DECIZIE nr. 556 din 24 noiembrie 2021privind eliberarea doamnei Mihaela Paraschiv, la cerere, din funcția de director de Cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1124 din 25 noiembrie 2021  Având în vedere cererea doamnei Mihaela Paraschiv, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.656 din 22 noiembrie 2021,în temeiul art. 22 alin. (5) și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Paraschiv se eliberează, la cerere, din funcția de director de Cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 24 noiembrie 2021.Nr. 556.----