DECIZIE nr. 466 din 14 septembrie 2021privind revocarea domnului Florin George Gârbacea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021  Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor și pădurilor formulată prin Adresa nr. 30.296/BT din 8 septembrie 2021, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/21.148/THG din 8 septembrie 2021,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Florin George Gârbacea se revocă din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.  +  Articolul 2Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Eugen Ioan Cozma, vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, exercită atribuțiile de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, până la numirea conducătorului instituției, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun
  București, 14 septembrie 2021.Nr. 466.-----