DECIZIE nr. 22 din 3 septembrie 2021pentru încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 22.848/2020 privind explorarea resurselor de tuf industrial din perimetrul Racoș-Munții Perșani, județul Brașov, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea ZEOLITES PRODUCTION - S.A., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 234/2020
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021    Având în vedere:– art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.900 din 1.09.2021 privind verificarea îndeplinirii condițiilor legale și propunerea de aprobare a anulării,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Concesiunea minieră de explorare a resurselor de tuf industrial din perimetrul Racoș-Munții Perșani, județul Brașov, convenită prin Licența de concesionare pentru explorare nr. 22.848/2020, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 234/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 21 iulie 2020, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea ZEOLITES PRODUCTION - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în localitatea Rupea, orașul Rupea, Str. Republicii nr. 359, județul Brașov, cod unic de înregistrare 32475806, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J8/631/2016, încetează la data publicării prezentei decizii.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Daniel Grigoroiu-Norocel
    București, 3 septembrie 2021.Nr. 22.-----