RAPORT nr. 19.830 din 27 octombrie 2021privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Oamenilor Liberi în anul 2021
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 25 noiembrie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1),(4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2021, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-22.09.2021 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Oamenilor Liberi în anii 2019 și 2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că Partidul Oamenilor Liberi a obținut în anul 2019 venituri în sumă totală de 8.274,25 lei, astfel: 3.760,00 lei reprezentând venituri din cotizații și 4.514,25 lei reprezentând venituri din donații. Cheltuielile au fost în sumă totală de 3.580,28 lei.Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că Partidul Oamenilor Liberi a obținut în anul 2020 venituri în sumă totală de 248.643,21 lei, astfel: 47.058,60 lei reprezentând venituri din cotizații, 22.908,40 lei reprezentând venituri din donații și 178.676,21 lei venituri din contribuții la alegerile locale din 27.09.2020. Cheltuielile au fost în sumă totală de 261.031,07 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 27 octombrie 2021.Nr. 19.830.-----