HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 26 noiembrie 2021pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1138 din 26 noiembrie 2021  Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 105/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 17.11.2021“, document întocmit la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070 din 8 noiembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 6, 6^1, 6^2, 9 și 12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 7, 9 și 10, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 și 7, art. 11 alin. (2), precum și art. 14^1 alin. (1) și (3) numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:2. La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;3. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:6^1. organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;6^2. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;4. La anexa nr. 3, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României în municipiul București cu participarea a cel mult 400 de persoane în zona oficială delimitată de organizatori, precum și în municipiile reședință de județ cu participarea a cel mult 200 de persoane în zona oficială delimitată de organizatori, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între participanți, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.(2) Accesul persoanelor în afara zonei oficiale la ceremoniile organizate în condițiile alin. (1) este permis cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între participanți, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.(3) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) și f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, organizarea și desfășurarea activităților specifice Zilei Naționale a României sunt permise la sediul autorităților și instituțiilor publice centrale cu participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităților și instituțiilor publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane.(4) Accesul și participarea la ceremoniile prevăzute la alin. (3) sunt permise doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție, precum și cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și a regulilor de acces stabilite de autoritatea/ instituția organizatoare.(5) În vederea participării la ceremoniile oficiale/activitățile specifice dedicate Zilei Naționale a României în condițiile alin. (1) și (3), atestarea vaccinării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021, cu modificările și completările ulterioare.(6) În vederea participării la ceremoniile oficiale/activitățile specifice dedicate Zilei Naționale a României în condițiile alin. (1) și (3) persoanele fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate fac dovada vaccinării sau vindecării de infecția cu virusul SARSCoV-2 prin documente pe suport hârtie sau în format electronic care atestă îndeplinirea acestei condiții.5. La anexa nr. 3 articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 5, 6, 6^1 și 6^2 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.6. La anexa nr. 3 articolul 15, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:(24) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 14^1 alin. (1)-(4) se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Sebastian Dîncu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  București, 26 noiembrie 2021.Nr. 1.238.-----