RAPORT nr. 19.673 din 25 octombrie 2021privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Vrancea Noastră în anul 2021
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 25 noiembrie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1),(4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2021, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 15.07.2021-15.10.2021 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Vrancea Noastră în anii 2019 și 2020, perioada verificată fiind 1.01.2019-31.12.2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că în anul 2019 Partidul Vrancea Noastră nu a înregistrat venituri și cheltuieli.În anul 2020, veniturile obținute de Partidul Vrancea Noastră, conform documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, au fost în valoare totală de 725,21 lei, după cum urmează: 300,00 lei venituri din donații și 425,21 lei contribuții obținute în campania electorală în alegerile locale din anul 2020, din care: 400,00 lei contribuții ale candidaților și 25,21 lei din alte surse.În anul 2020, cheltuielile efectuate de Partidul Vrancea Noastră, conform documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, au fost în valoare totală de 525,21 lei. S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 49 alin. (1) și (3) și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.București, 25 octombrie 2021.Nr. 19.673.----