HOTĂRÂRE nr. 978 din 9 septembrie 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 15 septembrie 2021  Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu
  București, 9 septembrie 2021.Nr. 978.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURIICompania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. GalațiSediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34Cod unic de înregistrare: RO 11776466
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021
  - mii lei -
  -----