steren extravilan,ape curgătoare = 764.439 mp, râul Jiu764.439Țara: România, județul Dolj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivități economice
  120^7101372 parțial8.03.01BH Jiu cu toți afl de ord I-VI, lung curs de apă Jiu codificat = 1.980 km, sup. Lucii de apă = 3.394,4 ha, resurse teoretice de apă - 1.959,3 mil. mc33.944.000CF nr. 37920, UAT Drăguțești, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 457.063 mp457.063Țara: România, județul Gorj0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivități economice
  CF nr. 41091, UAT Bălești, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 90.356 mp90.3560,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivități economice
  CF nr. 36969, UAT Plopșoru, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 337.429 mp337.4290,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivități economice
  CF nr. 42790, UAT Turceni, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 43.433 mp43.4330,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivități economice
  CF nr. 42791, UAT Turceni, teren extravilan, ape curgătoare, râul Jiu, St = 12.735 mp12.7350,054 aniîndepărtare material aluvionar
  0,1604 aniactivități economice“
  13. În anexă, numărul curent 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „122101404 parțial8.03.01BH Siret cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.157 km, suprafață luciu de apă = 5.089.85 ha, resursa teoretică de apă = 1.802 mil. mc50.898.500CF nr. 60643 UAT Tamași, extravilan, neproductiv, Steren = 24.260 mp24.260Țara: România; județul Bacău0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60739 UAT Negri, extravilan, neproductiv, Steren = 34.364 mp34.364îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61066 UAT Prăjești, extravilan, neproductiv, Steren = 13.057 mp13.057îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61079 UAT Prăjești, extravilan, neproductiv, Steren = 7.544 mp7.544îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65039 UAT Letea Veche, extravilan, neproductiv, Steren = 17.200 mp17.200îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65155 UAT Letea Veche, extravilan, neproductiv, Steren = 4.807 mp4.807îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66017 UAT Săucești, extravilan, neproductiv, Steren = 8.456 mp8.456îndepărtare material aluvionar“
  14. În anexă, numărul curent 125 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „12564194 parțial8.17.03Baraj redresare aval UHE Bacău II, construcții anexe Stotală = 630.598 mp, Steren = 599.538 mp, S constr_C1 - dig = 18.801 mp, Sconstr_C2 - corp_baraj = 5.029 mp, S constr_C3 - corp_baraj = 84 mp, S constr_C4 - deversor = 1.519 mp, S constr_C5 - rizbermă = 280 mp, S constr_C6 - stație_pompe = 54 mp, CF nr. 86035, UAT Bacău, S teren = 2434 mp, CF nr. 86036, UAT Bacău, S teren = 8365 mp, CF nr. 86037, UAT Bacău, S teren = 6.152 mp, S constr_C1 - baraj = 891 mp, S constr_C2 - rizbermă = 2.133 mp, S constr_C3 - disipator = 988 mp, CF nr. 69442, UAT Bacău, S teren = 4.859 mp, S constr_C1 - punct_de_comandă = 62 mp, S constr_C2 - punct_electric = 18 mp, CF nr. 63290, UAT Bacău, S teren = 4.939 mp, S constr_C1 - cabană = 86 mp, S desf_C1 - cabană = 86 mp, clădire tip P, CF nr. 60570, UAT Letea Veche, S teren = 4.311 mp, CF nr. 64845 UAT Letea Veche9.271.687CF nr. 86035 UAT Bacău intravilan și extravilan, ape stătătoare, curți construcții S = 599.538 mp; CF nr. 86036 UAT Bacău intravilan, ape stătătoare, S = 2.434 mp; CF nr. 86037 UAT Bacău, intravilan, ape stătătoare, S = 8.365 mp; CF nr. 63290 UAT Bacău intravilan, curți construcții S = 4.859 mp; CF nr. 69442 UAT Bacău intravilan, curți construcții S = 6.152 mp CF nr. 60570 Letea Veche, extravilan, curți construcții S = 4.939 mp; CF nr. 64845 Letea Veche, extravilan, curți construcții S = 4.311 mp8.973.748Țara: România; județul Bacău; mun. Bacău; com. Letea Veche0,0164 aniagrement, activități nautice
  0,0164 aniactivități economice
  0,0164 anipescuit sportiv, acvacultură“
  15. În anexă, numărul curent 127^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  127^1101404 parțial8.03.01BH Siret cu toți afluenții de ordinele I-IV, lungime curs de apă codificat = 2.157 km, suprafață luciu de apă = 5.089,85 ha, resursa teoretică de apă = 1.802 mil. mc50.898.500CF nr. 62047 UAT Buhoci, extravilan, ape curgătoare, S teren = 9.190 mp9.190Țara: România, județul Bacău0,052 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62291 UAT Buhoci, extravilan, ape curgătoare, S teren = 140.385 mp140.3854 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65202 UAT Letea Veche, extravilan, neproductiv, Steren = 10.545 mp10.5452 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66149 UAT Letea Veche, extravilan, ape curgătoare, Steren = 22.735 mp22.7354 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 65884 UAT Letea Veche, extravilan, ape curgătoare, Steren = 12.809 mp12.8092 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66826 UAT Săucești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 3.600 mp3.6004 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 66569 UAT Săucești, extravilan, neproductiv, Steren = 19.707 mp19.707îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 67342 UAT Săucești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 37.416 mp37.416îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62275 UAT Gârleni, extravilan, ape curgătoare, Steren = 44.900 mp44.900îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 64918 UAT Filipești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 132.199 mp132.199îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 63609 UAT Buhuși, extravilan, ape curgătoare, Steren = 75.796 mp75.7962 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60247 UAT Coțofănești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 13.918 mp13.9184 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 67011 UAT Onești, extravilan, ape stătătoare, Steren = 121.941 mp121.941îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61107 UAT Urechești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 10.082 mp10.082îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60646 UAT Berești-Tazlău, extravilan, ape curgătoare, Steren = 12.000 mp12.000îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 60551 UAT Ardeoani, extravilan, ape curgătoare, Steren = 20.000 mp20.000îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 61749 UAT Dărmănești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 30.000 mp30.000îndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62121 UAT Buhoci, extravilan, neproductiv, Steren = 141.985 mp141.9852 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 62005 UAT Prăjești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 29.308 mp29.3084 aniîndepărtare material aluvionar
  16. În anexă, după numărul curent 127^7 se introduc patru noi numere curente, numerele curente 127^8-127^11, cu următorul cuprins:
  127^8101394 parțial8.03.01BH Siret cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime curs de apă codificat = 2.055 km, suprafață luciu de apă = 3618.6332 ha, resursa teoretică de apă = 1.504 mil. mc36.186.332CF nr. 50880 UAT Văleni, extravilan, ape curgătoare, Steren = 613.751 mp 613.751Țara: România; județul Neamț0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 51590 UAT Rediu, extravilan, ape curgătoare, Steren = 147.576 mp 147.576
  CF nr. 51591 UAT Rediu, extravilan, ape curgătoare, Steren = 36.862 mp36.862
  CF nr. 51916 UAT Costișa, extravilan, ape curgătoare, Steren = 551.749 mp551.749
  CF nr. 52963 UAT Podoleni, extravilan, ape curgătoare, Steren = 936.466 mp936.466
  CF nr. 53969 UAT Zănești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 1.447 mp1.447
  CF nr. 54123 UAT Borlești, extravilan, ape curgătoare, Steren = 249.085 mp249.085
  CF nr. 55809 UAT Girov, extravilan, ape curgătoare, teren = 166.895 mp166.895
  127^963739 parțial8.03.01BH Siret cu toți afluenții de ordinele I-VI, lungime cursuri de apă codificate = 3.403 km, suprafață lucii de apă = 5.056,6722 ha, resursa teoretică de apă = 2.482 mil. mc50.566.722CF nr. 32599UAT Fântânele, extravilan, neproductiv, ape curgătoare Steren = 153.337 mp153.337Țara: România; județul Suceava0,054 aniîndepărtare material aluvionar
  CF nr. 32883 UAT Râșca, extravilan, ape curgătoare Steren = 46.632 mp46.632
  CF nr. 34115 UAT Boroaia, extravilan, ape curgătoare Steren = 955.503 mp955.503
  CF nr. 34200 UAT Vadu Moldovei, extravilan, ape curgătoare Steren = 554.949 mp554.949
  CF nr. 34433 UAT Frasin, extravilan, ape curgătoare Steren = 306.235 mp306.235
  CF nr. 35160 UAT Grămești, extravilan, ape curgătoare Steren = 300.397 mp300.397
  CF nr. 36129 UAT Păltinoasa, extravilan, ape curgătoare Steren = 769.159 mp769.159
  CF nr. 36353 UAT Straja, extravilan, ape curgătoare Steren = 767.504 mp767.504
  CF nr. 37436 UAT Baia, extravilan, ape curgătoare Steren = 870.618 mp870.618
  CF nr. 37762 UAT Dolhasca, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.357.151 mp1.357.151
  CF nr. 38001 UAT Verești, extravilan, ape curgătoare Steren = 265.041 mp443.508
  CF nr. 38378 UAT Cornu Luncii, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.333.926 mp1.333.926
  CF nr. 38384 UAT Cornu Luncii, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.275.526 mp1.275.526
  CF nr. 38496 UAT Frătăuții Vechi, extravilan, ape curgătoare Steren = 133.271 mp133.271
  CF nr. 39468 UAT Bilca, extravilan, ape curgătoare Steren = 271.592 mp271.592
  CF nr. 40392 UAT Vicovu de Sus, extravilan, ape curgătoare Steren = 1.503.281 mp1.503.281
  CF nr. 40430 UAT Vicovu de Jos, extravilan, ape curgătoare Steren = 705.523 mp705.523
  CF nr. 40588 UAT Frătăuții Noi, extravilan, ape curgătoare Steren = 424.858 mp424.858
  CF nr. 44444 UAT Gura Humorului, extravilan, ape curgătoare Steren = 240.131 mp240.131
  CF nr. 48554 UAT Udești, extravilan, ape curgătoare Steren = 160.069 mp160.069
  CF nr. 48561 UAT Udești, extravilan, ape curgătoare Steren = 572.953 mp572.953
  CF nr. 48699 UAT Dărmănești, extravilan, ape curgătoare Steren = 17.650 mp17.650
  CF nr. 56296 UAT Scheia, extravilan, ape curgătoare Steren = 53.231 mp53.231
  CF nr. 31835 UAT Capu Câmpului, extravilan, ape curgătoare Steren = 98.823 mp98.823
  CF nr. 31837 UAT Capu Câmpului, extravilan, ape curgătoare Steren = 416.683 mp416.683
  CF nr. 32429 UAT Gălănești, extravilan, ape curgătoare Steren = 81.617 mp81.617
  CF nr. 32430 UAT Gălănești, extravilan, ape curgătoare Steren = 150.139 mp150.139
  CF nr. 33923 UAT Putna, extravilan, ape curgătoare Steren = 66.469 mp66.469
  CF nr. 36763 UAT Horodnic de Sus, extravilan, ape curgătoare Steren = 56.615 mp56.615
  CF nr. 38761 UAT Marginea, extravilan, ape curgătoare Steren = 20.725 mp20.725
  CF nr. 38809 UAT Marginea, extravilan, ape curgătoare Steren = 202.869 mp202.869
  CF nr. 40461 UAT Vicovu de Sus, extravilan, ape curgătoare Steren = 352.315 mp352.315
  127^1064203 parțial8.17.02Acumulare permanentă Șerbăuți Steren = 272.620 mp, _C1 - baraj = 11.362 mp, Sconstr_C2 - canal_deversor = 2.505 mp, Sconstr_C3 - disipator = 496 mp, Sconstr_C4 - rizbermă = 26 mp, Sconstr_C5 - canal_golire_de_ fund = 26 mp, Sconstr_C6 - cabină barajist = 16 mp, Sconstr_C7 - golire_de_fund = 4 mp, CF nr. 30701 UAT Șerbăuți1.482.332CF nr. 30701 UAT Șerbăuți, extravilan, ape stătătoare, curți construcții Steren = 272.620 mp 1.403.843Țara: România; județul Suceava; com. Șerbăuți;0,0104 aniacvacultură
  0,014 aniagrement
  127^1164200 parțial8.17.02Acumulare Dragomirna Stotală = 1.922.984 mp, Steren = 461.008 mp, Sconstr_C1 - corp_baraj = 126.682 mp, Sconstr_C2 - golire_fund_deversor = 196 mp, Sconstr_C3 - canal_deversor = 65 mp, Sconstr_C4 - canal_deversor = 858 mp, Sconstr_C5 - anexă = 104 mp, CF nr. 53755 UAT Suceava, Steren = 128.189 mp, CF nr. 32527 UAT Mitocu Dragomirnei, Steren = 273.135 mp, CF nr. 32528 UAT Mitocu Dragomirnei, Steren = 1.060.652 mp, CF nr. 36142 UAT Mitocu Dragomirnei154.799.058CF nr. 53755 UAT Suceava, extravilan, ape stătătoare, curți construcții Steren = 461.008 mp; CF nr. 32527 UAT Mitocu Dragomirnei, extravilan, ape stătătoare Steren = 128.189 mp; CF nr. 32528 UAT Mitocu Dragomirnei, extravilan, ape stătătoare Steren = 273.153 mp; CF nr. 36142 UAT Mitocu Dragomirnei, extravilan, ape stătătoare Steren = 1.060.652 mp144.502.782Țara: România; județul Suceava; mun. Suceava; com. Mitocu Dragomirnei;0,0174 aniacvacultură
  0,0174 aniactivități economice
  0,0174 aniagrement
  17. În anexă, după numărul curent 137^13 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 137^14-137^18, cu următorul cuprins:
  137^14101314 parțial08.03.01Bazin hidrografic Olt cu toți afl. de ord I-VI, județul Covasna1.215.000CF 24358, UAT Haghig, teren extravilan, ape stătătoare neproductiv TC 9, St = 68.486 mp68.486Țara: România, județul Covasna0,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  137^15101302 parțial08.03.01Bazin hidrografic Olt cu toți afl. de ord I-VI, județul Brașov29.253.400CF 100835, UAT Budila, intravilan, ape curgătoare, albie pr. Valea Seacă, St = 22.567 mp22.567Țara: România, județul Brașov0,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 100833, UAT Budila, extravilan, albie pr. Valea Seacă, St= 13349 mp13.3490,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 101913, UAT Budila, extravilan, albie pr. Valea Popii, St = 40.861 mp40.8610,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 106418, UAT Cristian extravilan, albie pr. Ghimbășel, St = 23.020 mp23.0200.06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 106408, UAT Cristian extravilan, albie pr. Ghimbășel, St = 10.960 mp10.9600,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 106165, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 75.971 mp75.9710,0034 aniagrement
  CF 106168, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 88.560 mp88.5600,0034 aniagrement
  CF 106167, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 81.277 mp81.2770,0034 aniagrement
  CF 106166, UAT Voila extravilan, albie râu Olt St = 161.180 mp161.1800,0034 aniagrement
  CF 104962, UAT Feldioara, extravilan, albie râu Olt, St = 12.963 mp12.9630,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 105090, UAT Feldioara, extravilan, albie râu Olt, St = 2.763 mp2.7630,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 105116, UAT Feldioara, extravilan, albie râu Olt, St = 8.460 mp8.4600,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  137^16653478.28.01Canton hidrotehnic Bod10.567CF 102709, UAT Bod, Steren = 10,800 mp, Sconstruită C1 - canton = 88 mp, Sconstruită anexa = 84 mp, Sconstruită C3 - anexă = 56 mp10.567Țara: România, județul Brașov2.74 aniactivități economice
  137^17101275 parțial08.03.01Bazin hidrografic Olt cu toți afl. de ord I-VI, județul Vâlcea118.956.500CF 36297, UAT Tomșani extravilan, albie pârâu Bistrița, St =14.565 mp14.565Țara: România, județul Vâlcea0,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36093, UAT Păușești, extravilan, albie pârâu Otăsău, St = 40.00040.0002 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36159, UAT Băile Govora, extravilan, albie pârâu Govora, St = 12.103 mp12.1032 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 35960, UAT Bunești, extravilan, albie pârâu Govora, St = 4.987 mp4.9872 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36110, UAT Măldărești, extravilan, albie pârâu Luncavăț, St = 3500035.0002 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 36109, UAT Măldărești, extravilan, albie pârâu Luncavăț, St = 37.00037.0002 aniîndepărtare material aluvionar
  137^1863736 parțial08.03.01Bazin hidrografic Olt cu toți afl. de ord I-VI, județul Olt114.057.700CF 53646, UAT Curtișoara extravilan, Balta Curtișoara (Gascarie II), St = 12.030 mp12.030Țara: România, județul Olt0,00314 aniacvacultură în ape dulci
  CF 55078 UAT Pleșoiu extravilan, albie pârâu Oporel, St = 68.523 mp68.5230,00314 aniacvacultură în ape dulci
  CF 50165, UAT Ipotești extravilan, albie pârâu Darjov, St = 621.328 mp621.3280,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF 54054 UAT Bobicești, teren neîmprejmuit, râul Olteț, Steren = 3.770 mp3.7700,06162 aniîndepărtare material aluvionar
  CF. 52861 UAT Brâncoveni, teren neîmprejmuit râul Olt Steren = 148.259 mp148.2590,0616