HOTĂRÂRE nr. 531 din 10 decembrie 2021pentru aprobarea Normei N3.13 "Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-IV/0)
EMITENT
  • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022    În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei N3.13 „Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-IV/0) și ținând seama de:– Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Nota de aprobare nr. 3.683 din 3.12.2021 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în ședința din data de 10 decembrie 2021, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se aprobă Norma N3.13 „Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-IV/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 241/2021 pentru aprobarea Normei N3.13 „Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19“ (NI-GAR-14-III/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 15 iunie 2021.
    Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
    Lucian Ovidiu Heiuș
    București, 10 decembrie 2021.Nr. 531.  +  ANEXĂNORMĂ N3.13"Garanții EximBank în cadrul schemei de ajutor de statCOVID-19" (NI-GAR-14-IV/0)