RAPORT nr. 19.100 din 13 octombrie 2021privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Diaspora și Prietenii în anul 2021
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1123 din 25 noiembrie 2021
    - extras -
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1),(4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2021, aprobat de președintele Autorității Electorale Permanente, precum și cu notificarea misiunii de control, în perioada 30.08.2021-16.09.2021 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Diaspora și Prietenii în perioada 1.01.2019-31.12.2020.Constatări:Ca urmare a verificărilor efectuate cu privire la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Diaspora și Prietenii, respectiv a verificării documentelor justificative puse la dispoziția echipei de control, în perioada 1.05.2020-31.12.2020, formațiunea politică a înregistrat venituri în valoare de 47.767,52 lei și cheltuieli în sumă totală de 18.569,62 lei.S-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (8), art. 43 alin. (4) și ale art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.București, 13 octombrie 2021.Nr. 19.100.----