RAPORT nr. 19.689 din 25 octombrie 2021privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pact pentru Galați în anul 2021
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 25 noiembrie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1),(4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2021, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, în perioada 15.07.2021-14.10.2021 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Pact pentru Galați, perioada verificată fiind 27.02.2019-31.12.2020.Constatări:În urma verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că formațiunea politică nu a declarat venituri și cheltuieli pentru anul 2019.În urma verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2020 veniturile obținute de Partidul Pact pentru Galați au fost în valoare totală de 35.300,00 lei, după cum urmează: 25.350,00 lei venituri din donații și 9.950,00 lei venituri din donații reprezentând contribuții la alegerile locale din anul 2020.În anul 2020, cheltuielile înregistrate de Partidul Pact pentru Galați, conform documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, au fost în valoare totală de 28.211,00 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8),art. 47 alin. (4) și ale art. 49 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. București, 25 octombrie 2021.Nr. 19.689.-----