DECIZIE nr. 467 din 14 septembrie 2021privind eliberarea domnului Ionuț-Cătălin Stancu din funcția de președinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuț-Cătălin Stancu se eliberează din funcția de președinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Claudiu Constantin Năstasă, vicepreședinte, exercită atribuțiile de președinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, până la numirea conducătorului instituției, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 14 septembrie 2021.Nr. 467.----